Lập chỉ mục ứng dụng Firebase

Lập chỉ mục ứng dụng Firebase không còn là cách được đề xuất để lập chỉ mục nội dung để hiển thị dưới dạng kết quả đề xuất trong Ứng dụng Google Tìm kiếm. Trang này trỏ đến các sản phẩm hữu ích của Google dành cho nhà phát triển.

Android

Đường liên kết trong ứng dụng Android là cách được đề xuất để liên kết trực tiếp người dùng từ kết quả tìm kiếm, trang web và ứng dụng khác vào nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn.

Nhà phát triển cũng có thể quan tâm đến:

  • Tìm kiếm ứng dụng - tìm kiếm trên thiết bị hiệu suất cao
  • Hành động trong ứng dụng – cho phép người dùng khởi chạy và điều khiển ứng dụng Android bằng giọng nói, thông qua Trợ lý Google.
    • Lối tắt trên Android – cung cấp cho người dùng các phương thức nhanh để thực hiện hoặc truy cập nội dung trong ứng dụng của bạn.

Nền tảng của Apple

Đường liên kết phổ quát là cách được đề xuất để liên kết trực tiếp người dùng từ kết quả tìm kiếm, trang web và ứng dụng khác vào nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn.