Eğitici: Yeni AdMob reklam biçimlerinin benimsenmesini test edin

4. Adım: A/B testini başlatın ve Firebase konsolunda test sonuçlarını inceleyin


Giriş: Firebase'i kullanarak yeni AdMob reklam biçimini benimsemeyi test edin
1. Adım: Test için yeni bir reklam birimi varyantı oluşturmak üzere AdMob'u kullanın
2. Adım: Firebase konsolunda bir A/B testi kurun
3. Adım: Uygulamanızın kodunda Remote Config parametre değerlerini işleyin

4. Adım: A/B testini başlatın ve Firebase konsolunda test sonuçlarını inceleyin

5. Adım: Yeni reklam biçiminin kullanıma sunulup sunulmayacağına karar verin


Artık her şeyi ayarladığınıza göre, A/B testinizi başlatmaya ve çalıştırmaya hazırsınız. Test çalışırken, sonuçları Firebase konsolunda inceleyebilirsiniz.

Uygulamanızı dağıtın ve testi başlatın

  1. Remote Config parametre değerini (önceki adım) işlemek için mantığı ekledikten sonra, uygulamanızın bunları içeren en son derlemelerini dağıtın.

  2. Firebase konsolunda, Denemeyi Başlat 'ı tıklayarak A/B testini başlatın.

Sonuçları gözden geçir

  1. Firebase A/B Testi, denemenizi çalıştıracaktır. Kullanıcılara farklı varyantları gösterdikten sonra, Firebase konsolu bir iyileştirme önerisi görüntüler.

  2. Test kurulumu sırasında seçtiğiniz metriklere göre her bir varyantın nasıl performans gösterdiğini inceleyin.

    Firebase A/B Testi, kararını seçtiğiniz birincil metriğe göre verir, ancak A/B Testi ayrıca, seçtiğiniz tüm diğer ikincil metrikler için size veri sağlar. Bu, bir varyantın performansı hakkında nihai bir karar verirken bu ikincil metrikleri dikkate almanızı sağlar.

Aşağıdaki resim, taban çizgisi de dahil olmak üzere dört değişkenli bir test çalıştırmasının bir örneğini göstermektedir (bu eğitimde sadece iki değişkenle daha basit tuttuğumuzu unutmayın). Aşağıdaki bu örnekte, A/B Testi, Tahmini toplam gelirin birincil metriğindeki iyileştirmeler nedeniyle kazanan varyantın A Varyantı olduğunu belirledi.

Örnek A/B test sonuçlarını gösteren Firebase konsol kullanıcı arayüzü
3. Adım : Remote Config parametre değerlerini işleyin 5. Adım : Yeni reklam biçiminin kullanıma sunulup sunulmayacağına karar verin