Eğitici: Yeni AdMob reklam biçimlerinin benimsenmesini test edin

4. Adım: A/B testini başlatın ve test sonuçlarını Firebase konsolunda inceleyin


Giriş: Firebase'i kullanarak yeni AdMob reklam biçiminin benimsenmesini test edin
1. Adım: Test amaçlı yeni bir reklam birimi çeşidi oluşturmak için AdMob'u kullanın
2. Adım: Firebase konsolunda bir A/B testi ayarlayın
3. Adım: Uygulamanızın kodundaki Remote Config parametre değerlerini işleyin

4. Adım: A/B testini başlatın ve test sonuçlarını Firebase konsolunda inceleyin

5. Adım: Yeni reklam biçimini kullanıma sunup sunmayacağınıza karar verin


Artık her şeyi ayarladığınıza göre A/B testinizi başlatmaya ve çalıştırmaya hazırsınız. Test çalışırken sonuçları Firebase konsolunda inceleyebilirsiniz.

Uygulamanızı dağıtın ve testi başlatın

  1. Remote Config parametre değerini işlemek için mantığı ekledikten sonra (önceki adım), uygulamanızın bunları içeren en son sürümlerini dağıtın.

  2. Firebase konsolunda Denemeyi Başlat'ı tıklayarak A/B testini başlatın.

Sonuçları inceleyin

  1. Firebase A/B Testi denemenizi çalıştıracaktır. Kullanıcılara farklı değişkenler sunulduktan sonra Firebase konsolu bir iyileştirme önerisi görüntüleyecektir.

  2. Test kurulumu sırasında seçtiğiniz metriklere göre her bir varyantın nasıl performans gösterdiğini inceleyin.

    Firebase A/B Testi, kararınızı seçtiğiniz birincil metriğe göre verir, ancak A/B Testi ayrıca seçtiğiniz tüm diğer ikincil metriklere ilişkin verileri de sağlar. Bu, bir varyantın performansı hakkında nihai bir karara varırken bu ikincil metrikleri dikkate almanıza olanak tanır.

Aşağıdaki resimde, temel dahil olmak üzere dört değişkenli bir test çalıştırması örneği gösterilmektedir (bu eğitimde bunu yalnızca iki değişkenle daha basit tuttuğumuzu unutmayın). Aşağıdaki bu örnekte, A/B Testi, Tahmini toplam gelir birincil metriğindeki iyileştirmeler nedeniyle kazanan varyantın A Varyantı olduğunu belirlemiştir.

Örnek A/B testi sonuçlarını gösteren Firebase konsolu kullanıcı arayüzü
3. Adım : Remote Config parametre değerlerini yönetin 5. Adım : Yeni reklam biçiminin kullanıma sunulup sunulmayacağına karar verin