Firebase Remote Config'i kullanmaya başlayın


Firebase Remote Config'i kullanarak uygulamanızda parametreleri tanımlayabilir ve bunların değerlerini bulutta güncelleyebilirsiniz. Bu sayede uygulama güncellemesi dağıtmadan uygulamanızın görünümünü ve davranışını değiştirebilirsiniz.

Remote Config kitaplığı, uygulama içi varsayılan parametre değerlerini depolamak, Remote Config arka ucundan güncellenmiş parametre değerlerini getirmek ve getirilen değerlerin uygulamanızda ne zaman kullanıma sunulacağını kontrol etmek için kullanılır. Daha fazla bilgi için Remote Config yükleme stratejileri bölümüne bakın.

1. Adım: Firebase'i uygulamanıza ekleyin

Remote Config'i kullanabilmek için şunları yapmanız gerekir:

 • C++ projenizi kaydedin ve Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırın.

  C++ projeniz zaten Firebase'i kullanıyorsa Firebase için kaydedilmiş ve yapılandırılmış demektir.

 • Firebase C++ SDK'sını C++ projenize ekleyin.

Firebase'i C++ projenize eklemenin hem Firebase konsolundaki hem de açık C++ projenizdeki görevleri gerektirdiğini unutmayın (örneğin, Firebase yapılandırma dosyalarını konsoldan indirip C++ projenize taşırsınız).

2. adım: Uygulamanıza Remote Config'i ekleyin

Android

Firebase'i uygulamanıza ekledikten sonra:

 1. JNI ortamını ve etkinliği ileterek bir Firebase uygulaması oluşturun:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

 2. Remote Config kitaplığını aşağıdaki gibi başlatın:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

iOS ve üzeri

Firebase'i uygulamanıza ekledikten sonra:

 1. Firebase uygulaması oluşturun:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

 2. Remote Config kitaplığını aşağıdaki gibi başlatın:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

3. Adım: Uygulama içi varsayılan parametre değerlerini ayarlayın

Remote Config nesnesinde uygulama içi varsayılan parametre değerleri ayarlayabilirsiniz. Böylece, uygulamanız Remote Config arka ucuna bağlanmadan önce amaçlandığı gibi davranır ve arka uçta hiçbiri ayarlanmazsa varsayılan değerler kullanılabilir.

 1. std::map<const char*, const char*> nesnesi veya std::map<const char*, firebase::Variant> nesnesi kullanarak parametre adları ve varsayılan parametre değerleri tanımlayın.

  Remote Config arka uç parametre değerlerini zaten yapılandırdıysanız bu anahtar/değer çiftlerini içeren bir dosya indirebilir ve map nesnenizi oluşturmak için bunları kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Remote Config şablonu varsayılanlarını indirme bölümüne bakın.

 2. SetDefaults() kullanarak bu değerleri Remote Config nesnesine ekleyin.

4. adım: Uygulamanızda kullanılacak parametre değerlerini alın

Artık Remote Config nesnesinden parametre değerleri alabilirsiniz. Remote Config arka ucunda değerler ayarlar, bunları getirir ve etkinleştirirseniz bu değerler uygulamanız tarafından kullanılabilir. Aksi takdirde, SetDefaults() kullanılarak yapılandırılan uygulama içi parametre değerleri elde edersiniz.

Bu değerleri almak için aşağıda listelenen ve uygulamanızın beklediği veri türüyle eşleşen yöntemi çağırın ve parametre anahtarını bağımsız değişken olarak sağlayın:

5. adım: Parametre değerlerini ayarlayın

 1. Firebase konsolunda projenizi açın.
 2. Menüden Remote Config'i seçerek Remote Config kontrol panelini görüntüleyin.
 3. Parametreleri, uygulamanızda tanımladığınız parametrelerle aynı adlara sahip olarak tanımlayın. Her parametre için bir varsayılan değer (bu işlem sonunda uygulama içi varsayılan değeri geçersiz kılacak) ve koşullu değerler ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Remote Config parametreleri ve koşullarına göz atın.

6. Adım: Değerleri getirin ve etkinleştirin

 1. Remote Config arka ucundan parametre değerlerini getirmek için Fetch() yöntemini çağırın. Arka uçta ayarladığınız değerler alınıp Remote Config nesnesinde önbelleğe alınır.
 2. Getirilen parametre değerlerini uygulamanızda kullanılabilmesini sağlamak için şunu çağırın: ActivateFetched()

7. adım: Güncellemeleri gerçek zamanlı olarak dinleyin

Parametre değerlerini getirdikten sonra, Remote Config arka ucundan gelen güncellemeleri dinlemek için gerçek zamanlı Remote Config'i kullanabilirsiniz. Gerçek zamanlı Remote Config, güncellemeler hazır olduğunda bağlı cihazlara sinyal gönderir ve yeni bir Remote Config sürümü yayınlamanızın ardından değişiklikleri otomatik olarak getirir.

Gerçek zamanlı güncellemeler, Android ve Apple platformları için Firebase C++ SDK v11.0.0+ ve sonraki sürümleri tarafından desteklenir.

 1. Uygulamanızda, güncellemeleri dinlemeye başlamak ve yeni veya güncellenen parametre değerlerini otomatik olarak getirmek için AddOnConfigUpdateListener komutunu çağırın. Aşağıdaki örnek güncellemeleri dinler ve Activate çağrıldığında, güncellenmiş bir karşılama mesajı görüntülemek için yeni getirilen değerleri kullanır.
remote_config->AddOnConfigUpdateListener(
  [](firebase::remote_config::ConfigUpdate&& config_update,
    firebase::remote_config::RemoteConfigError remote_config_error) {
   if (remote_config_error != firebase::remote_config::kRemoteConfigErrorNone) {
    printf("Error listening for config updates: %d", remote_config_error);
   }
   // Search the `updated_keys` set for the key "welcome_message."
   // `updated_keys` represents the keys that have changed since the last
   // fetch.
   if (std::find(config_update.updated_keys.begin(),
          config_update.updated_keys.end(),
          "welcome_message") != config_update.updated_keys.end()) {
    remote_config->Activate().OnCompletion(
      [&](const firebase::Future& completed_future,
        void* user_data) {
       // The key "welcome_message" was found within `updated_keys` and
       // can be activated.
       if (completed_future.error() == 0) {
        DisplayWelcomeMessage();
       } else {
        printf("Error activating config: %d", completed_future.error());
       }
      },
      nullptr);
   }
  });

Remote Config'inizin yeni bir sürümünü yayınladığınızda, uygulamanızı çalıştıran ve değişiklikleri dinleyen cihazlar yapılandırma güncelleme dinleyicisini çağırır.

Sonraki adımlar

Henüz yapmadıysanız Remote Config kullanım alanlarını inceleyin ve aşağıdakiler dahil olmak üzere bazı temel kavramlara ve gelişmiş strateji belgelerine göz atın: