Android'de Dinamik Bağlantılar oluşturma

Firebase Dynamic Links Builder API ile kısa veya uzun Dinamik Bağlantılar oluşturabilirsiniz. Bu API, uzun bir Dinamik Bağlantı ya da Dinamik Bağlantı parametreleri içeren bir nesneyi kabul eder ve aşağıdaki örneklere benzer URL'leri döndürür:

https://example.com/link/WXYZ
https://example.page.link/WXYZ

Android uygulamanızda Dinamik Bağlantılar oluşturabilmeniz için önce Firebase SDK'sını eklemeniz gerekir. Uygulamanız Dynamic Links alacak şekilde ayarlandıysa bu adımları zaten tamamlamışsınızdır ve bu bölümü atlayabilirsiniz.

 1. Henüz yapmadıysanız Firebase'i Android projenize ekleyin.

  Uygulamanızı kaydederken SHA-1 imzalama anahtarınızı belirtin. App Links kullanıyorsanız SHA-256 anahtarınızı da belirtin.

 2. Modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanıza (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle), Android için Dynamic Links kitaplığına yönelik bağımlılığı ekleyin. Kitaplık sürümünü kontrol etmek için Firebase Android BoM'u kullanmanızı öneririz.

  Dynamic Links ile optimum bir deneyim için Firebase projenizde Google Analytics'i etkinleştirmenizi ve Google Analytics için Firebase SDK'sını uygulamanıza eklemenizi öneririz.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependencies for the Dynamic Links and Analytics libraries
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-dynamic-links'
    implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics'
  }
  

  Firebase Android BoM kullanıldığında uygulamanız Firebase Android kitaplıklarının her zaman uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM'u kullanmadan Firebase kitaplığı bağımlılıklarını ekleme

  Firebase BoM'yi kullanmamayı seçerseniz her Firebase kitaplığı sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM kullanmanızı önemle tavsiye ederiz. Böylece tüm sürümlerin uyumlu olması sağlanır.

  dependencies {
    // Add the dependencies for the Dynamic Links and Analytics libraries
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.1.0'
    implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2'
  }
  
  Kotlin'e özel bir kitaplık modülü mü arıyorsunuz? Ekim 2023'ten (Firebase BoM 32.5.0) itibaren, hem Kotlin hem de Java geliştiricileri ana kitaplık modülüne bağlı olabilir (ayrıntılar için Bu girişimle ilgili SSS bölümüne bakın).
 3. Firebase konsolunda Dinamik Bağlantılar bölümünü açın.
 4. Hizmet şartlarını henüz kabul etmediyseniz ve Dynamic Links'iniz için bir alan adı ayarlamadıysanız istendiğinde yapın.

  Zaten bir Dynamic Links alan adınız varsa bunu not edin. Programatik olarak Dynamic Links oluştururken bir Dynamic Links alan adı sağlamanız gerekir.

 5. Önerilen: Derin bağlantılarınızda ve yedek bağlantılarınızda izin verilen URL kalıplarını belirtin. Böylece yetkisiz tarafların, alanınızdan kontrol etmediğiniz sitelere yönlendiren Dinamik Bağlantılar oluşturmasını önlersiniz. Belirli URL kalıplarına izin verme bölümüne bakın.

Firebase konsolunu kullanma

Test amacıyla veya pazarlama ekibinizin sosyal medya yayını gibi bir yerde kullanılabilecek bir bağlantıyı kolayca oluşturması için tek bir Dinamik Bağlantı oluşturmak istiyorsanız en basit yöntem Firebase konsolunu ziyaret edip adım adım açıklamalı formu takip ederek manuel olarak bir bağlantı oluşturmaktır.

Dinamik Bağlantı oluşturmak için Oluşturucu yöntemleriyle Dinamik Bağlantı parametrelerini belirterek Oluşturucu ile yeni bir DynamicLink nesnesi oluşturun. Ardından, buildDynamicLink veya buildShortDynamicLink numaralı telefonu arayın.

Aşağıdaki minimum örnek, Android'de Android uygulamanız ve iOS'te com.example.ios uygulamasıyla açılan https://www.example.com/ için uzun bir Dinamik Bağlantı oluşturur:

Kotlin+KTX

val dynamicLink = Firebase.dynamicLinks.dynamicLink {
  link = Uri.parse("https://www.example.com/")
  domainUriPrefix = "https://example.page.link"
  // Open links with this app on Android
  androidParameters { }
  // Open links with com.example.ios on iOS
  iosParameters("com.example.ios") { }
}

val dynamicLinkUri = dynamicLink.uri

Java

DynamicLink dynamicLink = FirebaseDynamicLinks.getInstance().createDynamicLink()
    .setLink(Uri.parse("https://www.example.com/"))
    .setDomainUriPrefix("https://example.page.link")
    // Open links with this app on Android
    .setAndroidParameters(new DynamicLink.AndroidParameters.Builder().build())
    // Open links with com.example.ios on iOS
    .setIosParameters(new DynamicLink.IosParameters.Builder("com.example.ios").build())
    .buildDynamicLink();

Uri dynamicLinkUri = dynamicLink.getUri();

Kısa bir Dinamik Bağlantı oluşturmak için aynı şekilde bir DynamicLink oluşturun ve buildShortDynamicLink yöntemini çağırın. Kısa bir bağlantı oluşturmak için bir ağ çağrısı gerekir. Bu nedenle buildShortDynamicLink, bağlantıyı doğrudan döndürmek yerine, istek tamamlandığında kısa bağlantıyı kullanılabilir hale getiren bir Task döndürür. Örnek:

Kotlin+KTX

val shortLinkTask = Firebase.dynamicLinks.shortLinkAsync {
  link = Uri.parse("https://www.example.com/")
  domainUriPrefix = "https://example.page.link"
  // Set parameters
  // ...
}.addOnSuccessListener { (shortLink, flowchartLink) ->
  // You'll need to import com.google.firebase.dynamiclinks.component1 and
  // com.google.firebase.dynamiclinks.component2

  // Short link created
  processShortLink(shortLink, flowchartLink)
}.addOnFailureListener {
  // Error
  // ...
}

Java

Task<ShortDynamicLink> shortLinkTask = FirebaseDynamicLinks.getInstance().createDynamicLink()
    .setLink(Uri.parse("https://www.example.com/"))
    .setDomainUriPrefix("https://example.page.link")
    // Set parameters
    // ...
    .buildShortDynamicLink()
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<ShortDynamicLink>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<ShortDynamicLink> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Short link created
          Uri shortLink = task.getResult().getShortLink();
          Uri flowchartLink = task.getResult().getPreviewLink();
        } else {
          // Error
          // ...
        }
      }
    });

Varsayılan olarak, kısa Dynamic Links'in oluşturulmasında 17 karakterlik bağlantı sonekleriyle oluşturulur. Bu soneklerin geçerli bir Dinamik Bağlantı'yı tahmin etmesi son derece düşük bir ihtimaldir. Kullanım alanınızda, bir kişinin kısa bağlantıyı başarılı bir şekilde tahmin etmesinin bir zararı yoksa benzersiz olması gereken uzunlukta sonekler oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Bunu buildShortDynamicLink yöntemine ShortDynamicLink.Suffix.SHORT ileterek yapabilirsiniz:

Kotlin+KTX

val shortLinkTask = Firebase.dynamicLinks.shortLinkAsync(ShortDynamicLink.Suffix.SHORT) {
  // Set parameters
  // ...
}

Java

Task<ShortDynamicLink> shortLinkTask = FirebaseDynamicLinks.getInstance().createDynamicLink()
    // ...
    .buildShortDynamicLink(ShortDynamicLink.Suffix.SHORT);
    // ...

Desteklenen parametrelerden herhangi biriyle Dinamik Bağlantılar oluşturmak için Dynamic Link Builder API'yi kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için API referansına bakın.

Aşağıdaki örnekte, birkaç ortak parametrenin ayarlandığı bir Dinamik Bağlantı oluşturulur:

Kotlin+KTX

val dynamicLink = Firebase.dynamicLinks.dynamicLink { // or Firebase.dynamicLinks.shortLinkAsync
  link = Uri.parse("https://www.example.com/")
  domainUriPrefix = "https://example.page.link"
  androidParameters("com.example.android") {
    minimumVersion = 125
  }
  iosParameters("com.example.ios") {
    appStoreId = "123456789"
    minimumVersion = "1.0.1"
  }
  googleAnalyticsParameters {
    source = "orkut"
    medium = "social"
    campaign = "example-promo"
  }
  itunesConnectAnalyticsParameters {
    providerToken = "123456"
    campaignToken = "example-promo"
  }
  socialMetaTagParameters {
    title = "Example of a Dynamic Link"
    description = "This link works whether the app is installed or not!"
  }
}

Java

DynamicLink dynamicLink = FirebaseDynamicLinks.getInstance().createDynamicLink()
    .setLink(Uri.parse("https://www.example.com/"))
    .setDomainUriPrefix("https://example.page.link")
    .setAndroidParameters(
        new DynamicLink.AndroidParameters.Builder("com.example.android")
            .setMinimumVersion(125)
            .build())
    .setIosParameters(
        new DynamicLink.IosParameters.Builder("com.example.ios")
            .setAppStoreId("123456789")
            .setMinimumVersion("1.0.1")
            .build())
    .setGoogleAnalyticsParameters(
        new DynamicLink.GoogleAnalyticsParameters.Builder()
            .setSource("orkut")
            .setMedium("social")
            .setCampaign("example-promo")
            .build())
    .setItunesConnectAnalyticsParameters(
        new DynamicLink.ItunesConnectAnalyticsParameters.Builder()
            .setProviderToken("123456")
            .setCampaignToken("example-promo")
            .build())
    .setSocialMetaTagParameters(
        new DynamicLink.SocialMetaTagParameters.Builder()
            .setTitle("Example of a Dynamic Link")
            .setDescription("This link works whether the app is installed or not!")
            .build())
    .buildDynamicLink(); // Or buildShortDynamicLink()

Dinamik Bağlantı parametrelerini aşağıdaki yöntemlerle ayarlayabilirsiniz:

DynamicLink parametreleri
setLink

Uygulamanızın açacağı bağlantı. Uygulamanızın işleyebileceği bir URL (genellikle uygulama içeriği veya yükü) belirtin. Bu URL, uygulamaya özel mantığı (kullanıcıya kuponla kredi verme veya karşılama ekranı gösterme gibi) başlatacaktır. Bu bağlantı iyi biçimlendirilmiş bir URL olmalı, doğru şekilde URL kodlamalı olmalı, HTTP ya da HTTPS kullanmalı ve başka bir Dinamik Bağlantı olmamalıdır.

setDomainUriPrefix Firebase konsolunda bulabileceğiniz Dinamik Bağlantı URL'si ön ekiniz. Dinamik Bağlantı alan adı, aşağıdaki örneklere benzer:
https://example.com/link
https://example.page.link
AndroidParametreleri
setFallbackUrl Uygulama yüklenmediğinde açılacak bağlantı. Uygulama yüklü değilken Play Store'dan uygulamanızı yüklemek dışında bir işlem yapmak (ör. içeriğin mobil web sürümünü açmak veya uygulamanızın tanıtım sayfasını görüntülemek) için bunu belirtin.
MinimumSürüm ayarla Uygulamanızın bağlantıyı açabilen minimum sürümünün versionCode değeri. Yüklü uygulama daha eski bir sürümse kullanıcı, uygulamayı yeni sürüme geçirmesi için Play Store'a yönlendirilir.
IosParameters
setAppStoreId Uygulamanızın App Store kimliği (uygulama yüklü olmadığında kullanıcıları App Store'a göndermek için kullanılır)
setFallbackUrl Uygulama yüklenmediğinde açılacak bağlantı. Uygulama yüklü değilken uygulamanızı App Store'dan yüklemek dışında bir işlem yapmak (ör. içeriğin mobil web sürümünü açmak veya uygulamanızın tanıtım sayfasını görüntülemek) için bunu belirtin.
setCustomScheme Uygulamanızın özel URL şeması (uygulamanızın paket kimliğinden farklı bir şekilde tanımlanırsa)
setIpadFallbackUrl Uygulama yüklü olmadığında iPad'lerde açılacak bağlantı. Uygulama yüklü değilken uygulamanızı App Store'dan yüklemek dışında bir işlem yapmak (ör. içeriğin web sürümünü açmak veya uygulamanızın tanıtım sayfasını görüntülemek) için bunu belirtin.
setIpadBundleId Bağlantıyı açmak için iPad'lerde kullanılacak iOS uygulamasının paket kimliği. Uygulama, Firebase konsolunun Genel bakış sayfasından projenize bağlanmalıdır.
MinimumSürüm ayarla Uygulamanızın bağlantıyı açabilen minimum sürümünün sürüm numarası. Bu işaret, uygulamanıza açıldığında aktarılır ve uygulamanızın bununla ne yapacağına karar vermesi gerekir.
NavigationInfoParameters
setForcedRedirectEnabled Politika "1" olarak ayarlanırsa Dinamik Bağlantı açıldığında uygulama önizleme sayfasını atlayıp bunun yerine uygulamaya veya mağazaya yönlendirin. Uygulama önizleme sayfası (varsayılan olarak etkindir), kullanıcıları uygulamalarda Dinamik Bağlantıları açtıklarında en uygun hedefe daha güvenilir bir şekilde gönderebilir. Ancak, Dinamik Bağlantı'nın yalnızca Dinamik Bağlantıları bu sayfa olmadan güvenilir bir şekilde açabilen uygulamalarda açılmasını bekliyorsanız bu parametreyle devre dışı bırakabilirsiniz. Bu parametre, Dinamik Bağlantı'nın yalnızca iOS'teki davranışını etkiler.
SocialMetaTagParameters
setTitle Dinamik Bağlantı, bir sosyal medya yayınında paylaşıldığında kullanılacak başlık.
setDescription Dinamik Bağlantı, bir sosyal medya yayınında paylaşıldığında kullanılacak açıklama.
kümeResmi URL'si Bu bağlantıyla ilgili bir resmin URL'si. Resim boyutu en az 300x200 piksel, en fazla 300 KB boyutunda olmalıdır.
GoogleAnalyticsParameters
setSource
setMedium
setCampaign
setTerm
setContent
Google Play Analytics parametreleri. Bu parametreler (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content) Play Store'a aktarılır ve bağlantı yüküne eklenir.
ItunesConnectAnalyticsParameters
setProviderToken
setAffiliateToken
setCampaignToken
iTunes Connect analiz parametreleri. Bu parametreler (pt, at, ct) App Store'a iletilir.

Uzun bir Dinamik Bağlantı'yı kısaltmak için parametreleri diğer oluşturucu yöntemleriyle ayarlamak yerine setLongLink kullanarak Dinamik Bağlantı URL'sini belirtin:

Kotlin+KTX

val shortLinkTask = Firebase.dynamicLinks.shortLinkAsync {
  longLink = Uri.parse(
    "https://example.page.link/?link=" +
      "https://www.example.com/&apn=com.example.android&ibn=com.example.ios",
  )
}.addOnSuccessListener { (shortLink, flowChartLink) ->
  // You'll need to import com.google.firebase.dynamiclinks.component1 and
  // com.google.firebase.dynamiclinks.component2

  // Short link created
  processShortLink(shortLink, flowChartLink)
}.addOnFailureListener {
  // Error
  // ...
}

Java

Task<ShortDynamicLink> shortLinkTask = FirebaseDynamicLinks.getInstance().createDynamicLink()
    .setLongLink(Uri.parse("https://example.page.link/?link=https://www.example.com/&apn=com.example.android&ibn=com.example.ios"))
    .buildShortDynamicLink()
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<ShortDynamicLink>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<ShortDynamicLink> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Short link created
          Uri shortLink = task.getResult().getShortLink();
          Uri flowchartLink = task.getResult().getPreviewLink();
        } else {
          // Error
          // ...
        }
      }
    });