Belirli uygulama kodu için özel izleme ekleyin

Performans İzleme, uygulamanızın performansını izlemenize yardımcı olmak için izleri toplar. İzleme, uygulamanızda zaman içinde iki nokta arasında yakalanan performans verilerinin bir raporudur.

Uygulamanızdaki belirli kodla ilişkili performans verilerini izlemek için kendi izlerinizi oluşturabilirsiniz. Özel kod izleme ile, uygulamanızın belirli bir görevi veya bir dizi görevi tamamlamasının ne kadar sürdüğünü ölçebilirsiniz; örneğin, bir dizi görüntüyü yüklemek veya veritabanınızı sorgulamak.

Özel kod izleme için varsayılan metrik, "süre"dir (izin başlangıç ​​ve bitiş noktaları arasındaki süre), ancak özel metrikler de ekleyebilirsiniz.

Kodunuzda, Performance Monitoring SDK tarafından sağlanan API'leri kullanarak özel bir kod izlemesinin başlangıcını ve sonunu tanımlarsınız.Özel kod izleri, oluşturulduktan sonra herhangi bir zamanda başlatılabilir ve iş parçacığı güvenlidir.

Bu izler için toplanan varsayılan metrik "süre" olduğundan, bunlara bazen "Süre izlemeleri" denir.

Bu izlerden gelen verileri, Performans panosunun alt kısmında bulunan izler tablosunun Özel izler alt sekmesinde görüntüleyebilirsiniz ( konsolun kullanımı hakkında daha sonra bu sayfadan bilgi edinebilirsiniz).

Varsayılan öznitelikler, özel öznitelikler ve özel metrikler

Özel kod izleri için, Performans İzleme, varsayılan öznitelikleri (ülke, tarayıcı, sayfa URL'si vb. ortak meta veriler) otomatik olarak günlüğe kaydeder; böylece, Firebase konsolunda iz için verileri filtreleyebilirsiniz. Ayrıca özel nitelikler (oyun seviyesi veya kullanıcı özellikleri gibi) ekleyebilir ve izleyebilirsiniz.

İzleme kapsamında meydana gelen performansla ilgili olaylar için özel ölçümleri kaydetmek için özel bir kod izlemesini daha da yapılandırabilirsiniz. Örneğin, önbellek isabetlerinin ve ıskalamalarının sayısı veya kullanıcı arayüzünün fark edilir bir süre boyunca yanıt vermeme sayısı için özel bir metrik oluşturabilirsiniz.

Özel öznitelikler ve özel ölçüler, iz için varsayılan öznitelikler ve varsayılan ölçü ile birlikte Firebase konsolunda görüntülenir.

Özel kod izleri ekleyin

Belirli uygulama kodunu izlemek üzere özel kod izleri eklemek için Performans İzleme İzleme API'sini kullanın.

Aşağıdakilere dikkat et:

 • Bir uygulamanın birden çok özel kod izi olabilir.
 • Aynı anda birden fazla özel kod izleme çalışabilir.
 • Özel kod izleme adları aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: Başında veya sonunda boşluk yok, başında alt çizgi ( _ ) karakteri yok ve maksimum uzunluk 100 karakterdir.
 • Özel kod izlemeleri, özel metrikler ve özel nitelikler eklemeyi destekler.

Özel kod izlemeyi başlatmak ve durdurmak için, izlemek istediğiniz kodu aşağıdakine benzer kod satırlarıyla sarın:

Web version 9

import { trace } from "firebase/performance";

const t = trace(perf, "CUSTOM_TRACE_NAME");
t.start();

// Code that you want to trace 
// ...

t.stop();

Web version 8

const trace = perf.trace("CUSTOM_TRACE_NAME");
trace.start();

// Code that you want to trace 
// ...

trace.stop();

Kullanıcı Zamanlaması API'sini kullanarak özel kod izleri ekleyin

Performance Monitoring Trace API'ye ek olarak, bir tarayıcının yerel User Timing API'sini kullanarak özel kod izlemeleri ekleyebilirsiniz. Bu API kullanılarak ölçülen bir izleme süresi, Performance Monitoring SDK tarafından otomatik olarak alınır. Performans İzleme SDK'sını eşzamansız olarak yüklemeyi tercih ediyorsanız, Kullanıcı Zamanlama API'sini kullanmak özellikle yararlıdır. SDK başlatıldığında, SDK, yüklenmeden önce gerçekleşen ölçümleri kaydeder.

Bu özelliği kullanmak için, izlemek istediğiniz kodu Kullanıcı Zamanlaması işaretleriyle sarın:

Web version 9

const performance = window.performance;

performance.mark("measurementStart");

// Code that you want to trace 
// ...

performance.mark("measurementStop");
performance.measure("customTraceName", "measurementStart", "measurementStop");

Web version 8

const performance = window.performance;

performance.mark("measurementStart");

// Code that you want to trace 
// ...

performance.mark("measurementStop");
performance.measure("customTraceName", "measurementStart", "measurementStop");

Yukarıdaki örnekteki performance , tarayıcının window.performance nesnesine atıfta bulunduğunu unutmayın.

Kullanıcı Zamanlaması API'sini kullanırken, özel kod izlerine özel metrikler ve nitelikler eklenemez. Bu özel öğeleri özel bir kod izlemesine eklemek istiyorsanız Performans İzleme İzleme API'sini kullanın.

Özel kod izlerine özel metrikler ekleyin

Özel kod izlemelerine özel metrikler eklemek için Performans İzleme İzleme API'sini kullanın.

Aşağıdakilere dikkat et:

 • Özel metrik adları şu gereksinimleri karşılamalıdır: Başta veya sonda boşluk yok, baştaki alt çizgi ( _ ) karakteri yok ve maksimum uzunluk 100 karakterdir.
 • Her özel kod izleme, 32 adede kadar metrik kaydedebilir (varsayılan Süre metriği dahil).

Özel bir metrik eklemek için, olay her gerçekleştiğinde aşağıdakine benzer bir kod satırı ekleyin. Örneğin, bu özel metrik, uygulamanızda meydana gelen performansla ilgili olayları sayar.

Web version 9

import { trace } from "firebase/performance";

async function getInventory(inventoryIds) {
 const t = trace(perf, "inventoryRetrieval");

 // Tracks the number of IDs fetched (the metric could help you to optimize in the future)
 t.incrementMetric("numberOfIds", inventoryIds.length);

 // Measures the time it takes to request inventory based on the amount of inventory
 t.start();
 const inventoryData = await retrieveInventory(inventoryIds);
 t.stop();

 return inventoryData;
}

Web version 8

async function getInventory(inventoryIds) {
 const trace = perf.trace("inventoryRetrieval");

 // Tracks the number of IDs fetched (the metric could help you to optimize in the future)
 trace.incrementMetric("numberOfIds", inventoryIds.length);

 // Measures the time it takes to request inventory based on the amount of inventory
 trace.start();
 const inventoryData = await retrieveInventory(inventoryIds);
 trace.stop();

 return inventoryData;
}

Özel kod izleri için özel nitelikler oluşturun

Özel kod izlemelerine özel öznitelikler eklemek için Performans İzleme İzleme API'sini kullanın.

Özel öznitelikleri kullanmak için, özniteliği tanımlayan ve belirli bir özel kod izleme ile ilişkilendiren kodu uygulamanıza ekleyin. Özel özniteliği, izlemenin başladığı ve durduğu zaman arasında istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat et:

 • Özel öznitelik adları şu gereksinimleri karşılamalıdır: başında veya sonunda boşluk yok, başında alt çizgi ( _ ) karakteri yok ve maksimum uzunluk 32 karakterdir.

 • Her özel kod izleme, en fazla 5 özel özniteliği kaydedebilir.

 • Bir kişiyi Google'a kişisel olarak tanımlayan bilgileri içeren özel özellikleri kullanmamalısınız.

  Bu kılavuz hakkında daha fazla bilgi edinin

Web version 9

import { trace } from "firebase/performance";

const t = trace(perf, "test_trace");
t.putAttribute("experiment", "A");

// Update scenario
t.putAttribute("experiment", "B");

// Reading scenario
const experimentValue = t.getAttribute("experiment");

// Delete scenario
t.removeAttribute("experiment");

// Read attributes
const traceAttributes = t.getAttributes();

Web version 8

const trace = perf.trace("test_trace");
trace.putAttribute("experiment", "A");

// Update scenario
trace.putAttribute("experiment", "B");

// Reading scenario
const experimentValue = trace.getAttribute("experiment");

// Delete scenario
trace.removeAttribute("experiment");

// Read attributes
const traceAttributes = trace.getAttributes();

Performans verilerini izleyin, görüntüleyin ve filtreleyin

Gerçek zamanlı performans verilerini görüntülemek için uygulamanızın gerçek zamanlı veri işleme ile uyumlu bir Performance Monitoring SDK sürümü kullandığından emin olun. Gerçek zamanlı performans verileri hakkında daha fazla bilgi edinin .

Kontrol panelinizde belirli metrikleri izleyin

Temel metriklerinizin nasıl trend olduğunu öğrenmek için bunları Performans panosunun üst kısmındaki metrik panonuza ekleyin. Haftadan haftaya değişiklikleri görerek gerilemeleri hızlı bir şekilde tanımlayabilir veya kodunuzdaki son değişikliklerin performansı iyileştirdiğini doğrulayabilirsiniz.

Firebase Performance Monitoring panosundaki metrik panosunun bir görüntüsü

Metrik panonuza bir metrik eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Firebase konsolundaki Performans panosuna gidin.
 2. Boş bir metrik kartını tıklayın, ardından panonuza eklemek için mevcut bir metrik seçin.
 3. Daha fazla seçenek için, örneğin bir metriği değiştirmek veya kaldırmak için doldurulmuş bir metrik kartında tıklayın.

Metrik panosu, zaman içinde toplanan metrik verilerini hem grafik biçiminde hem de sayısal yüzde değişimi olarak gösterir.

Kontrol panelini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

İzleri ve verilerini görüntüleyin

İzlerinizi görüntülemek için Firebase konsolundaki Performans panosuna gidin, izler tablosuna gidin, ardından uygun alt sekmeyi tıklayın. Tablo, her iz için bazı önemli metrikleri görüntüler ve hatta belirli bir metrik için yüzde değişimine göre listeyi sıralayabilirsiniz.

Performans İzleme, Firebase konsolunda, metrik değişikliklerini vurgulayan ve performans sorunlarının uygulamalarınız ve kullanıcılarınız üzerindeki etkisini hızla ele almayı ve en aza indirmeyi kolaylaştıran bir sorun giderme sayfası sağlar. Olası performans sorunları hakkında bilgi edindiğinizde, örneğin aşağıdaki senaryolarda sorun giderme sayfasını kullanabilirsiniz:

 • Gösterge tablosunda ilgili metrikleri seçiyorsunuz ve büyük bir delta görüyorsunuz.
 • İzler tablosunda en büyük deltaları en üstte gösterecek şekilde sıralarsınız ve önemli bir yüzde değişikliği görürsünüz.
 • Bir performans sorununu bildiren bir e-posta uyarısı alırsınız.

Sorun giderme sayfasına aşağıdaki yollarla erişebilirsiniz:

 • Metrik kontrol panelinde, Metrik ayrıntılarını görüntüle düğmesini tıklayın.
 • Herhangi bir metrik kartında => Ayrıntıları görüntüle öğesini seçin. Sorun giderme sayfası, seçtiğiniz ölçümle ilgili bilgileri görüntüler.
 • İzler tablosunda, o iz ile ilişkili satırda bir iz adını veya herhangi bir metrik değerini tıklayın.
 • Bir e-posta uyarısında, Şimdi araştır 'ı tıklayın.

İzler tablosunda bir iz adına tıkladığınızda, ilgilendiğiniz metriklerin detayına inebilirsiniz. Verileri özniteliğe göre filtrelemek için Filtre düğmesini tıklayın, örneğin:

özniteliğe göre filtrelenen Firebase Performance Monitoring verilerinin bir görüntüsü
 • Sitenizin belirli bir sayfasının verilerini görüntülemek için Sayfa URL'sine göre filtreleyin
 • 3g bağlantısının uygulamanızı nasıl etkilediğini öğrenmek için Etkili bağlantı türüne göre filtreleyin
 • Veritabanı konumunuzun belirli bir bölgeyi etkilemediğinden emin olmak için Ülkeye Göre Filtreleyin

İzleriniz için verileri görüntüleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sonraki adımlar

tutucu120 l10n-yer