Kullanıcı Özelliklerini Ayarla

Kullanıcı özellikleri, dil tercihi veya coğrafi konum gibi kullanıcı tabanınızın segmentlerini tanımlamak için tanımladığınız özelliklerdir. Bunlar tanımlamak için kullanılabilecek kitleler uygulamanıza için. Bu kılavuz, uygulamanızda kullanıcı özelliklerini nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

Analitik otomatik olarak bazı açan kullanıcı özelliklerini ; etkinleştirmek için herhangi bir kod eklemeniz gerekmez. Ek veri toplamanız gerekirse, proje başına 25 adede kadar farklı Analytics Kullanıcı Mülkü ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı özelliği adlarının büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu ve adları farklı olan iki kullanıcı özelliğinin ayarlanmasının, yalnızca iki farklı kullanıcı özelliğinin günlüğe kaydedilmesiyle sonuçlanacağına dikkat edin.

Google tarafından ayrılmış küçük bir dizi kullanıcı mülkü adı kullanamazsınız:

  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Faiz

Sen başlamadan önce

Emin Projenizi kurdum ve anlatıldığı gibi Analytics erişebilmesi olun Analytics ile Başlayın .

Kullanıcı özelliklerini ayarla

Uygulamanızın kullanıcılarını tanımlamak için Analytics kullanıcı özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Bu özellikleri raporlarınıza filtre olarak uygulayarak çeşitli kullanıcı segmentlerinin davranışlarını analiz edebilirsiniz.

Bir kullanıcı özelliğini aşağıdaki gibi ayarlayın:

  1. Tesisle Kayıt Kullanıcı Özellikleri sayfasında Firebase konsolundaki Analytics'in. Daha fazla bilgi için, bkz Set ve bir kullanıcı Mülkiyet kaydı .

  2. İle bir Analytics kullanıcı özelliği için kod ekleme setUserProperties() yöntemi. Her mülk için seçtiğiniz adı ve değeri kullanabilirsiniz.

Dizge değer atar varsayımsal sevdiği yiyecek özelliği, ilave Aşağıdaki örnek, Şekil food aktif kullanıcıya:

Web sürümü 9

import { getAnalytics, setUserProperties } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
setUserProperties(analytics, { favorite_food: 'apples' });

Web sürümü 8

firebase.analytics().setUserProperties({favorite_food: 'apples'});

Sen bu verilere erişebilir Kullanıcı Özellikleri Firebase konsolunda pano. Bu gösterge panosu, uygulamanız için tanımladığınız kullanıcı özelliklerinin bir listesini gösterir. Bu mülkleri, Google Analytics'te bulunan birçok raporda filtre olarak kullanabilirsiniz. Hakkında daha fazlasını okuyun raporları gösterge tablosu Analytics Firebase Yardım Merkezi'nde.