ส่งข้อความทดสอบไปยังแอปที่อยู่เบื้องหลัง

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน FCM ให้สร้างกรณีการใช้งานที่เรียบง่ายที่สุด นั่นคือการส่ง ข้อความการแจ้งเตือนทดสอบจาก การเขียนการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์การพัฒนา เมื่อแอปอยู่ในเบื้องหลังบนอุปกรณ์ หน้านี้แสดงขั้นตอนทั้งหมดในการดำเนินการ ตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการยืนยัน ซึ่งอาจครอบคลุมขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหากคุณตั้งค่าแอปไคลเอ็นต์ Android สำหรับ FCM

ตั้งค่า SDK

ส่วนนี้ครอบคลุมงานที่คุณอาจทำเสร็จแล้วหากคุณเปิดใช้ฟีเจอร์อื่นๆ ของ Firebase สำหรับแอปแล้ว

ก่อนเริ่มต้น

 • ติดตั้งหรืออัปเดต Android Studio เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 • ตรวจสอบว่าโปรเจ็กต์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ (โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า)

  • API เป้าหมายระดับ 19 (KitKat) ขึ้นไป
  • ใช้ Android 4.4 ขึ้นไป
  • ใช้ Jetpack (AndroidX) ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของเวอร์ชันต่อไปนี้
   • com.android.tools.build:gradle v7.3.0 ขึ้นไป
   • compileSdkVersion 28 ขึ้นไป
 • ตั้งค่าอุปกรณ์จริงหรือใช้โปรแกรมจำลองเพื่อเรียกใช้แอป
  โปรดทราบว่า Firebase SDK ที่ขึ้นอยู่กับบริการของ Google Play กำหนดให้อุปกรณ์หรือโปรแกรมจำลองต้องติดตั้งบริการ Google Play

 • ลงชื่อเข้าใช้ Firebase โดยใช้บัญชี Google

หากยังไม่มีโปรเจ็กต์ Android และแค่ต้องการลองใช้ผลิตภัณฑ์ Firebase คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของเรา

สร้างโปรเจ็กต์ Firebase

ก่อนที่จะเพิ่ม Firebase ในแอป Android ได้ คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ Firebase เพื่อเชื่อมต่อกับแอป Android โปรดไปที่ทำความเข้าใจโปรเจ็กต์ Firebase เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Firebase

ลงทะเบียนแอปด้วย Firebase

หากต้องการใช้ Firebase ในแอป Android คุณต้องลงทะเบียนแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase การลงทะเบียนแอปมักเรียกว่า "การเพิ่ม" แอปลงในโปรเจ็กต์

 1. ไปที่คอนโซล Firebase

 2. ที่ตรงกลางของหน้าภาพรวมโปรเจ็กต์ ให้คลิกไอคอน Android () หรือเพิ่มแอปเพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์การตั้งค่า

 3. ป้อนชื่อแพ็กเกจของแอปในช่องชื่อแพ็กเกจ Android

 4. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อมูลอื่นๆ ของแอป ได้แก่ ชื่อเล่นแอปและแก้ไขข้อบกพร่องการลงนามใบรับรอง SHA-1

 5. คลิกลงทะเบียนแอป

เพิ่มไฟล์การกำหนดค่า Firebase

 1. ดาวน์โหลดแล้วเพิ่มไฟล์การกำหนดค่า Android สำหรับ Firebase (google-services.json) ลงในแอป โดยทำดังนี้

  1. คลิกดาวน์โหลด google-services.json เพื่อรับไฟล์การกำหนดค่า Firebase Android

  2. ย้ายไฟล์การกำหนดค่าลงในไดเรกทอรีรากโมดูล (ระดับแอป) ของแอป

 2. หากต้องการทำให้ Firebase SDK เข้าถึงค่าในไฟล์การกำหนดค่า google-services.json ได้ คุณจะต้องมีปลั๊กอิน Gradle สำหรับบริการของ Google (google-services)

  1. ในไฟล์ Gradle ระดับรูท (ระดับโปรเจ็กต์) (<project>/build.gradle.kts หรือ <project>/build.gradle) ให้เพิ่มปลั๊กอินบริการของ Google เป็นทรัพยากร Dependency ดังนี้

   Kotlin

   plugins {
    id("com.android.application") version "7.3.0" apply false
    // ...
   
    // Add the dependency for the Google services Gradle plugin
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
   }
   

   Groovy

   plugins {
    id 'com.android.application' version '7.3.0' apply false
    // ...
   
    // Add the dependency for the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.2' apply false
   }
   
  2. ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (ปกติจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้เพิ่มปลั๊กอินบริการของ Google โดยทำดังนี้

   Kotlin

   plugins {
    id("com.android.application")
   
    // Add the Google services Gradle plugin
    id("com.google.gms.google-services")
    // ...
   }
   

   Groovy

   plugins {
    id 'com.android.application'
   
    // Add the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services'
    // ...
   }
   

เพิ่ม Firebase SDK ลงในแอป

 1. ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยทั่วไปจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับไลบรารี Firebase Cloud Messaging สำหรับ Android เราขอแนะนำให้ใช้ Firebase Android BoM เพื่อควบคุมการกำหนดเวอร์ชันไลบรารี

  เราขอแนะนำให้เปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ Firebase และเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ลงในแอปเพื่อประสบการณ์การใช้งาน Firebase Cloud Messaging ที่ดีที่สุด

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.1"))
  
    // Add the dependencies for the Firebase Cloud Messaging and Analytics libraries
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-messaging")
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")
  }
  

  การใช้ Firebase Android BoM จะทำให้ แอปใช้ไลบรารี Firebase Android เวอร์ชันที่เข้ากันได้เสมอ

  (ทางเลือก) เพิ่มทรัพยากร Dependency ของไลบรารี Firebase โดยไม่ต้องใช้ BoM

  หากเลือกไม่ใช้ Firebase BoM คุณต้องระบุเวอร์ชันไลบรารี Firebase แต่ละเวอร์ชันในบรรทัดทรัพยากร Dependency

  โปรดทราบว่าหากคุณใช้ไลบรารี Firebase หลายในแอป เราขอแนะนำให้ใช้ BoM ในการจัดการเวอร์ชันไลบรารีซึ่งจะดูแลให้ทุกเวอร์ชันทำงานร่วมกันได้

  dependencies {
    // Add the dependencies for the Firebase Cloud Messaging and Analytics libraries
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0")
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2")
  }
  
  หากกำลังมองหาโมดูลไลบรารีสำหรับ Kotlin โดยเฉพาะ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2023 (Firebase BoM 32.5.0) ทั้งนักพัฒนา Kotlin และ Java จะ ขึ้นอยู่กับโมดูลไลบรารีหลัก (ดูรายละเอียดได้ที่ คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการริเริ่มนี้)

 2. ซิงค์โปรเจ็กต์ Android กับไฟล์ Gradle

เข้าถึงโทเค็นการจดทะเบียน

หากต้องการส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการ คุณต้องทราบโทเค็นการลงทะเบียนของอุปกรณ์นั้น เนื่องจากคุณจะต้องป้อนโทเค็นในช่องในคอนโซลการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการบทแนะนำนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดคัดลอกโทเค็นหรือจัดเก็บอย่างปลอดภัยหลังจากเรียกกลับมา

ในการเริ่มต้นแอปครั้งแรก FCM SDK จะสร้างโทเค็นการลงทะเบียนสำหรับอินสแตนซ์แอปไคลเอ็นต์ หากต้องการกำหนดเป้าหมายอุปกรณ์เดียวหรือสร้างกลุ่มอุปกรณ์ คุณจะต้องเข้าถึงโทเค็นนี้โดยขยาย FirebaseMessagingService และลบล้าง onNewToken

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีเรียกข้อมูลโทเค็นและวิธีตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโทเค็น เนื่องจากโทเค็นอาจมีการหมุนเวียนได้หลังจากเริ่มต้นระบบครั้งแรก ขอแนะนําอย่างยิ่งให้ดึงข้อมูลโทเค็นการลงทะเบียนที่อัปเดตล่าสุด

โทเค็นการลงทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงในกรณีต่อไปนี้

 • แอปได้รับการกู้คืนในอุปกรณ์เครื่องใหม่
 • ผู้ใช้ถอนการติดตั้ง/ติดตั้งแอปอีกครั้ง
 • ผู้ใช้ล้างข้อมูลแอป

ดึงข้อมูลโทเค็นการลงทะเบียนปัจจุบัน

หากต้องการเรียกข้อมูลโทเค็นปัจจุบัน ให้เรียก FirebaseMessaging.getInstance().getToken():

Kotlin+KTX

FirebaseMessaging.getInstance().token.addOnCompleteListener(OnCompleteListener { task ->
  if (!task.isSuccessful) {
    Log.w(TAG, "Fetching FCM registration token failed", task.exception)
    return@OnCompleteListener
  }

  // Get new FCM registration token
  val token = task.result

  // Log and toast
  val msg = getString(R.string.msg_token_fmt, token)
  Log.d(TAG, msg)
  Toast.makeText(baseContext, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show()
})

Java

FirebaseMessaging.getInstance().getToken()
  .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<String>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<String> task) {
     if (!task.isSuccessful()) {
      Log.w(TAG, "Fetching FCM registration token failed", task.getException());
      return;
     }

     // Get new FCM registration token
     String token = task.getResult();

     // Log and toast
     String msg = getString(R.string.msg_token_fmt, token);
     Log.d(TAG, msg);
     Toast.makeText(MainActivity.this, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  });

ตรวจสอบการสร้างโทเค็น

Callback ของ onNewToken จะเริ่มทำงานเมื่อมีการสร้างโทเค็นใหม่

Kotlin+KTX

/**
 * Called if the FCM registration token is updated. This may occur if the security of
 * the previous token had been compromised. Note that this is called when the
 * FCM registration token is initially generated so this is where you would retrieve the token.
 */
override fun onNewToken(token: String) {
  Log.d(TAG, "Refreshed token: $token")

  // If you want to send messages to this application instance or
  // manage this apps subscriptions on the server side, send the
  // FCM registration token to your app server.
  sendRegistrationToServer(token)
}

Java

/**
 * There are two scenarios when onNewToken is called:
 * 1) When a new token is generated on initial app startup
 * 2) Whenever an existing token is changed
 * Under #2, there are three scenarios when the existing token is changed:
 * A) App is restored to a new device
 * B) User uninstalls/reinstalls the app
 * C) User clears app data
 */
@Override
public void onNewToken(@NonNull String token) {
  Log.d(TAG, "Refreshed token: " + token);

  // If you want to send messages to this application instance or
  // manage this apps subscriptions on the server side, send the
  // FCM registration token to your app server.
  sendRegistrationToServer(token);
}

หลังจากได้รับโทเค็นแล้ว คุณสามารถส่งโทเค็นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของแอปและจัดเก็บ โดยใช้วิธีการที่ต้องการ

ส่งข้อความแจ้งเตือนทดสอบ

 1. ติดตั้งและเรียกใช้แอปในอุปกรณ์เป้าหมาย บนอุปกรณ์ Apple คุณจะต้องยอมรับ คำขอสิทธิ์เพื่อรับการแจ้งเตือนระยะไกล

 2. ตรวจสอบว่าแอปอยู่ในเบื้องหลังของอุปกรณ์

 3. เปิดหน้าการรับส่งข้อความในคอนโซล Firebase

 4. หากนี่เป็นข้อความแรก ให้เลือกสร้างแคมเปญแรก

  1. เลือกข้อความแจ้งเตือน Firebase แล้วเลือกสร้าง
 5. หรือเลือกแคมเปญใหม่ในแท็บแคมเปญ แล้วเลือกการแจ้งเตือน

 6. ป้อนข้อความที่ต้องการ ส่วนช่องอื่นๆ ทั้งหมดไม่บังคับ

 7. เลือกส่งข้อความทดสอบจากแผงด้านขวา

 8. ในช่องเพิ่มโทเค็นการจดทะเบียน FCM ให้ป้อนโทเค็นการลงทะเบียนที่คุณได้รับในส่วนก่อนหน้าของคู่มือนี้

 9. เลือกทดสอบ

หลังจากเลือกทดสอบแล้ว อุปกรณ์ของลูกค้าเป้าหมาย (ที่มีแอปอยู่ในเบื้องหลัง) จะได้รับการแจ้งเตือน

ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการส่งข้อความไปยังแอปของคุณได้ที่ แดชบอร์ดการรายงาน FCM ซึ่งจะบันทึกจำนวนข้อความที่ส่งและเปิดในอุปกรณ์ Apple และ Android พร้อมทั้งข้อมูลของ "การแสดงผล" (การแจ้งเตือนที่ผู้ใช้เห็น) สำหรับแอป Android

ขั้นตอนถัดไป

ส่งข้อความไปยังแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหน้า

เมื่อคุณส่งข้อความการแจ้งเตือนสำเร็จขณะที่แอปทำงาน อยู่เบื้องหลัง โปรดดู รับข้อความในแอป Android เพื่อเริ่มส่งไปยังแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหน้า

ทำได้มากกว่าแค่ข้อความแจ้งเตือน

หากต้องการใช้มากกว่าข้อความแจ้งเตือนและเพิ่มการทำงานอื่นๆ ขั้นสูงลงในแอปของคุณ โปรดดูที่