การพึ่งพา Firebase Android SDK บนบริการ Google Play

Firebase Android SDK บางตัวขึ้นอยู่กับ บริการ Google Play ซึ่งหมายความว่า SDK จะทำงานบนอุปกรณ์และโปรแกรมจำลองที่ติดตั้งบริการ Google Play เท่านั้น Firebase SDK เหล่านี้สื่อสารกับบริการพื้นหลังของบริการ Google Play บนอุปกรณ์เพื่อมอบ API ที่ปลอดภัย อัปเดต และไม่ซับซ้อนให้กับแอปของคุณ อุปกรณ์ Android บางอย่าง เช่น อุปกรณ์ Amazon Kindle Fire หรือที่จำหน่ายในบางภูมิภาค ไม่ได้ติดตั้งบริการ Google Play

Firebase Android SDK ใดที่ต้องใช้บริการ Google Play

Firebase SDK สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท:

  • ต้องมีบริการ Play — SDK เหล่านี้ต้องใช้บริการ Google Play มิฉะนั้นจะไม่มีฟังก์ชันการทำงาน
  • แนะนำให้ใช้บริการ Play — SDK เหล่านี้กำหนดให้บริการ Google Play มีฟังก์ชันการทำงาน เต็มรูปแบบ แต่ยังคงมีฟังก์ชันการทำงาน ส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีบริการ Google Play ก็ตาม
  • ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Play — SDKS เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play เพื่อให้มีฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบ

ตารางด้านล่างมีความถูกต้องสำหรับ SDK แต่ละ รายการรุ่นล่าสุด เท่านั้น เวอร์ชันเก่าบางเวอร์ชันอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่านี้

ไม่ จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play

ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุด บริการ Google Play?
App Check ผู้ให้บริการที่กำหนดเองและแก้ไขข้อบกพร่อง com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
ไม่จำเป็นต้องใช้
API การกระจายแอป com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
ไม่จำเป็นต้องใช้
การเผยแพร่แอป com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11 ไม่จำเป็นต้องใช้
การรับรองความถูกต้อง com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
คลาวด์ไฟร์สโตร์ com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
ไม่จำเป็นต้องใช้
ฟังก์ชั่นคลาวด์สำหรับ Firebase Client SDK com.google.firebase:firebase-ฟังก์ชั่น:20.4.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับ Firebase com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
ไม่จำเป็นต้องใช้
การส่งข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
การแสดงข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
การติดตั้ง Firebase com.google.firebase:firebase-การติดตั้ง:17.2.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
การตรวจสอบประสิทธิภาพ com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ com.google.firebase:firebase-ฐานข้อมูล:20.3.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุด บริการ Google Play?
แอดโมบ com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0 ที่แนะนำ*
การวิเคราะห์ com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
ที่แนะนำ*
ตรวจสอบแอป ผู้ให้บริการความสมบูรณ์ของ Play com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1 ที่จำเป็น
ผู้ให้บริการ App Check SafetyNet com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2 ที่จำเป็น
การจัดทำดัชนีแอป com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 ที่จำเป็น
การส่งข้อความบนคลาวด์ com.google.firebase:firebase-ข้อความ:23.3.1
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
ที่จำเป็น
ลิงค์แบบไดนามิก com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
ที่จำเป็น
วิสัยทัศน์ ML ของ Firebase com.google.firebase:firebase-ml-วิสัยทัศน์:24.1.0 ที่จำเป็น
โมเดลที่กำหนดเองของ Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-ล่าม:22.0.4 ที่จำเป็น

* Firebase SDK สำหรับ Google Analytics สามารถส่งเหตุการณ์บนอุปกรณ์ใดก็ได้ แต่ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติบางอย่าง เช่น ข้อมูลประชากร จะมีให้บริการบนอุปกรณ์ที่ใช้บริการ Google Play เท่านั้น