Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การพึ่งพา Firebase Android SDK บนบริการ Google Play

Firebase Android SDK บางรายการขึ้นอยู่กับ บริการ Google Play ซึ่งหมายความว่าจะทำงานบนอุปกรณ์และโปรแกรมจำลองที่ติดตั้งบริการ Google Play เท่านั้น Firebase SDK เหล่านี้สื่อสารกับบริการพื้นหลังของบริการ Google Play บนอุปกรณ์เพื่อมอบ API ที่ปลอดภัยทันสมัยและใช้งานง่ายให้กับแอปของคุณ อุปกรณ์ Android บางรุ่นเช่นอุปกรณ์ Amazon Kindle Fire หรืออุปกรณ์ที่จำหน่ายในบางภูมิภาคไม่มีบริการ Google Play ติดตั้ง

Firebase SDK ใดที่ต้องการบริการ Google Play

Firebase SDK แบ่งออกเป็นสามประเภท:

  • ต้องใช้บริการ Play - SDK เหล่านี้ต้องการบริการ Google Play มิฉะนั้นจะไม่มีฟังก์ชันการทำงาน
  • แนะนำบริการ Play - SDK เหล่านี้ต้องการบริการ Google Play เพื่อให้สามารถใช้งานได้ เต็มรูปแบบ แต่ยังคงมีฟังก์ชัน ส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีบริการ Google Play ก็ตาม
  • ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Play - SDKS เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play เพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ

ตารางด้านล่างนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับ SDK แต่ละ รุ่นล่าสุด เท่านั้น เวอร์ชันเก่าบางรุ่นอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า

ไม่ จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play

สินค้า ห้องสมุด บริการ Google Play?
การรับรองความถูกต้อง com.google.firebase: firebase-auth: 20.0.3
com.google.firebase: firebase-auth-ktx: 20.0.3
ไม่ต้องการ
Cloud Firestore com.google.firebase: firebase-firestore: 22.1.1
com.google.firebase: firebase-firestore-ktx: 22.1.1
ไม่ต้องการ
Cloud Functions สำหรับ Firebase Client SDK com.google.firebase: firebase-functions: 19.2.0
com.google.firebase: firebase-functions-ktx: 19.2.0
ไม่ต้องการ
Cloud Storage สำหรับ Firebase com.google.firebase: firebase-storage: 19.2.1
com.google.firebase: firebase-storage-ktx: 19.2.1
ไม่ต้องการ
Crashlytics com.google.firebase: firebase-crashlytics: 17.3.1
com.google.firebase: firebase-crashlytics-ktx: 17.3.1
ไม่ต้องการ
การส่งข้อความในแอป com.google.firebase: firebase-busymessaging: 19.1.5
com.google.firebase: firebase-abuse-ktx: 19.1.5
ไม่ต้องการ
การแสดงข้อความในแอป com.google.firebase: firebase-abuse-display: 19.1.5
com.google.firebase: firebase-abuse-display-ktx: 19.1.5
ไม่ต้องการ
การติดตั้ง Firebase com.google.firebase: firebase-installations: 16.3.5
com.google.firebase: firebase-installations-ktx: 16.3.5
ไม่ต้องการ
การตรวจสอบประสิทธิภาพ com.google.firebase: firebase-perf: 19.1.1
com.google.firebase: firebase-perf-ktx: 19.1.1
ไม่ต้องการ
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ com.google.firebase: firebase-database: 19.6.0
com.google.firebase: firebase-database-ktx: 19.6.0
ไม่ต้องการ
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase: firebase-config: 20.0.4
com.google.firebase: firebase-config-ktx: 20.0.4
ไม่ต้องการ
สินค้า ห้องสมุด บริการ Google Play?
AdMob com.google.android.gms: play-services-ads: 19.7.0 จำเป็น
การวิเคราะห์ com.google.firebase: firebase-analytics: 18.0.2
com.google.firebase: firebase-analytics-ktx: 18.0.2
แนะนำ *
การจัดทำดัชนีแอป com.google.firebase: firebase-appindexing: 19.2.0 จำเป็น
การส่งข้อความบนคลาวด์ com.google.firebase: firebase-messaging: 21.0.1
com.google.firebase: firebase-messaging-ktx: 21.0.1
จำเป็น
ลิงก์แบบไดนามิก com.google.firebase: firebase-dynamic-links: 19.1.1
com.google.firebase: firebase-dynamic-links-ktx: 19.1.1
จำเป็น
วิสัยทัศน์ของ Firebase ML com.google.firebase: firebase-ml-vision: 24.1.0 จำเป็น
โมเดลที่กำหนดเองของ Firebase ML com.google.firebase: firebase-ml-model-interpreter: 22.0.4 จำเป็น

* Firebase SDK สำหรับ Google Analytics สามารถส่งเหตุการณ์บนอุปกรณ์ใดก็ได้ แต่ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติบางอย่างเช่นข้อมูลประชากรมีให้บริการในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play เท่านั้น