เริ่มต้นใช้งาน Firebase Test Lab จากคอนโซล Firebase

คู่มือนี้อธิบายวิธีทำการทดสอบ iOS โดยใช้คอนโซล Firebase

ขั้นตอนที่ 1 สร้างโปรเจ็กต์ Firebase

ไปที่คอนโซล Firebase แล้วสร้างโปรเจ็กต์ Firebase ใหม่หากยังไม่ได้สร้าง

ขั้นตอนที่ 2 อัปโหลดและทำการทดสอบ

XCTest

 1. เปิด Test Lab ในคอนโซล Firebase

 2. หากเป็นการทดสอบครั้งแรก ให้คลิกเริ่มต้นใช้งานในส่วน iOS หากคุณทำการทดสอบไปก่อนหน้านี้ ให้คลิก Run a Test แล้วเลือก Run an XCTest

 3. คลิกเรียกดู แล้วค้นหาไฟล์ .zip ที่คุณสร้างไว้

 4. เลือกช่องสำหรับแต่ละอุปกรณ์ เวอร์ชัน การวางแนว และภาษาที่คุณต้องการทดสอบ

 5. (ไม่บังคับ) เพื่อช่วยระบุและค้นหาเมทริกซ์ทดสอบในคอนโซล Firebase คุณสามารถเพิ่มป้ายกำกับลงในเมทริกซ์ทดสอบโดยป้อนชื่อป้ายกำกับในช่องป้ายกำกับเมทริกซ์ทดสอบ (ไม่บังคับ)

 6. คลิกเริ่มการทดสอบ

การทดสอบ Game Loop

 1. ในหน้า Test Lab ของคอนโซล Firebase ให้คลิกเรียกใช้การทดสอบครั้งแรก > Run an iOS Game Loop

 2. ในส่วนอัปโหลดแอป ให้คลิกเรียกดู แล้วเลือกไฟล์ IPA ของแอป (สร้างไฟล์ IPA สำหรับแอปหากยังไม่ได้ทำ)

 3. (ไม่บังคับ) คุณสามารถเพิ่มป้ายกำกับลงในเมทริกซ์ทดสอบโดยป้อนชื่อป้ายกำกับในช่องป้ายกำกับเมทริกซ์ทดสอบ (ไม่บังคับ) เพื่อช่วยระบุและค้นหาเมทริกซ์ทดสอบในคอนโซล Firebase

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเรียกใช้การวนซ้ำหลายรายการ (หรือที่เรียกว่าสถานการณ์) พร้อมกันหรือเลือกการวนซ้ำเฉพาะที่จะเรียกใช้ ให้ป้อนหมายเลขลูปในช่องสถานการณ์

  เช่น เมื่อคุณป้อน "1-3, 5" Test Lab จะเรียกใช้ลูป 1, 2, 3 และ 5 โดยค่าเริ่มต้น (หากคุณไม่ได้ป้อนข้อมูลใดๆ ในช่องสถานการณ์) Test Lab จะทำงานวนซ้ำ 1 เท่านั้น

 5. ในส่วนอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์จริงอย่างน้อย 1 เครื่องที่คุณต้องการทดสอบแอป จากนั้นคลิกเริ่มการทดสอบ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการทดสอบ

เมื่อการทดสอบเริ่มต้นขึ้น ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังหน้าผลการทดสอบโดยอัตโนมัติ การทดสอบอาจใช้เวลา 2-3 นาทีในการทำงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนการกำหนดค่าต่างๆ ที่คุณเลือกไว้และระยะหมดเวลาของการทดสอบที่ตั้งไว้สำหรับการทดสอบ หลังจากทดสอบแล้ว คุณจะตรวจสอบผลการทดสอบได้ ดูการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ Firebase Test Lab เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตีความผลการทดสอบ