عیب یابی Crashlytics و سوالات متداول

این صفحه راهنمایی عیب‌یابی و پاسخ به سؤالات متداول در مورد استفاده از Crashlytics را ارائه می‌کند. اگر چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نکردید یا به کمک بیشتری نیاز دارید، با پشتیبانی Firebase تماس بگیرید.

عیب یابی عمومی/سؤالات متداول

ادغام ها

پشتیبانی از پلتفرم

مسائل پسرفته