ส่งข้อความทดสอบไปยังแอป Apple ในพื้นหลัง

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน FCM ให้สร้างกรณีการใช้งานที่เรียบง่ายที่สุด นั่นคือการส่ง ข้อความการแจ้งเตือนทดสอบจาก การเขียนการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์การพัฒนา เมื่อแอปอยู่ในเบื้องหลังบนอุปกรณ์ หน้านี้จะแสดงขั้นตอนทั้งหมดในการดำเนินการ ตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการยืนยัน ซึ่งอาจครอบคลุมขั้นตอนที่คุณได้ดำเนินการไปแล้วหากคุณตั้งค่าแอปไคลเอ็นต์ของ Apple สำหรับ FCM

เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Apple

ส่วนนี้ครอบคลุมงานที่คุณอาจทำเสร็จแล้วหากคุณเปิดใช้ฟีเจอร์ Firebase อื่นๆ สำหรับแอปแล้ว สำหรับ FCM โดยเฉพาะ คุณจะต้องอัปโหลดคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ APNs และลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนระยะไกล

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

 • ติดตั้งสิ่งต่อไปนี้

  • Xcode 14.1 ขึ้นไป
 • ตรวจสอบว่าโปรเจ็กต์เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

  • โปรเจ็กต์ของคุณต้องกำหนดเป้าหมายเวอร์ชันแพลตฟอร์มต่อไปนี้หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
   • iOS 11
   • macOS 10.13
   • TVOS 12
   • WatchOS 6
 • ตั้งค่าอุปกรณ์ Apple จริงเพื่อเรียกใช้แอป และดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น

  • รับคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ข้อความ Push ของ Apple สำหรับบัญชีนักพัฒนาแอป Apple ของคุณ
  • เปิดใช้ข้อความ Push ใน XCode ในส่วน App > ความสามารถ

หากยังไม่มีโปรเจ็กต์ Xcode และแค่อยากลองใช้ผลิตภัณฑ์ Firebase คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของเรา

สร้างโปรเจ็กต์ Firebase

ก่อนที่จะเพิ่ม Firebase ในแอป Apple ได้ คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ Firebase เพื่อเชื่อมต่อกับแอป โปรดไปที่ทำความเข้าใจโปรเจ็กต์ Firebase เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Firebase

ลงทะเบียนแอปด้วย Firebase

หากต้องการใช้ Firebase ในแอป Apple คุณต้องลงทะเบียนแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase การลงทะเบียนแอปมักเรียกว่า "การเพิ่ม" แอปลงในโปรเจ็กต์

 1. ไปที่คอนโซล Firebase

 2. ที่ตรงกลางของหน้าภาพรวมโปรเจ็กต์ ให้คลิกไอคอน iOS+ เพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์การตั้งค่า

  หากคุณเพิ่มแอปลงในโปรเจ็กต์ Firebase แล้ว ให้คลิกเพิ่มแอปเพื่อแสดงตัวเลือกแพลตฟอร์ม

 3. ป้อนรหัสชุดของแอปในช่องรหัสแพ็กเกจ

 4. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อมูลอื่นๆ ของแอป ได้แก่ ชื่อเล่นแอปและรหัส App Store

 5. คลิกลงทะเบียนแอป

เพิ่มไฟล์การกำหนดค่า Firebase

 1. คลิก Download GoogleService-Info.plist เพื่อรับไฟล์การกำหนดค่าแพลตฟอร์ม Firebase Apple (GoogleService-Info.plist)

 2. ย้ายไฟล์การกำหนดค่าไปยังรูทของโปรเจ็กต์ Xcode หากได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือกเพิ่มไฟล์การกำหนดค่าให้เป้าหมายทั้งหมด

หากมีรหัสชุดหลายรายการในโปรเจ็กต์ คุณต้องเชื่อมโยงรหัสชุดแต่ละรายการกับแอปที่ลงทะเบียนในคอนโซล Firebase เพื่อให้แต่ละแอปมีไฟล์ GoogleService-Info.plist ของตัวเองได้

เพิ่ม Firebase SDK ลงในแอป

ใช้ Swift Package Manager เพื่อติดตั้งและจัดการทรัพยากร Dependency ของ Firebase

 1. เปิดโปรเจ็กต์แอปใน Xcode แล้วไปที่ไฟล์ > เพิ่มแพ็กเกจ
 2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เพิ่มที่เก็บ SDK สำหรับแพลตฟอร์ม Firebase ของ Apple ดังนี้
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. เลือกไลบรารี Firebase Cloud Messaging
 5. เพิ่มแฟล็ก -ObjC ลงในส่วนแฟล็ก Linker อื่นๆ ของการตั้งค่าบิลด์ของเป้าหมาย
 6. เพื่อประสบการณ์การใช้งาน Firebase Cloud Messaging ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ เปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ Firebase และเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ลงในแอป คุณเลือกไลบรารีที่ไม่มีการรวบรวม IDFA หรือที่มีการรวบรวม IDFA ก็ได้
 7. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ปัญหาและดาวน์โหลดทรัพยากร Dependency ในเบื้องหลังโดยอัตโนมัติ

อัปโหลดคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ APNs

อัปโหลดคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ APN ไปยัง Firebase หากยังไม่มีคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ APNs โปรดสร้างคีย์ในศูนย์สมาชิกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Apple

 1. ภายในโปรเจ็กต์ในคอนโซล Firebase ให้เลือก ไอคอนรูปเฟือง เลือก การตั้งค่าโปรเจ็กต์ แล้วเลือกแท็บ Cloud Messaging

 2. ในคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ AAP ในส่วนการกำหนดค่าแอป iOS ให้คลิกปุ่มอัปโหลด

 3. เรียกดูตำแหน่งที่คุณบันทึกคีย์ไว้ จากนั้นเลือกคีย์แล้วคลิกเปิด เพิ่มรหัสคีย์สำหรับคีย์ (มีอยู่ใน Apple Developer Member Center) แล้วคลิก อัปโหลด

เริ่มต้น Firebase ในแอป

คุณจะต้องเพิ่มโค้ดการเริ่มต้น Firebase ลงในแอปพลิเคชัน นำเข้าโมดูล Firebase และกำหนดค่าอินสแตนซ์ที่แชร์ตามที่แสดงด้านล่าง

 1. นำเข้าโมดูล FirebaseCore ใน UIApplicationDelegate รวมถึงโมดูล Firebase อื่นๆ ที่ผู้รับมอบสิทธิ์แอปใช้ เช่น วิธีใช้ Cloud Firestore และ Authentication มีดังนี้

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. กำหนดค่าอินสแตนซ์ที่แชร์ของ FirebaseApp ในเมธอด application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) ของตัวแทนแอป ดังนี้

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. หากใช้ SwiftUI คุณต้องสร้างการมอบสิทธิ์แอปพลิเคชันและแนบการมอบสิทธิ์กับโครงสร้าง App ผ่าน UIApplicationDelegateAdaptor หรือ NSApplicationDelegateAdaptor คุณต้องปิดใช้ SWizzing ที่มอบสิทธิ์ของแอปด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีการของ SwiftUI

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     

ลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนจากระยะไกล

ลงทะเบียนแอปเพื่อรับการแจ้งเตือนจากระยะไกล ไม่ว่าจะเมื่อเริ่มต้นระบบหรือที่จุดที่ต้องการในขั้นตอนของแอปพลิเคชัน การเรียก registerForRemoteNotifications ดังที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

Swift


UNUserNotificationCenter.current().delegate = self

let authOptions: UNAuthorizationOptions = [.alert, .badge, .sound]
UNUserNotificationCenter.current().requestAuthorization(
 options: authOptions,
 completionHandler: { _, _ in }
)

application.registerForRemoteNotifications()

Objective-C


[UNUserNotificationCenter currentNotificationCenter].delegate = self;
UNAuthorizationOptions authOptions = UNAuthorizationOptionAlert |
  UNAuthorizationOptionSound | UNAuthorizationOptionBadge;
[[UNUserNotificationCenter currentNotificationCenter]
  requestAuthorizationWithOptions:authOptions
  completionHandler:^(BOOL granted, NSError * _Nullable error) {
   // ...
  }];

[application registerForRemoteNotifications];

เข้าถึงโทเค็นการจดทะเบียน

หากต้องการส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการ คุณต้องทราบโทเค็นการลงทะเบียนของอุปกรณ์นั้น เนื่องจากคุณจะต้องป้อนโทเค็นในช่องใน ตัวเขียนการแจ้งเตือนเพื่อศึกษาบทแนะนำนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดคัดลอกโทเค็นหรือเก็บไว้อย่างปลอดภัยหลังจากที่เรียกกลับมาแล้ว

โดยค่าเริ่มต้น FCM SDK จะสร้างโทเค็นการลงทะเบียนสำหรับอินสแตนซ์ของแอปไคลเอ็นต์เมื่อเปิดแอป โทเค็นนี้คล้ายกับโทเค็นอุปกรณ์ APN ตรงที่ช่วยให้คุณส่งการแจ้งเตือนเป้าหมายไปยังอินสแตนซ์หนึ่งๆ ของแอปได้

FCM จะให้โทเค็นการลงทะเบียนผ่านเมธอด messaging:didReceiveRegistrationToken: ของ FIRMessagingDelegate ในลักษณะเดียวกับที่แพลตฟอร์ม Apple มักจะส่งโทเค็นอุปกรณ์ APNs เมื่อเริ่มต้นแอป FCM SDK จะเรียกข้อมูลโทเค็นใหม่หรือโทเค็นที่มีอยู่ระหว่างการเปิดใช้แอปครั้งแรกและ เมื่อใดก็ตามที่โทเค็นได้รับการอัปเดตหรือใช้งานไม่ได้ ในทุกกรณี FCM SDK จะเรียกใช้ messaging:didReceiveRegistrationToken: ด้วยโทเค็นที่ถูกต้อง

โทเค็นการลงทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงในกรณีต่อไปนี้

 • แอปได้รับการกู้คืนในอุปกรณ์เครื่องใหม่
 • ผู้ใช้ถอนการติดตั้ง/ติดตั้งแอปอีกครั้ง
 • ผู้ใช้ล้างข้อมูลแอป

ตั้งค่าผู้รับมอบสิทธิ์การรับส่งข้อความ

หากต้องการรับโทเค็นการลงทะเบียน ให้ใช้โปรโตคอลผู้รับมอบสิทธิ์การรับส่งข้อความและตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ delegate ของ FIRMessaging หลังจากเรียกใช้ [FIRApp configure] เช่น หากผู้รับมอบสิทธิ์แอปพลิเคชันของคุณสอดคล้องกับโปรโตคอลผู้รับมอบสิทธิ์การรับส่งข้อความ คุณจะตั้งค่าผู้มอบสิทธิ์ใน application:didFinishLaunchingWithOptions: ให้กับตัวเองได้

Swift

Messaging.messaging().delegate = self

Objective-C

[FIRMessaging messaging].delegate = self;

กำลังดึงข้อมูลโทเค็นการลงทะเบียนปัจจุบัน

โทเค็นการลงทะเบียนจะส่งผ่านทางเมธอด messaging:didReceiveRegistrationToken: โดยทั่วไประบบจะเรียกเมธอดนี้ 1 ครั้งต่อแอปซึ่งเริ่มต้นด้วยโทเค็นการลงทะเบียน เมื่อมีการเรียกวิธีการนี้ เวลาที่เหมาะสมคือ:

 • หากโทเค็นการลงทะเบียนเป็นรายการใหม่ ให้ส่งไปยังแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 • สมัครใช้บริการโทเค็นการลงทะเบียนสำหรับหัวข้อต่างๆ ขั้นตอนนี้จำเป็นเฉพาะสำหรับ การสมัครใช้บริการใหม่หรือในกรณีที่ผู้ใช้ติดตั้งแอปอีกครั้ง

คุณเรียกข้อมูลโทเค็นได้โดยตรงโดยใช้ token(completion:) ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นค่าว่างหากเรียกโทเค็นไม่สำเร็จ

Swift

Messaging.messaging().token { token, error in
 if let error = error {
  print("Error fetching FCM registration token: \(error)")
 } else if let token = token {
  print("FCM registration token: \(token)")
  self.fcmRegTokenMessage.text = "Remote FCM registration token: \(token)"
 }
}

Objective-C

[[FIRMessaging messaging] tokenWithCompletion:^(NSString *token, NSError *error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error getting FCM registration token: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"FCM registration token: %@", token);
  self.fcmRegTokenMessage.text = token;
 }
}];

คุณใช้วิธีการนี้เพื่อเข้าถึงโทเค็นได้ทุกเมื่อแทนการจัดเก็บ

ตรวจสอบการรีเฟรชโทเค็น

หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตโทเค็น ให้ระบุผู้รับมอบสิทธิ์ที่สอดคล้องกับโปรโตคอลการมอบสิทธิ์การรับส่งข้อความ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการลงทะเบียนผู้รับมอบสิทธิ์และเพิ่มวิธีผู้รับมอบสิทธิ์ที่เหมาะสม

Swift

func messaging(_ messaging: Messaging, didReceiveRegistrationToken fcmToken: String?) {
 print("Firebase registration token: \(String(describing: fcmToken))")

 let dataDict: [String: String] = ["token": fcmToken ?? ""]
 NotificationCenter.default.post(
  name: Notification.Name("FCMToken"),
  object: nil,
  userInfo: dataDict
 )
 // TODO: If necessary send token to application server.
 // Note: This callback is fired at each app startup and whenever a new token is generated.
}

Objective-C

- (void)messaging:(FIRMessaging *)messaging didReceiveRegistrationToken:(NSString *)fcmToken {
  NSLog(@"FCM registration token: %@", fcmToken);
  // Notify about received token.
  NSDictionary *dataDict = [NSDictionary dictionaryWithObject:fcmToken forKey:@"token"];
  [[NSNotificationCenter defaultCenter] postNotificationName:
   @"FCMToken" object:nil userInfo:dataDict];
  // TODO: If necessary send token to application server.
  // Note: This callback is fired at each app startup and whenever a new token is generated.
}

หรือคุณจะฟัง NSNotification ที่ชื่อ kFIRMessagingRegistrationTokenRefreshNotification แทนที่จะระบุวิธีผู้รับมอบสิทธิ์ก็ได้ พร็อพเพอร์ตี้โทเค็นจะมีค่าโทเค็นปัจจุบันเสมอ

ส่งข้อความแจ้งเตือน

 1. ติดตั้งและเรียกใช้แอปในอุปกรณ์เป้าหมาย บนอุปกรณ์ Apple คุณจะต้องยอมรับ คำขอสิทธิ์เพื่อรับการแจ้งเตือนระยะไกล

 2. ตรวจสอบว่าแอปอยู่ในเบื้องหลังของอุปกรณ์

 3. เปิดหน้าการรับส่งข้อความในคอนโซล Firebase

 4. หากนี่เป็นข้อความแรก ให้เลือกสร้างแคมเปญแรก

  1. เลือกข้อความแจ้งเตือน Firebase แล้วเลือกสร้าง
 5. หรือเลือกแคมเปญใหม่ในแท็บแคมเปญ แล้วเลือกการแจ้งเตือน

 6. ป้อนข้อความที่ต้องการ ส่วนช่องอื่นๆ ทั้งหมดไม่บังคับ

 7. เลือกส่งข้อความทดสอบจากแผงด้านขวา

 8. ในช่องเพิ่มโทเค็นการจดทะเบียน FCM ให้ป้อนโทเค็นการลงทะเบียนที่คุณได้รับในส่วนก่อนหน้าของคู่มือนี้

 9. เลือกทดสอบ

หลังจากเลือกทดสอบแล้ว อุปกรณ์ของลูกค้าเป้าหมาย (ที่มีแอปอยู่ในเบื้องหลัง) จะได้รับการแจ้งเตือน

ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการส่งข้อความไปยังแอปของคุณได้ที่ แดชบอร์ดการรายงาน FCM ซึ่งจะบันทึกจำนวนข้อความที่ส่งและเปิดในอุปกรณ์ Apple และ Android พร้อมทั้งข้อมูลของ "การแสดงผล" (การแจ้งเตือนที่ผู้ใช้เห็น) สำหรับแอป Android

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการใช้มากกว่าข้อความแจ้งเตือนและเพิ่มการทำงานอื่นๆ ขั้นสูงลงในแอปของคุณ โปรดดูที่