تست خودکار برنامه های اندروید

این راهنما نحوه توزیع خودکار ساخت‌ها را با استفاده از ویژگی App Distribution Automated Tester در کنسول Firebase توضیح می‌دهد. ویژگی Automated Tester یک ابزار تست دود همیشه آماده و با استفاده آسان برای برنامه شما فراهم می کند.

قبل از اینکه شروع کنی

اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، Firebase را به پروژه Android خود اضافه کنید .

اگر از محصولات Firebase دیگری استفاده نمی کنید، فقط باید یک پروژه ایجاد کنید و برنامه خود را ثبت کنید. با این حال، اگر تصمیم به استفاده از محصولات اضافی در آینده دارید، مطمئن شوید که تمام مراحل افزودن Firebase را با استفاده از کنسول Firebase انجام دهید.

وقتی آماده توزیع نسخه پیش‌انتشاری برنامه خود برای آزمایش‌کنندگان هستید، APK خود را با استفاده از فرآیند عادی خود بسازید. باید APK را با کلید اشکال زدایی یا کلید امضای برنامه امضا کنید.

برنامه خود را با استفاده از کنسول Firebase در Automated Tester توزیع کنید

برای توزیع برنامه خود در Automated Tester، فایل APK خود را با استفاده از کنسول Firebase آپلود کنید:

  1. صفحه توزیع برنامه کنسول Firebase را باز کنید. وقتی از شما خواسته شد پروژه Firebase خود را انتخاب کنید.
  2. در صفحه Releases ، برنامه مورد نظر برای توزیع را از منوی کشویی انتخاب کنید.
  3. فایل APK برنامه خود را به کنسول بکشید تا آپلود شود.
  4. وقتی آپلود کامل شد، Automated Tester را در نوار جستجوی Add testers or group انتخاب کنید.
  5. برای سفارشی کردن تست خودکار خود، روی نماد ویرایش کلیک کنید و سفارشی‌سازی‌ها را در گفتگوی سفارشی کردن تست خودکار خود انتخاب کنید.
  6. (اختیاری) در گفتگوی پیکربندی دستگاه ، سطح API، جهت گیری دستگاه و محلی را انتخاب کنید که با مشخصات آزمایشی شما مطابقت دارد.
  7. (اختیاری) روی منوی کشویی Login credentials کلیک کنید تا یک نام کاربری و رمز عبور سفارشی ایجاد کنید که در صورت نیاز برنامه شما به اعتبارنامه ورود، می تواند در طول آزمایش استفاده شود.
  8. روی توزیع کلیک کنید. همچنین می توانید یک یادداشت انتشار اختیاری برای برنامه خود اضافه کنید.

برنامه خود را با استفاده از Firebase CLI در Automated Tester توزیع کنید

دستور appdistribution:distribute اجرا کنید تا برنامه خود را آپلود کرده و بین آزمایش کنندگان توزیع کنید. از پارامترهای زیر برای پیکربندی توزیع خود بر روی ویژگی Automated Tester استفاده کنید:

appdistribution: توزیع گزینه ها
--test-devices یا --test-devices-file

دستگاه‌های آزمایشی که می‌خواهید بیلدها را در ویژگی Automated Tester توزیع کنید.

می‌توانید دستگاه‌های آزمایشی را به‌عنوان فهرستی از دستگاه‌های آزمایشی جدا شده با نقطه ویرگول مشخص کنید:

--test-devices: "model=shiba, version=34, locale=en, orientation=portrait;model=b0q, version=33, locale=en, orientation=portrait"

یا، می‌توانید مسیر یک فایل متنی ساده حاوی فهرستی از دستگاه‌های آزمایشی جدا شده با نقطه ویرگول را مشخص کنید:

--test-devices-file: "/path/to/test-devices.txt"
--test-username

نام کاربری برای ورود خودکار که در طول تست های خودکار استفاده می شود.

--test-password یا --test-password-file

رمز عبور برای ورود خودکار که در طول آزمایشات خودکار استفاده می شود.

یا می توانید مسیر یک فایل متنی ساده حاوی رمز عبور را مشخص کنید:

--test-password-file: "/path/to/test-password.txt"
--test-username-resource

نام منبع برای فیلد نام کاربری برای ورود خودکار برای استفاده در آزمایش‌های خودکار .

--test-password-resource

نام منبع برای فیلد رمز عبور برای ورود خودکار که در طول تست های خودکار استفاده می شود.

--test-non-blocking

تست های خودکار را به صورت ناهمزمان اجرا کنید. برای دریافت نتایج تست خودکار به کنسول Firebase مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره شروع کار با Firebase CLI و روش‌های مختلف برای پیکربندی توزیع، به توزیع برنامه‌های Android برای آزمایش‌کنندگان با استفاده از Firebase CLI مراجعه کنید.

برنامه خود را با استفاده از Gradle در آزمایشگر خودکار توزیع کنید

می‌توانید با افزودن حداقل یک بخش firebaseAppDistribution ، App Distribution را پیکربندی کنید و از پارامترهای زیر برای پیکربندی توزیع به ویژگی Automated Tester استفاده کنید:

پارامترهای ساخت توزیع برنامه
testDevices یا testDevicesFile

دستگاه‌های آزمایشی که می‌خواهید با استفاده از آزمایش‌های خودکار، بیلدها را در آنها توزیع کنید.

می‌توانید دستگاه‌های آزمایشی را به‌عنوان فهرستی از مشخصات دستگاه جدا شده با نقطه ویرگول مشخص کنید

testDevices="model=shiba, version=34, locale=en, orientation=portrait;model=b0p, version=33, locale=en, orientation=portrait"

یا می توانید مسیر فایلی را که حاوی لیستی از مشخصات دستگاه جدا شده با نقطه ویرگول است مشخص کنید:

testDevicesFile="/path/to/testDevices.txt"
testUsername

نام کاربری برای ورود خودکار که در طول تست های خودکار استفاده می شود.

testUsernameResource

نام منبع برای فیلد نام کاربری برای ورود خودکار برای استفاده در آزمایش‌های خودکار .

testPassword یا testPasswordFile

رمز عبور برای ورود خودکار که در طول آزمایشات خودکار استفاده می شود.

یا می توانید مسیر یک فایل متنی ساده حاوی رمز عبور را مشخص کنید:

testPasswordFile="/path/to/testPassword.txt"
testPasswordResource

نام منبع برای فیلد رمز عبور برای ورود خودکار که در طول تست های خودکار استفاده می شود.

testNonBlocking

تست های خودکار را به صورت ناهمزمان اجرا کنید. برای دریافت نتایج تست خودکار به کنسول FIREbase مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره شروع کار با Gradle و روش‌های مختلف برای پیکربندی توزیع، به توزیع برنامه‌های Android برای آزمایش‌کنندگان با استفاده از Gradle مراجعه کنید.

برنامه خود را با استفاده از fastlane در آزمایشگر خودکار توزیع کنید

در یک مسیر ./fastlane/Fastfile ، یک بلوک firebase_app_distribution اضافه کنید. از پارامترهای زیر برای پیکربندی توزیع خود بر روی ویژگی Automated Tester استفاده کنید:

پارامترهای firebase_app_distribution
test_devices یا test_devices_file

دستگاه‌های آزمایشی که می‌خواهید بیلدها را در ویژگی Automated Tester توزیع کنید. می‌توانید دستگاه‌های آزمایشی را به‌عنوان فهرستی از دستگاه‌های آزمایشی جدا شده با نقطه ویرگول مشخص کنید:

test_devices: "model=shiba, version=34, locale=en, orientation=portrait;model=b0q, version=33, locale=en, orientation=portrait"

یا، می‌توانید مسیر یک فایل متنی ساده حاوی فهرستی از دستگاه‌های آزمایشی جدا شده با نقطه ویرگول را مشخص کنید:

test_devices_file: "/path/to/test-devices.txt"
test_username

نام کاربری برای ورود خودکار که در طول تست های خودکار استفاده می شود.

test_password یا test_password_file

رمز عبور برای ورود خودکار که در طول آزمایشات خودکار استفاده می شود.

یا می توانید مسیر یک فایل متنی ساده حاوی رمز عبور را مشخص کنید:

test_password_file: "/path/to/test-password.txt"
test_username_resource

نام منبع برای فیلد نام کاربری برای ورود خودکار برای استفاده در آزمایش‌های خودکار .

test_password_resource

نام منبع برای فیلد رمز عبور برای ورود خودکار که در طول تست های خودکار استفاده می شود.

test_non_blocking

تست های خودکار را به صورت ناهمزمان اجرا کنید. برای دریافت نتایج تست خودکار به کنسول FIREbase مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره شروع کار با fastlane و روش‌های مختلف برای پیکربندی توزیع، به توزیع برنامه‌های Android برای آزمایش‌کنندگان با استفاده از fastlane مراجعه کنید.

وضعیت های خزیدن تست خودکار

برای کمک به تفسیر نتایج آزمایش خود، برگه نتایج تست خودکار، مشکلات مربوط به آزمایش، تصاویری از برنامه و ویدیویی از خزیدن آزمایش را برای هر دستگاه نشان می دهد. وضعیت آزمون را می توانید در صفحه نتایج آزمون خود مشاهده کنید:

وضعیت خزیدن شرح
انتظار تست خودکار همچنان در حال اجراست و نتایج شما به زودی در دسترس خواهد بود.
گذشت آزمایش خودکار برنامه شما را با موفقیت خزید و هیچ خرابی پیدا نکرد.
ناموفق آزمایش خودکار ناموفق بود زیرا برنامه شما در طول آزمایش از کار افتاد.
بی نتیجه آزمایش خودکار به دلیل خطاهای زیرساخت ناموفق بود.