เริ่มต้นใช้งาน Google Analytics สำหรับ Unity

Google Analytics จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานและพฤติกรรมของแอป โดย SDK จะบันทึกข้อมูล 2 ประเภทหลักดังนี้

 • เหตุการณ์: สิ่งที่เกิดขึ้นในแอป เช่น การกระทำของผู้ใช้ เหตุการณ์ของระบบ หรือข้อผิดพลาด
 • พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้: แอตทริบิวต์ที่คุณกำหนดเพื่ออธิบายกลุ่มในฐานผู้ใช้ของคุณ เช่น ค่ากำหนดภาษาหรือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Analytics จะบันทึกเหตุการณ์และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้บางรายการโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องเพิ่มโค้ดใดๆ เพื่อเปิดใช้ หากแอปของคุณต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ Analytics ที่แตกต่างกันได้สูงสุด 25 รายการ และบันทึกประเภทเหตุการณ์ Analytics ที่แตกต่างกันได้สูงสุด 500 ประเภทในแอป ไม่มีขีดจำกัดสำหรับปริมาณรวมของเหตุการณ์ที่แอปบันทึก

วิธีเข้าถึงข้อมูลนี้

 1. เปิดโปรเจ็กต์ในคอนโซล Firebase
 2. เลือก Analytics จากเมนูเพื่อดูแดชบอร์ดการรายงาน Analytics

แท็บเหตุการณ์แสดงรายงานเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับเหตุการณ์ Analytics แต่ละประเภทที่แอปบันทึกไว้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแดชบอร์ด

Analytics SDK จะกำหนดเหตุการณ์ที่แนะนำจำนวนหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยในแอปประเภทต่างๆ เช่น แอปค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ แอปท่องเที่ยว และแอปเกม เพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้และกรณีที่ควรใช้เหตุการณ์ได้ที่เหตุการณ์ที่แนะนำ หากต้องการดูรายละเอียดสูงสุดในรายงาน ให้บันทึกเหตุการณ์ Analytics ที่แนะนำที่เหมาะกับแอปและพารามิเตอร์ที่กําหนด นอกจากนี้ ยังทำให้คุณได้รับประโยชน์จาก คุณลักษณะล่าสุดของ Google Analytics ทันทีที่พร้อมให้บริการ

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนที่จะใช้งาน Google Analytics ได้ คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนโปรเจ็กต์ Unity และกำหนดค่าให้ใช้ Firebase

  • หากโปรเจ็กต์ Unity ใช้ Firebase อยู่แล้ว แสดงว่าโปรเจ็กต์ได้รับการลงทะเบียนและกำหนดค่าสำหรับ Firebase แล้ว

  • หากไม่มีโปรเจ็กต์ Unity คุณก็ดาวน์โหลดแอปตัวอย่างได้

 • เพิ่ม Firebase Unity SDK (โดยเฉพาะ FirebaseAnalytics.unitypackage) ลงในโปรเจ็กต์ Unity

โปรดทราบว่าการเพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Unity จะเกี่ยวข้องกับงานทั้งในคอนโซล Firebase และในโปรเจ็กต์ Unity ที่เปิดอยู่ (เช่น เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์การกำหนดค่า Firebase จากคอนโซล จากนั้นย้ายไฟล์เหล่านั้นไปยังโปรเจ็กต์ Unity)

เหตุการณ์ในบันทึก

คุณจะเริ่มบันทึกเหตุการณ์ได้ทันทีด้วยเมธอด LogEvent()

ตัวอย่างต่อไปนี้จะบันทึกเหตุการณ์พร้อมอาร์กิวเมนต์ประเภทต่างๆ

// Log an event with no parameters.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventLogin);

// Log an event with a float parameter
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent("progress", "percent", 0.4f);

// Log an event with an int parameter.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventPostScore,
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterScore,
  42
 );

// Log an event with a string parameter.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventJoinGroup,
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterGroupId,
  "spoon_welders"
 );

// Log an event with multiple parameters, passed as a struct:
Firebase.Analytics.Parameter[] LevelUpParameters = {
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterLevel, 5),
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterCharacter, "mrspoon"),
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  "hit_accuracy", 3.14f)
};
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.LogEvent(
 Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventLevelUp,
 LevelUpParameters);

ขั้นตอนถัดไป