دستگاه های موجود در آزمایشگاه تست

Test Lab به شما امکان می دهد برنامه خود را بر روی طیف گسترده ای از دستگاه های مختلف و نسخه های iOS آزمایش کنید. چند راه برای مشاهده اینکه کدام دستگاه ها در حال حاضر در دسترس هستند وجود دارد:

  • کنسول Firebase: اگر آزمایش‌هایی را از کنسول Firebase انجام می‌دهید، می‌توانید فهرستی از دستگاه‌های موجود را در مرحله انتخاب ابعاد در جریان کار آزمایشی اجرا کنید .

  • Firebase CLI: برای مشاهده لیستی از دستگاه های موجود از Firebase CLI، از دستور زیر استفاده کنید:

    gcloud firebase test ios models list
  • Google APIs Explorer: حتی می‌توانید دستگاه‌ها را مستقیماً، بدون پروژه Firebase یا ابزار gcloud، با استفاده از Google APIs Explorer جستجو کنید.

دستگاه ها و نسخه های منسوخ شده

دستگاه‌های منسوخ قبل از حذف شدن از کاتالوگ دستگاه‌های آزمایشگاه آزمایشی به مدت یک ماه در دسترس هستند. هنگامی که دستگاه منسوخ شده ای را از کاتالوگ انتخاب می کنید و آزمایشی را اجرا می کنید، تست Lab یا از تست رد می شود یا خطایی ایجاد می کند و تست های در حال اجرا شما را لغو می کند.

دستگاه های منسوخ شده

مدل تایپ کنید دستگاه/نسخه در حال حذف
آیفون 6 اس فیزیکی iOS 11.4 19-04-2021
آیفون 7 فیزیکی iOS 11.4 19-04-2021
آیفون 8 پلاس فیزیکی iOS 11.4 19-04-2021
آیفون SE فیزیکی iOS 11.4 19-04-2021
آیفون ایکس فیزیکی iOS 11.4 19-04-2021
آی پد (نسل پنجم) فیزیکی iOS 12.0 22/04/2021
آیفون SE فیزیکی iOS 12.3 22/04/2021
آیفون SE فیزیکی iOS 12.0 01-05-2021
آیفون XS فیزیکی iOS 12.0 01-05-2021
آیفون XS مکس فیزیکی iOS 12.0 01-05-2021
آیفون 7 پلاس فیزیکی iOS 12.0 01-05-2021
آیپد مینی 4 فیزیکی iOS 12.0 01-05-2021
آیپد مینی 4 فیزیکی iOS 14.1 2021-06-24
آی پد (نسل پنجم) فیزیکی iOS 14.1 2021-06-24
آیفون 7 پلاس فیزیکی iOS 14.1 2021-06-24
آیفون 8 فیزیکی iOS 14.1 2021-06-24
آیفون 11 پرو فیزیکی iOS 14.1 2021-06-24
آیفون 6 اس فیزیکی iOS 12.0 09-07-2021
آیفون 7 فیزیکی iOS 12.3 2021-07-25
آیفون 8 پلاس فیزیکی iOS 12.3 2021-07-25
آیفون XS مکس فیزیکی iOS 12.3 2021-07-25
آیفون 8 فیزیکی iOS 12.0 2022-01-25
آیفون 8 فیزیکی iOS 11.4 2022-05-25