پیام‌های Firebase In-App Messaging خود را سفارشی کنید

Firebase In-App Messaging مجموعه مفیدی از رفتارها و انواع پیام های از پیش پیکربندی شده را با ظاهر و احساس پیش فرض ارائه می دهد، اما در برخی موارد ممکن است بخواهید رفتارها و محتوای پیام را گسترش دهید. پیام‌رسانی درون‌برنامه به شما امکان می‌دهد تا اقداماتی را به پیام‌ها اضافه کنید و ظاهر و احساس پیام را سفارشی کنید.

یک اقدام به پیام خود اضافه کنید

با کنش‌ها می‌توانید از پیام‌های درون‌برنامه خود برای هدایت کاربران به یک وب‌سایت یا صفحه خاصی در برنامه خود استفاده کنید.

Firebase In-App Messaging از کنترل‌کننده‌های پیوند برای پردازش اقدامات استفاده می‌کند. SDK می‌تواند از تعدادی کنترل‌کننده استفاده کند، بنابراین اگر برنامه شما قبلاً یکی دارد، Firebase In-App Messaging می‌تواند بدون هیچ گونه راه‌اندازی دیگری از آن استفاده کند. اگر هنوز هندلر ندارید، می‌توانید از Firebase Dynamic Links استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، ایجاد پیوندهای پویا در iOS را بخوانید.

با استفاده از کنسول Firebase اقدام را به پیام خود اضافه کنید

هنگامی که برنامه شما دارای یک کنترل کننده پیوند باشد، آماده هستید تا یک کمپین با یک اقدام بنویسید. کنسول Firebase را در Messaging باز کنید و یک کمپین جدید راه اندازی کنید یا یک کمپین موجود را ویرایش کنید. در آن کمپین، یک کارت ، متن دکمه و کنش دکمه ، یک عمل تصویر یا یک کنش بنر ارائه کنید، که در آن عمل یک پیوند عمیق مرتبط است.

قالب عمل بستگی به طرح بندی پیام شما دارد. مدال‌ها دکمه‌های عمل با محتوای متن دکمه، رنگ متن و رنگ پس‌زمینه قابل تنظیم را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، تصاویر و بنرهای برتر، تعاملی می شوند و با ضربه زدن، عمل مشخص شده را فراخوانی می کنند.

ظاهر و احساس پیام را تغییر دهید

Firebase In-App Messaging به شما امکان می‌دهد نمایش پیام‌ها را سفارشی کنید تا نحوه ارائه طرح‌بندی پیام‌ها، سبک‌های فونت، شکل دکمه‌ها و جزئیات دیگر را تغییر دهید. دو راه برای تغییر نمایش پیام‌ها وجود دارد: نمایشگرهای پیام‌رسانی درون برنامه‌ای Firebase پیش‌فرض را تغییر دهید یا کتابخانه نمایش پیام خود را از ابتدا ایجاد کنید.

توجه: این محصول برای اهداف macOS، Mac Catalyst، App Clip یا watchOS موجود نیست.

نمایشگرهای پیش فرض را تغییر دهید

ساده‌ترین راه برای سفارشی‌سازی پیام‌هایتان این است که از کد نمایش پیام پیش‌فرض Firebase In-App Messaging استفاده کنید.

مخزن firebase-ios-sdk را کلون کنید

برای شروع، آخرین نسخه مخزن firebase-ios-sdk را شبیه سازی کنید و دایرکتوری InAppMessaging را باز کنید.

انواع پیام را برای تغییر انتخاب کنید

با شبیه‌سازی مخزن، می‌توانید یک یا همه انواع پیام‌های پیام‌رسانی درون‌برنامه Firebase را تغییر دهید: Card ، Modal ، Banner ، و ImageOnly . هر نوع مربوط به یک طرح بندی پیام در جریان ایجاد کمپین پیام رسانی درون برنامه ای Firebase است.

بر این اساس، هر نوع به مجموعه متفاوتی از داده‌ها دسترسی دارد که توسط گزینه‌های سفارشی‌سازی کمپین در کنسول Firebase تعیین می‌شود:

تایپ کنید titleText متن بدنه متن رنگ رنگ پس زمینه داده های تصویری دکمه اقدام secondaryActionButton
کارت
مدال
بنر
فقط تصویر

کد نمایش پیام را تغییر دهید

با در نظر گرفتن محدودیت‌های نوع پیام، می‌توانید آن‌ها را هر طور که می‌خواهید تغییر دهید. می‌توانید بنری ایجاد کنید که در پایین برنامه‌تان نمایش داده شود، در اطراف دکمه عمل روی یک مدال حرکت کنید، پیام درون‌برنامه را در فید کاربر جاسازی کنید، یا هر تغییر دیگری که پیام‌ها را متناسب با برنامه‌تان نشان دهد. .

هنگام تغییر نمایش پیام باید به دو نکته اصلی توجه کرد:

  • دایرکتوری های نوع پیام: هر نوع پیام دارای یک فهرست جداگانه با فایل هایی است که منطق آن نوع را تعیین می کند:
  • Storyboard: کتابخانه InAppMessaging همچنین دارای یک فایل .storyboard است که به تعریف UI برای هر سه نوع پیام کمک می کند:

فایل‌ها را در دایرکتوری‌های انواع پیام دلخواه خود و بخش‌های مربوط به .storyboard تغییر دهید تا نمایش‌های پیام سفارشی خود را ایجاد کنید.

پادفایل خود را برای استفاده از کد InAppMessaging اصلاح شده خود به روز کنید

برای اینکه Firebase In-App Messaging از نمایشگرهای پیام تغییر یافته شما به جای نمایشگرهای پیش فرض استفاده کند، پادفایل خود را برای استفاده از کتابخانه سفارشی InAppMessaging خود به روز کنید:

# Uncomment the next line to define a global platform for your project
# platform :ios, '9.0'

target 'YourProject' do
# Comment the next line if you're not using Swift and don't want to use dynamic frameworks
use_frameworks!

# Pods for YourProject
pod 'Firebase'

# Remove the default InAppMessaging pod:
# pod 'Firebase/InAppMessaging'

# Overwrite it with a version that points to your local copy:
pod `FirebaseInAppMessaging', :path => '~/Path/To/The/Cloned/Repo/'

end
با انجام این کار، می‌توانید پادهای خود را به‌روزرسانی کنید، برنامه‌تان را بازسازی کنید، و نمایش‌های پیام‌های سفارشی‌شده جدید خود را ببینید.

کتابخانه نمایش پیام خود را ایجاد کنید

شما محدود به کار از کتابخانه InAppMessaging برای ایجاد رابط کاربری برای نمایش پیام ها نیستید. شما همچنین می توانید کد خود را از ابتدا بنویسید.

کلاسی بسازید که پروتکل InAppMessagingDisplay را پیاده سازی کند

Firebase In-App Messaging از کلاس InAppMessaging برای مدیریت ارتباطات بین سرورهای Firebase و برنامه شما استفاده می کند. آن کلاس به نوبه خود از پروتکل InAppMessagingDisplay برای نمایش پیام هایی که دریافت می کند استفاده می کند. برای ساختن کتابخانه نمایشی خود، کلاسی بنویسید که پروتکل را پیاده سازی کند.

تعریف پروتکل و مستندات نحوه مطابقت با آن در فایل FIRInAppMessagingDisplay.h کتابخانه InAppMessaging موجود است.

messageDisplayComponent را برای استفاده از کتابخانه نمایش پیام خود تنظیم کنید

InAppMessaging از ویژگی messageDisplayComponent خود برای تعیین اینکه از کدام شی در هنگام نمایش پیام ها استفاده کند استفاده می کند. آن ویژگی را روی یک شی از کلاس نمایش پیام سفارشی خود تنظیم کنید، بنابراین Firebase In-App Messaging بداند که از کتابخانه شما برای ارائه پیام‌ها استفاده کند:

InAppMessaging.inAppMessaging().messageDisplayComponent = yourInAppMessagingRenderingInstance