مشاهده داده های تجزیه و تحلیل پیوندهای پویا

Firebase Dynamic Links برای کمک به سنجش اثربخشی تبلیغات و کمپین‌های خود راه‌های مختلفی برای مشاهده داده‌های تجزیه و تحلیل و ادغام با ابزارهای تجزیه و تحلیل ارائه می‌کند.

Firebase Dynamic Links رویدادهای مرتبط با عملکرد پیوندهای پویا شما را ثبت می‌کند، از جمله رویدادهایی که خارج از برنامه‌های شما اتفاق می‌افتند، مانند تعداد دفعاتی که شخصی روی یکی از پیوندهای پویا کوتاه شما کلیک می‌کند. این داده ها را می توان در بخش Dynamic Links کنسول Firebase مشاهده کرد و با استفاده از REST API بازیابی کرد.

پیوندهای پویا با Google Analytics نیز کار می کنند. Google Analytics آمار دقیقی را برای رویدادهایی که در برنامه شما اتفاق می‌افتد، ارائه می‌کند، مانند زمانی که شخصی برنامه شما را با کلیک کردن روی پیوند پویا باز می‌کند. این داده ها را می توان در بخش Analytics کنسول Firebase مشاهده کرد.

جدول زیر ویژگی های این دو گزینه تحلیلی را خلاصه می کند:

تجزیه و تحلیل پیوندهای دینامیک Firebase تجزیه و تحلیل ترافیک گوگل
رویدادها پیگیری شد
 • ابتدا برنامه باز می شود
 • برنامه دوباره باز شود
 • کلیک می کند
 • تغییر مسیرها
 • نصب برنامه
 • ابتدا برنامه باز می شود
 • برنامه دوباره باز شود
 • به روز رسانی برنامه
دسترسی به داده ها
 • کنسول Firebase (بخش پیوندهای پویا)
 • REST API
 • کنسول Firebase (بخش تجزیه و تحلیل)
 • صادرات BigQuery
انتساب کمپین سفارشی
(پارامترهای utm_ )

هر دو گزینه تجزیه و تحلیل رویدادهای درون برنامه ای را که ابزارهای ردیابی مبتنی بر وب اغلب از دست می دهند، ردیابی می کنند. به عنوان مثال، هنگامی که یک پیوند پویا در iOS به عنوان یک پیوند جهانی باز می شود، پیوند مستقیماً توسط برنامه باز می شود و تجزیه و تحلیل وب را دور می زند. این رویدادها توسط تجزیه و تحلیل Firebase Dynamic Links و Google Analytics به درستی ردیابی می شوند.

تجزیه و تحلیل پیوندهای دینامیک Firebase

Firebase Dynamic Links تعداد دفعاتی که روی هر یک از پیوندهای پویای کوتاه شما کلیک شده است، و همچنین تعداد دفعاتی که یک کلیک منجر به تغییر مسیر، نصب برنامه، اولین باز شدن برنامه یا باز شدن مجدد برنامه شده است را ردیابی می کند. می توانید این آمارها را در کنسول Firebase مشاهده کنید یا آنها را با REST API بازیابی کنید.

رویداد شرح کنسول Firebase REST API
کلیک تعداد هر کلیک روی پیوند پویا، صرف نظر از نحوه مدیریت و مقصد آن
تغییر مسیر تعداد تلاش‌ها برای هدایت کاربران، به اپ استور یا پلی استور برای نصب یا به‌روزرسانی برنامه، یا به مقصد دیگری
APP_INSTALL تعداد نصب های واقعی (فقط توسط Play Store پشتیبانی می شود)
APP_FIRST_OPEN تعداد اولین بازها پس از نصب
APP_RE_OPEN تعداد دفعاتی که پیوند پویا باعث باز شدن مجدد یک برنامه شده است

کنسول Firebase

در کنسول Firebase ، می‌توانید تعداد رویدادها را برای هر پیوند پویا کوتاهی که در کنسول ایجاد کرده‌اید مشاهده کنید.

REST API

برای دریافت تعداد رویداد برای هر یک از پیوندهای پویای کوتاه خود، چه پیوند را در کنسول ایجاد کرده باشید و چه به صورت برنامه‌ریزی، می‌توانید از Dynamic Links Analytics REST API استفاده کنید.

یک تماس API شبیه درخواست HTTP مثال زیر است:

GET https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/https%3A%2F%2Fexample.page.link%2FwXYz/linkStats?durationDays=7

Authorization: Bearer ya29.Abc123...

پاسخ به یک درخواست یک شی JSON مانند زیر است:

{
 "linkEventStats": [
  {
   "platform": "ANDROID",
   "count": "123",
   "event": "CLICK"
  },
  {
   "platform": "IOS",
   "count": "123",
   "event": "CLICK"
  },
  {
   "platform": "DESKTOP",
   "count": "456",
   "event": "CLICK"
  },
  {
   "platform": "ANDROID",
   "count": "99",
   "event": "APP_INSTALL"
  },
  {
   "platform": "ANDROID",
   "count": "42",
   "event": "APP_FIRST_OPEN"
  },

  ...

 ]
}

تجزیه و تحلیل ترافیک گوگل

همچنین می توانید از Google Analytics در برنامه خود برای ردیابی عملکرد پیوندهای پویا استفاده کنید. هنگامی که یک پیوند پویا کوتاه یا طولانی را در برنامه خود باز می کنید، رویدادهای Analytics زیر به طور خودکار ثبت می شوند.

رویدادهای تجزیه و تحلیل
dynamic_link_first_open زمانی که کاربر برای اولین بار برنامه را از طریق پیوند پویا باز می کند، ثبت می شود.
dynamic_link_app_open هنگامی که یک کاربر برنامه را از طریق پیوند پویا دوباره باز می کند، وارد سیستم می شود.
dynamic_link_app_update هنگامی که برنامه از طریق پیوند پویا به نسخه جدید به روز می شود، وارد سیستم می شود. فقط اندروید.

سپس می توانید داده های ثبت شده را در بخش Analytics کنسول Firebase مشاهده کنید.

رویدادهای پیوندهای پویا در Google Analytics

اگر رویدادهای پیوند پویا را به عنوان تبدیل علامت‌گذاری کنید، می‌توانید عملکرد پیوندهای پویا خود را در صفحه Attribution مشاهده کنید.

پارامترهای کمپین Google Analytics و Apple App Analytics

هنگام ایجاد پیوند پویا، از پیوندهای پویا با کمپین‌های سفارشی Google Analytics و کمپین‌های iTunes Connect App Analytics استفاده می‌کنید. وقتی کاربر یک پیوند پویا را با پارامترهای کمپین مشخص شده باز می کند، پارامترهای کمپین به Google Analytics یا App Store منتقل می شود.

با افزودن این پارامترهای ردیابی به لینک‌های پویا، Google Analytics و iTunes Connect می‌توانند با آن‌ها مانند هر کمپین دیگری که گزارش انتساب آن را اندازه‌گیری می‌کند رفتار کند، و شما می‌توانید رویدادهای تبدیل را نه تنها توسط کمپین‌های تبلیغاتی که مسئول جذب آن کاربران هستند، بلکه توسط آن‌ها مشاهده کنید. که ممکن است پیوندهای داینامیک آنها را وارد کرده باشد.

پارامترهای زیر به Google Analytics منتقل می‌شوند: utm_source ، utm_medium ، utm_campaign ، utm_term ، utm_content .

پارامترهای زیر به اپ استور ارسال می شوند: at , ct , mt , pt