กำหนดค่าการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งานของ Analytics

Google Analytics นำเสนอคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณควบคุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูล Analytics

ปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูล Analytics

ในบางกรณี คุณอาจต้องการปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูล Analytics ชั่วคราวหรือถาวร เช่น เพื่อรวบรวมความยินยอมของผู้ใช้ปลายทางหรือเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย Google Analytics มีตัวเลือกมากมายสำหรับการปิดใช้งานและปิดใช้งานคอลเล็กชัน Analytics ใช้ร่วมกันสนับสนุนกรณีการใช้งานทั่วไปจำนวนมาก

ปิดใช้งานการรวบรวมชั่วคราว

หากคุณต้องการปิดใช้การรวบรวม Analytics ชั่วคราว เช่น เพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้ปลายทางก่อนที่จะรวบรวมข้อมูล คุณสามารถตั้งค่า FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED เป็น NO (บูลีน) ในไฟล์ Info.plist ของแอปได้ ตัวอย่างเช่น ดูใน XML ต้นทาง:

<key>FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED</key>
<false/>

หากต้องการเปิดใช้งานการรวบรวมอีกครั้ง เช่น หลังจากที่ผู้ใช้ปลายทางให้ความยินยอม ให้เรียกเมธอดของอินสแตนซ์ setAnalyticsCollectionEnabled ของ Analytics ตัวอย่างเช่น:

Swift

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่มีในเป้าหมาย watchOS
Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(true)

วัตถุประสงค์-C

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่มีในเป้าหมาย watchOS
[FIRAnalytics setAnalyticsCollectionEnabled:YES];

หากต้องการระงับการรวบรวมอีกครั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด สามารถโทร

Swift

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่มีในเป้าหมาย watchOS
Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(false)

วัตถุประสงค์-C

[FIRAnalytics setAnalyticsCollectionEnabled:NO];

และการรวบรวมจะถูกระงับจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานอีกครั้ง ค่าที่กำหนดโดยเมธอด setAnalyticsCollectionEnabled จะคงอยู่ตลอดการทำงานของแอปและแทนที่ค่าสำหรับ FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED ในไฟล์ Info.plist ของแอป เมื่อคุณตั้งค่าสำหรับ setAnalyticsCollectionEnabled คอลเล็กชัน Analytics จะยังคงอยู่ในสถานะนั้นจนกว่าจะมีการเรียก setAnalyticsCollectionEnabled อีกครั้ง แม้ว่าผู้ใช้จะปิดและเปิดแอปของคุณอีกครั้ง

ปิดใช้งานคอลเลกชันอย่างถาวร

หากคุณต้องการปิดใช้งานคอลเล็กชัน Analytics อย่างถาวรในเวอร์ชันของแอป ให้ตั้งค่า FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED เป็น YES (บูลีน) ใน Info.plist file ของแอป การตั้งค่า FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED เป็น YES (บูลีน) มีความสำคัญเหนือค่าใดๆ สำหรับ FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED ใน Info.plist ของแอปของคุณ เช่นเดียวกับค่าใดๆ ที่ตั้งค่าด้วย setAnalyticsCollectionEnabled

หากต้องการเปิดใช้งานคอลเลกชันอีกครั้ง ให้ลบ FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED ออกจาก Info.plist ของคุณ การตั้งค่า FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED เป็น NO (บูลีน) จะไม่มีผลใดๆ และให้ผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกับที่ไม่มีการตั้งค่า FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED ในไฟล์ Info.plist ของคุณ

ปิดการใช้งานคอลเลกชัน IDFA

หากคุณติดตั้ง Firebase ผ่าน CocoaPods โดยเพิ่ม pod 'Firebase/Analytics' ลงใน Podfile ของแอปของคุณ และต้องการปิดใช้งานการรวบรวม IDFA (ตัวระบุการโฆษณาของอุปกรณ์) ในแอป Apple ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟรมเวิร์ก AdSupport ไม่รวมอยู่ในแอปของคุณ

ในการติดตั้ง Firebase โดยไม่มีความสามารถในการรวบรวม IDFA ให้ใช้ข้อกำหนดย่อยต่อไปนี้แทน pod 'Firebase/Analytics' :

pod 'Firebase/AnalyticsWithoutAdIdSupport'

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDFA ในเอกสารของ Apple:

ปิดการใช้งานคอลเลกชัน IDFV

หากคุณต้องการปิดใช้งานการรวบรวม IDFV (ตัวระบุสำหรับผู้ขาย) ในแอป Apple ของคุณ ให้ตั้งค่า GOOGLE_ANALYTICS_IDFV_COLLECTION_ENABLED เป็น NO (บูลีน) ในไฟล์ Info.plist ของแอปของคุณ

กำหนดค่าการใช้ข้อมูล Analytics

ปิดการใช้งานคุณสมบัติการโฆษณาส่วนบุคคล

หากคุณได้เชื่อมโยงโครงการ Google Analytics ของคุณกับบัญชีโฆษณา หรือเปิดใช้งานการรวมโฆษณา หรือเลือกใช้ การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูล Analytics ของคุณอาจมีสิทธิ์ใช้ในการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งหมายความว่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้เหตุการณ์ที่รวบรวมไว้ เช่น first_open เพื่อสร้างและปรับใช้รายการผู้ชมสำหรับรีมาร์เก็ตติ้ง เว้นแต่คุณจะระบุว่าข้อมูลดังกล่าวไม่พร้อมใช้งานสำหรับการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ในการควบคุมโดยทางโปรแกรมว่าควรใช้ข้อมูล Analytics ของผู้ใช้สำหรับการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้หรือไม่ ให้ตั้งค่าการทำงานเริ่มต้นที่เหมาะสมในไฟล์ AndroidManifest.xml ของแอป จากนั้นใช้วิธีที่อธิบายไว้ด้านล่างเพื่อแทนที่การทำงานเริ่มต้นนั้น

ในการตั้งค่าการทำงานเริ่มต้นของการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ให้ตั้งค่า GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS เป็น NO (บูลีน) ในไฟล์ Info.plist ของแอป

คุณยังสามารถควบคุมได้ว่าจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ปลายทางสำหรับการปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณผ่านการ ตั้งค่าการปรับเปลี่ยนโฆษณา ในแบบของคุณ ซึ่งอยู่ในการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ของ Google Analytics หรือไม่

เปิดใช้งานคุณลักษณะการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณอีกครั้ง

ในการเปิดใช้งานคุณลักษณะการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้อีกครั้งในขณะดำเนินการ เช่น หลังจากที่ผู้ใช้ให้ความยินยอมแล้ว ให้ใช้วิธี setUserProperty ดังที่แสดงด้านล่าง:

Swift

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่มีในเป้าหมาย watchOS
Analytics.setUserProperty("true", forName: AnalyticsUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals)

วัตถุประสงค์-C

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่มีในเป้าหมาย watchOS
[FIRAnalytics setUserPropertyString:@"YES" forName:kFIRUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals];

หากคุณได้เลือกที่จะปิดใช้งานการรวบรวมการวิเคราะห์ชั่วคราว (เช่น จนกว่าผู้ใช้ปลายทางจะให้ความยินยอม) และคุณต้องการควบคุมคุณลักษณะการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเมื่อเปิดใช้งานการรวบรวมการวิเคราะห์สำหรับผู้ใช้อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโทรของคุณเพื่อระบุการตั้งค่านี้มาก่อน เรียกเพื่อเปิดใช้งานการรวบรวมการวิเคราะห์อีกครั้ง ตัวอย่างเช่น:

Swift

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่มีในเป้าหมาย watchOS
Analytics.setUserProperty(..., forName: AnalyticsUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals)
Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(true)

วัตถุประสงค์-C

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่มีในเป้าหมาย watchOS
[FIRAnalytics setUserPropertyString:... forName:kFIRUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals];
[FIRAnalytics setAnalyticsCollectionEnabled:YES];

ยืนยันการตั้งค่าของคุณ

เมื่อสัญญาณการปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณถูกปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ผ่านกลไกใดวิธีหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น บันเดิลเหตุการณ์ที่ตามมาที่บันทึกจากอุปกรณ์ของผู้ใช้นั้นจะมีพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ชื่อ "non_personalized_ads" ที่มีค่า 1 เพื่อระบุว่าเหตุการณ์ในกลุ่มนั้นไม่พร้อมใช้งาน สำหรับการโฆษณาส่วนบุคคล การปิดใช้งานการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจะไม่ส่งผลต่อการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดผล ซึ่งรวมถึงการรายงานและการระบุแหล่งที่มา