AdMob uygulamalarıyla Google Analytics ve Firebase'in diğer özelliklerini kullanın

Temel AdMob kurulumunu tamamladıktan sonra, Google Analytics ve Firebase'in diğer özelliklerinden yararlanmak amacıyla Google Analytics için Firebase SDK'sını da ekleyebilirsiniz. Bu sayfada daha sonra Google Analytics'i kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin.

Bu artan düzeydeki yapılandırma, uygulamanızın kullanıcı deneyimini ve reklam gelirinizi optimize etmenize yardımcı olabilecek özellikleri destekler. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki özellikler tablosuna ve bağlantılarına göz atın!

Özellik Mobil Reklamlar SDK'sını ekleyin +
kullanıcı metriklerini etkinleştir
Mobil Reklamlar SDK'sını ekleyin +
kullanıcı metriklerini etkinleştirin ve
AdMob'u Firebase'e bağlama
Mobil Reklamlar SDK'sını ekleyin +
kullanıcı metriklerini etkinleştirin ve
AdMob'u Firebase'e bağlayın ve
Analytics için Firebase SDK'sını ekleyin
AdMob hesabınızdaki kullanıcı metriklerini görüntüleyin
Uygulamanızdan analiz olaylarını ve kullanıcı özelliklerini otomatik olarak toplayın
AdMob'da seçilmiş kullanıcı metriklerini görüntüleyin
Firebase aracılığıyla analiz verilerinizi keşfedin ve üzerinde çalışın
Firebase konsolunda temel metrikleri görüntüleyin
Reklam kampanyaları için dönüşümleri işaretleme
Özel hedef kitleler oluşturun
BigQuery'deki verileri dışa aktarın ve analiz edin
Analiz verileriniz için daha fazla özelleştirme özelliğine erişin
Analizler ve modeller için özel etkinlikleri günlüğe kaydedin ( ARPU ve ARPPU ölçümleri için ecommerce_purchase olaylarını günlüğe kaydetme gibi)
Reklam kampanyaları için özel dönüşümleri yapılandırma
Diğer Firebase ürünlerini kullanın
(Uzaktan Yapılandırma ve A/B Testi gibi)

Google Analytics'i kullanmaya başlayın

Google Analytics, verilerinize ilişkin güçlü analizlere erişmenizi sağlayan Firebase'in analiz motorudur. Google Analytics için Firebase SDK'sını ekleyerek uygulamanızda Google Analytics'i kullanmaya başlayın.

Aşağıdaki adımlarda Google Analytics için Firebase SDK'sını uygulamanızda nasıl kullanmaya başlayacağınız açıklanmaktadır. SDK'yı başlattıktan sonra uygulamanızdaki etkinlikleri günlüğe kaydetmeye nasıl başlayacağınızı öğrenmek için Analytics belgelerini ziyaret edin.

1. Adım: Uygulamanıza bir yapılandırma dosyası ekleyin

Uygulamanızı AdMob bağlantısı oluşturmadan önce Firebase'e kaydettiyseniz uygulamanıza zaten bir Firebase yapılandırma dosyası eklemişsiniz demektir.Xcode projenizin kökünde bir GoogleService-Info.plist dosyası olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca yapılandırma dosyasının tüm hedeflere eklendiğinden emin olun.

2. Adım: Analytics için Firebase SDK'sını uygulamanıza ekleyin

 1. Google Analytics için Firebase SDK bağımlılığını Pod dosyanıza ekleyin:

  pod 'FirebaseAnalytics'
  
 2. pod install çalıştırın ve oluşturulan .xcworkspace dosyasını açın.

 3. FirebaseCore modülünü UIApplicationDelegate ve uygulama temsilcinizin kullandığı diğer Firebase modüllerine aktarın. Örneğin, Cloud Firestore ve Authentication'ı kullanmak için:

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Süratli

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Amaç-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 4. Uygulama temsilcinizin application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) yönteminde FirebaseApp paylaşılan örneğini yapılandırın:

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Süratli

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Amaç-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 5. SwiftUI kullanıyorsanız, bir uygulama temsilcisi oluşturmalı ve bunu UIApplicationDelegateAdaptor veya NSApplicationDelegateAdaptor aracılığıyla App yapınıza eklemelisiniz. Ayrıca uygulama temsilcisinin swizzling özelliğini de devre dışı bırakmalısınız. Daha fazla bilgi için SwiftUI talimatlarına bakın.

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     

Özel olay günlüğünü uygulama

Bu bölümde, uygulamanızda özel olay günlüğünün nasıl uygulanacağına ilişkin bir örnek gösterilmektedir. Bu özel örnek, özellikle ARPU ve ARPPU'nun hesaplanmasında AdMob bağlantılı uygulamalar için günlüğe kaydetmeye yardımcı olan ecommerce_purchase özel etkinliğine yöneliktir.

Uygulamanızda özel olay günlüğünü nasıl uygulayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

 1. Uygulamanızı Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırmayı, Google Analytics için Firebase SDK'sını eklemeyi ve SDK'yı başlatmayı içeren bu sayfanın Google Analytics'i kullanmaya başlayın bölümünü tamamladığınızdan emin olun.

 2. Bir ecommerce_purchase etkinliği kaydedin ( Swift | Obj-C ). İşte bir örnek:

  Süratli

  Analytics.logEvent(AnalyticsEventPurchase, parameters: [
   AnalyticsParameterCoupon: "SummerPromo",
   AnalyticsParameterCurrency: "JPY",
   AnalyticsParameterValue: 10000,
   AnalyticsParameterShipping: 500,
   AnalyticsParameterTransactionID: "192803301",
  ])

  Amaç-C

  [FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventPurchase
            parameters:@{
   kFIRParameterCoupon: @"SummerPromo",
   kFIRParameterCurrency: @"JPY",
   kFIRParameterValue: @10000,
   kFIRParameterShipping: @500,
   kFIRParameterTransactionID: @"192803301",
  }];

Uygulamanızda özel etkinliklerin günlüğe kaydedilmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Analytics belgelerini ziyaret edin.

Uygulamanızda diğer Firebase ürünlerini kullanın

Google Analytics için Firebase SDK'sını ekledikten sonra Firebase Remote Config ve Firebase A/B Testing gibi diğer Firebase ürünlerini de kullanmaya başlayabilirsiniz.

 • Remote Config, sınırsız günlük aktif kullanıcı için bir uygulama güncellemesi yayınlamadan, ücretsiz olarak uygulamanızın davranışını ve görünümünü değiştirmenize olanak tanır.

 • A/B Testi, değişiklikleri geniş çapta kullanıma sunmadan önce uygulamanızın kullanıcı arayüzünde, özelliklerinde veya etkileşim kampanyalarında yapılan değişiklikleri test ederek bunların temel ölçümleriniz (gelir ve elde tutma gibi) üzerinde bir etkisi olup olmadığını öğrenmenizi sağlar.

Uygulamanız için reklamlardan para kazanmayı optimize edin

Küçük bir kullanıcı alt kümesiyle farklı reklam biçimlerini veya yapılandırmalarını deneyin ve ardından reklamı tüm kullanıcılarınız için uygulama konusunda verilere dayalı kararlar verin. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki eğitimlere göz atın: