Firebase A/B Testi

Firebase A/B Testi, ürün ve pazarlama denemelerini çalıştırma, analiz etme ve ölçeklendirme şeklinizi kolaylaştırarak uygulama deneyiminizi optimize etmenize yardımcı olur. Uygulamanızın kullanıcı arayüzünde, özelliklerinde veya etkileşim kampanyalarında yapılan değişiklikleri test ederek bunların temel metriklerinizi (ör. gelir ve elde tutma) nasıl etkilediğini geniş ölçekte kullanıma sunmadan önce görebilirsiniz.

A/B Testi, FCM ile birlikte çalıştığından farklı pazarlama mesajlarını test edebilir ve uygulamanızdaki değişiklikleri test edebilmeniz için Remote Config ile farklı pazarlama mesajlarını test edebilirsiniz.

Remote Config denemeleri oluşturma Mesajlaşma denemeleri oluşturma

Temel özellikler

Ürün deneyiminizi test edin ve iyileştirin Denemenizdeki varyantlar genelinde uygulamanızın davranışı ve görünümü üzerinde değişiklikler yapmak için Remote Config ile denemeler oluşturun ve en çok önemsediğiniz sonuçları sağlamada hangi ürün deneyiminin en etkili olduğunu test edin.
Bildirim oluşturucuyu kullanarak kullanıcılarınızla yeniden etkileşime geçmenin yollarını bulun Kullanıcıları uygulamanıza çekmek için en etkili kelime ve mesaj ayarlarını bulmanıza yardımcı olması amacıyla A/B Testi'ni kullanın.
Yeni özellikleri güvenli bir şekilde kullanıma sunun Hedeflerinizi karşıladığından emin olmadan yeni bir özelliği kullanıma sunmayın (önce daha küçük bir kullanıcı alt kümesiyle). A/B Testi sonuçlarınıza güvendikten sonra özelliği tüm kullanıcılarınıza sunun.
Hedef kullanıcı grupları Uygulamanızın kullanıcılarıyla ilgili verileri kullanarak hedeflenmiş A/B testleri çalıştırın. Örneğin, belirli bir uygulama sürümünü, platformu, dili çalıştıran kullanıcıların bir alt kümesini hedefleyebilir veya bir Google Analytics kullanıcı özelliği değeriyle eşleşen kullanıcıları seçebilirsiniz.

Nasıl çalışır?

Bir deneme oluşturduğunuzda, kullanıcı deneyiminin birden fazla varyantını oluşturun ve varyantların ulaşmak istediğiniz hedefe yönelik (ör. uygulama içi satın alma sayısını artırmak) ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçün. Hedeflenen kullanıcı grubunuz, "VE" mantığıyla zincirlenmiş birden fazla ölçütle tanımlanabilir. Örneğin, grubu belirli bir uygulama sürümünün kullanıcıları (ör. müşteri tarafından ayarlanan özel bir Google Analytics kullanıcı özelliğiyle eşleşen "çöken kullanıcılar" gibi) Analytics kitlesine ait kullanıcılarla sınırlandırabilirsiniz.

AB Testi denemeleri, kullanıcıları hedeflemek ve sonuçları ölçmek için Google Analytics'i kullanarak Remote Config ve mesajlaşma işlemlerini test eder.

Remote Config ile uygulamanızın davranışını ve görünümünü değiştirmek için bir veya daha fazla parametrede değişiklikler yapabilirsiniz. En iyi renk şemasıyla ve menü seçeneklerinin konumlandırılması gibi incelikli değişiklikler yapmak veya tamamen yeni bir özelliği ya da kullanıcı arayüzü tasarımını test etmek gibi daha önemli değişiklikler için bunu kullanabilirsiniz. Bildirim oluşturucu ile bir bildirim mesajı için doğru kelimeleri bulmak üzere denemeler yapabilirsiniz.

Denemenizde Remote Config veya Bildirim oluşturucuyu kullansanız da hedefinize en iyi uyan varyant olan lider tespit edilene kadar denemenizi izleyebilirsiniz. Denemenizi kullanıcı tabanınızın küçük bir yüzdesiyle başlatabilir ve bu yüzdeyi zaman içinde artırabilirsiniz. İlk denemenizde, hedefinizi temel çizgiden daha iyi gerçekleştiren bir varyant görünmüyorsa uygulamanızı iyileştirmenin en iyi yolunu bulmak için yeni bir deneme dönemine başlayabilirsiniz.

Denemenizin sonucunu ve uygulama deneyimini nasıl etkilediğini daha iyi anlayabilmek için hedefinizle birlikte diğer metrikleri de (uygulama kilitlenmeleri, kullanıcıları elde tutma ve gelir) izleyebilirsiniz.

Uygulama yolu

Uygulamanıza Remote Config veya Firebase Cloud Messaging ekleyin Uygulamanız zaten Remote Config veya Cloud Messaging (ya da her ikisi) kullanıyorsa sonraki adıma atlayabilirsiniz.
A/B testiyle değerlendirmek istediğiniz varyantları tanımlayın. Yaptığınız değişiklik ister küçük ister yeni bir kullanıcı arayüzü ya da özellik eklenmiş olsun, bu değişikliği Remote Config'i kullanarak kontrol edebiliyorsanız A/B Testi ile bu değişikliğin birden fazla varyantını test edebilirsiniz.

Yeniden etkileşim kampanyanızı tüm kullanıcılara sunmadan önce birden fazla varyantı test etmek için Bildirimler oluşturucuyla A/B Testi'ni de kullanabilirsiniz.
Başarıyı nasıl ölçeceğinizi tanımlayın Bildirim oluşturucuyu kullanan bir denemeyle, denemenizin hedefini tanımlamak ve deneme varyantlarını karşılaştırmak için bir Analytics etkinliği kullanabilirsiniz. Remote Config denemesiyle, denemenizin hedefini tanımlamak için Analytics etkinliğini veya dönüşüm hunisini kullanabilirsiniz.
Kazanan varyantı bulmak için denemenizi izleyin Denemenizi yalnızca birkaç kullanıcıyla başlatabilir ve ilk sonuçlar iyi görünüyorsa daha fazla kullanıcıya sunabilirsiniz. Denemenizi izlerken, bazı varyantların daha fazla uygulama kilitlenmesine neden olup olmadığını veya uygulama deneyimi üzerinde başka etkileri olup olmadığını görürsünüz. Ayrıca, hedefinize yönelik en fazla ilerlemeyi hangi varyantın sağladığını da görebilirsiniz.

Sonraki adımlar