Hướng dẫn: Tối ưu hóa tần suất quảng cáo AdMob bằng Firebase

thử nghiệm các tần suất quảng cáo khác nhau và tác động của chúng đến doanh thu và tỷ lệ giữ chân

Hướng dẫn giải pháp

Việc tối ưu hóa tần suất quảng cáo trong khi vẫn giữ được trải nghiệm người dùng chất lượng cao có thể khó nhưng Firebase cung cấp các công cụ giúp bạn kiểm tra và sau đó đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về tần suất quảng cáo tối ưu.

 • Sử dụng Firebase, bạn có thể A / B kiểm tra hiệu suất của các tần suất quảng cáo khác nhau với một nhóm nhỏ người dùng.

 • Bạn có thể quan sát kết quả thử nghiệm và xem lại các đề xuất từ ​​Firebase về tần suất quảng cáo nào đang hoạt động tốt hơn với tác động tối thiểu đến tỷ lệ giữ chân.

 • Khi bạn tin tưởng rằng các thay đổi có thể sẽ có tác động tích cực, bạn có thể triển khai các thay đổi cho nhiều người dùng hơn chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Những gì bạn sẽ học

Trong hướng dẫn nhiều bước này, bạn sẽ học cách sử dụng Firebase để kiểm tra các giới hạn tần suất khác nhau cho quảng cáo Google AdMob trong ứng dụng của mình . Nó sử dụng quảng cáo xen kẽ làm trường hợp thử nghiệm mẫu, nhưng bạn có thể ngoại suy và sử dụng các bước tương tự này để kiểm tra giới hạn tần suất cho các định dạng quảng cáo khác .

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã sử dụng AdMob trong ứng dụng của mình và bạn muốn kiểm tra xem việc thay đổi tần suất của đơn vị quảng cáo xen kẽ có tác động đến doanh thu của ứng dụng hoặc các chỉ số khác hay không. Tuy nhiên, nếu bạn chưa sử dụng AdMob trong ứng dụng của mình, điều đó không sao! Các bước trong hướng dẫn này cũng có thể giúp bạn hiểu tần suất quảng cáo bạn nên sử dụng trong ứng dụng của mình.

Tìm hiểu thêm về trường hợp kinh doanh và giá trị của giải pháp này trong tổng quan về giải pháp tối ưu hóa tần suất quảng cáo AdMob của chúng tôi.

Các sản phẩm và tính năng được sử dụng trong hướng dẫn này

Google AdMob

Google AdMob cho phép bạn tạo các đơn vị quảng cáo với các tần suất quảng cáo hoặc tốc độ làm mới khác nhau sẽ được phân phát trong ứng dụng của bạn. Khi bạn liên kết AdMob với Firebase, AdMob sẽ gửi thông tin doanh thu quảng cáo đến Firebase để cải thiện việc tối ưu hóa chiến lược quảng cáo.

Google Analytics

Google Analytics cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các chỉ số tương tác, tỷ lệ giữ chân và kiếm tiền của người dùng như tổng doanh thu, doanh thu AdMob, doanh thu mua hàng, v.v. Nó cũng cho phép bạn tạo đối tượng và phân khúc người dùng.

Cấu hình từ xa Firebase

Cấu hình từ xa Firebase cho phép bạn tự động thay đổi và tùy chỉnh hành vi và giao diện của ứng dụng cho các phân khúc người dùng mong muốn - tất cả mà không cần xuất bản phiên bản mới của ứng dụng . Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng các thông số Cấu hình từ xa để kiểm soát đơn vị quảng cáo nào được hiển thị cho người dùng của bạn.

Thử nghiệm Firebase A / B

Thử nghiệm A / B của Firebase cung cấp giao diện và cơ sở hạ tầng để chạy thử nghiệm sản phẩm và tiếp thị trong ứng dụng của bạn. Nó đảm nhận việc phân phối các biến thể thử nghiệm cho người dùng, sau đó thực hiện phân tích thống kê để xác định xem một biến thể thử nghiệm có hoạt động tốt hơn nhóm kiểm soát hay không dựa trên chỉ số chính đã chọn của bạn, chẳng hạn như doanh thu hoặc tỷ lệ giữ chân người dùng.


Lưu đồ giải pháp và sản phẩm sử dụng


Tổng quan về hướng dẫn

Đi thẳng đến hướng dẫn từng bước

 1. Sử dụng AdMob để tạo các biến thể đơn vị quảng cáo mới để thử nghiệm

  1. Tạo hai đơn vị quảng cáo xen kẽ mới trong AdMob.

  2. Đặt Giới hạn tần suất của mỗi đơn vị quảng cáo thành số lần hiển thị trên mỗi giá trị người dùng mà bạn muốn kiểm tra.

  3. Triển khai các vị trí đơn vị quảng cáo trong mã ứng dụng của bạn.

 2. Thiết lập thử nghiệm A / B trong bảng điều khiển Firebase

  1. Xác định kiến ​​thức cơ bản về thử nghiệm, nhắm mục tiêu và các mục tiêu mà thử nghiệm sẽ thực hiện.

  2. Xác định các biến thể thử nghiệm và thiết lập thông số Cấu hình từ xa sẽ kiểm soát đơn vị quảng cáo nào được hiển thị cho người dùng trong thử nghiệm.

 3. Xử lý các giá trị thông số Cấu hình từ xa trong mã ứng dụng của bạn

  1. Sử dụng thông số Cấu hình từ xa trong ứng dụng của bạn.

  2. Triển khai logic để hiển thị đơn vị quảng cáo dựa trên giá trị của thông số.

 4. Bắt đầu kiểm tra A / B và xem lại kết quả kiểm tra trong bảng điều khiển Firebase

  1. Sau khi bắt đầu thử nghiệm và cho phép nó chạy trong vài ngày hoặc vài tuần, hãy kiểm tra bảng điều khiển Firebase để biết thử nghiệm A / B có biến thể chiến thắng hay không dựa trên mục tiêu chính của thử nghiệm A / B.

  2. Xem xét tác động đối với các chỉ số phụ cho từng biến thể để đảm bảo các biến thể không gây ra tác động tiêu cực ngoài ý muốn đối với các chỉ số đó.

 5. Quyết định xem có triển khai đơn vị quảng cáo mới với tần suất quảng cáo cập nhật hay không

  1. Nếu Thử nghiệm A / B xác định rằng biến thể hiển thị định dạng quảng cáo mới là người chiến thắng, bạn có thể bắt đầu hiển thị định dạng quảng cáo cho tất cả người dùng được nhắm mục tiêu trong thử nghiệm, tất cả người dùng ứng dụng của bạn hoặc cho một nhóm nhỏ người dùng của bạn.

  2. Nếu vẫn chưa xác định được người chiến thắng rõ ràng, bạn có thể tiếp tục chạy thử nghiệm để thu thập thêm dữ liệu hoặc kết thúc thử nghiệm nếu thử nghiệm đã chạy trong một thời gian dài với kết quả không thuyết phục.

Những gì bạn cần

 • Ứng dụng của riêng bạn (iOS, Android hoặc dự án Unity)

 • Ứng dụng của bạn đã đăng ký là Ứng dụng Firebase được liên kết với Ứng dụng AdMob ( tìm hiểu thêm )

 • Quyền truy cập vào tài khoản AdMob được liên kết của ứng dụng của bạn, có quyền tạo đơn vị quảng cáo mới

 • Quyền truy cập vào dự án Firebase được liên kết với ứng dụng của bạn, với quyền tạo và quản lý Cấu hình từ xa và Kiểm tra A / B cũng như xem Google Analytics

 • IDE ưa thích của bạn

Bảng chú giải
Bước 1 : Sử dụng AdMob để tạo các biến thể đơn vị quảng cáo mới