Hướng dẫn: Tối ưu hóa tần suất quảng cáo AdMob

Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo các biến thể đơn vị quảng cáo mới để thử nghiệm


Giới thiệu: Tối ưu hóa tần suất quảng cáo AdMob bằng Firebase

Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo các biến thể đơn vị quảng cáo mới để thử nghiệm

Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển Firebase
Bước 3: Xử lý các giá trị tham số Cấu hình từ xa trong mã ứng dụng của bạn
Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem lại kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển Firebase
Bước 5: Quyết định có nên triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Để bắt đầu, trước tiên bạn cần tạo đơn vị quảng cáo mới, sau đó triển khai quảng cáo trong mã ứng dụng của mình.

Hướng dẫn này sử dụng định dạng quảng cáo xen kẽ làm trường hợp thử nghiệm mẫu. Tuy nhiên, khi đọc hướng dẫn này, hãy nhớ rằng bạn có thể làm theo các bước tương tự để triển khai và thử nghiệm giới hạn tần suất cho các định dạng quảng cáo khác.

Tạo đơn vị quảng cáo

Giao diện người dùng AdMob hiển thị cách tạo đơn vị quảng cáo chuyển tiếp mới

 1. Trong tài khoản AdMob của bạn, hãy tạo đơn vị quảng cáo chuyển tiếp mới.

 2. Đặt giới hạn tần suất:

  1. Mở rộng Cài đặt nâng cao trong giao diện người dùng AdMob, sau đó bật Giới hạn tần suất .

  2. Chỉ định tần suất quảng cáo mà bạn muốn kiểm tra. Chọn tần suất cao hơn tần suất được sử dụng trong đơn vị quảng cáo hiện tại của bạn.

  Ví dụ: giả sử đơn vị quảng cáo chuyển tiếp hiện tại của bạn hiển thị 4 lần hiển thị cho mỗi người dùng trong 10 phút, nhưng bạn muốn kiểm tra xem liệu bạn có thể tăng giới hạn lên 6 lần hiển thị cho mỗi người dùng trong 10 phút hay không.

  Chúng tôi khuyên bạn nên giữ khoảng thời gian (nghĩa là "mỗi 10 phút") nhất quán trên các đơn vị quảng cáo được so sánh. Tuy nhiên, các cài đặt đơn vị quảng cáo khác không quan trọng đối với hướng dẫn cụ thể này, vì vậy hãy chọn cài đặt phù hợp cho ứng dụng của bạn.

  Giao diện người dùng AdMob hiển thị cách đặt giới hạn tần suất cho đơn vị quảng cáo mới
 3. Lặp lại các bước trên nếu bạn muốn thêm một đơn vị quảng cáo xen kẽ khác để thử nghiệm giới hạn tần suất cao hơn nữa. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi đã tạo một đơn vị quảng cáo khác với 8 lần hiển thị cho mỗi người dùng trong 10 phút.

Triển khai đơn vị quảng cáo

Giao diện người dùng AdMob hiển thị ID đơn vị quảng cáo mới và hướng dẫn tích hợp SDK

Sau khi bạn tạo từng đơn vị quảng cáo, AdMob sẽ cung cấp cho bạn ID đơn vị quảng cáo duy nhất của đơn vị quảng cáo đó. Hãy nhớ tìm ID đơn vị quảng cáo này ở đâu trong tài khoản AdMob của bạn vì bạn sẽ cần ID đó để triển khai quảng cáo vào ứng dụng của mình.

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tích hợp SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google (AdMob) và triển khai đơn vị quảng cáo mới vào ứng dụng của bạn.

Sau khi tạo hai đơn vị quảng cáo chuyển tiếp mới, giờ đây bạn sẽ có ba đơn vị quảng cáo được liệt kê trong tài khoản AdMob cho ứng dụng cụ thể này. Trong các bước tiếp theo của hướng dẫn này, bạn sẽ định cấu hình Firebase để sử dụng từng đơn vị quảng cáo này trong thử nghiệm A/B bằng cách sử dụng cùng một vị trí đặt quảng cáo .

Giao diện người dùng AdMob hiển thị tất cả đơn vị quảng cáo cho ứng dụng
Giới thiệu Bước 2 : Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển Firebase