Bắt đầu sử dụng tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này hướng dẫn bạn cách thiết lập tính năng Gửi tin nhắn trong ứng dụng của Firebase và gửi tin nhắn đầu tiên.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, hãy nhớ thêm Firebase vào dự án Apple của bạn.

Thêm SDK Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase vào dự án

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Gửi thông báo trong ứng dụng.
 5. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 6. Để sử dụng tính năng Thông báo trong ứng dụng, bạn phải bật Google Analytics trong dự án Firebase và thêm Firebase SDK cho Google Analytics vào ứng dụng của mình. Bạn có thể chọn thư viện không thu thập IDFA hoặc có thu thập IDFA.
 7. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

Bây giờ, hãy khởi chạy SDK trong ứng dụng của bạn:

 1. Nhập mô-đun Firebase trong cấu trúc App hoặc UIApplicationDelegate (nếu bạn chưa thực hiện):
  Swift
  import Firebase
  Objective-C
  @import Firebase;
 2. Ngoài ra, hãy định cấu hình một thực thể dùng chung FirebaseApp, thường là trong trình khởi chạy của App hoặc phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) của uỷ quyền ứng dụng, nếu bạn chưa thực hiện:
  Swift
  FirebaseApp.configure()
  Objective-C
  [FIRApp configure];
 3. Biên dịch và chạy ứng dụng của bạn.

Gửi tin nhắn thử nghiệm

Lấy mã cài đặt của ứng dụng

Để tiết kiệm pin, tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase chỉ truy xuất tin nhắn từ máy chủ một lần mỗi ngày. Điều này có thể gây khó khăn cho việc kiểm thử, vì vậy, bảng điều khiển của Firebase cho phép bạn chỉ định một thiết bị thử nghiệm hiển thị thông báo theo yêu cầu.

Thiết bị kiểm thử đó được xác định theo mã cài đặt Firebase do dịch vụ cài đặt Firebase cung cấp. Để tìm mã cài đặt của ứng dụng kiểm thử, hãy chạy ứng dụng bằng đối số lệnh thời gian chạy -FIRDebugEnabled:

 1. Khi dự án Xcode của bạn đang mở, hãy chọn Sản phẩm > Lược đồ > Chỉnh sửa lược đồ... từ thanh trình đơn trên cùng.
 2. Mở thẻ Arguments (Đối số) của hộp thoại bật lên.
 3. Nhấp vào + Thêm mục trong phần Đối số đã đạt khi khởi chạy.
 4. Nhập "-FIRDebugEnabled" vào trường mới tạo.
 5. Nhấp vào Close (Đóng), sau đó chạy ứng dụng của bạn.

Sau khi ứng dụng của bạn bắt đầu chạy, hãy tìm dòng sau trong nhật ký của bảng điều khiển Xcode:

[Firebase/InAppMessaging][I-IAM180017] Starting InAppMessaging runtime with Firebase Installation ID YOUR_INSTALLATION_ID

Gửi tin nhắn đến thiết bị thử nghiệm

Sau khi khởi chạy ứng dụng của mình trên thiết bị thử nghiệm và có mã cài đặt Firebase (FID), bạn có thể dùng thử tính năng thiết lập tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase bằng cách gửi một tin nhắn thử nghiệm:

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở trang Nhắn tin.
 2. Nếu đây là chiến dịch đầu tiên của bạn, hãy nhấp vào Tạo chiến dịch đầu tiên.
  1. Chọn Thông báo trong ứng dụng Firebase rồi nhấp vào Tạo.
 3. Nếu không, trên thẻ Chiến dịch, hãy nhấp vào Chiến dịch mới.
  1. Chọn Gửi thông báo trong ứng dụng.
 4. Nhập Tiêu đề cho tin nhắn đầu tiên của bạn.
 5. Nhấp vào Kiểm thử trên thiết bị
 6. Nhập mã cài đặt Firebase của ứng dụng vào trường Add an installed ID (Thêm mã cài đặt).
 7. Nhấp vào Kiểm tra để gửi thông báo.

Tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase sẽ gửi tin nhắn thử nghiệm ngay khi bạn nhấp vào Thử nghiệm. Để xem thông báo, bạn cần đóng, sau đó mở lại ứng dụng trên thiết bị kiểm thử.

Để xác nhận xem thiết bị của bạn có phải là thiết bị thử nghiệm hay không, hãy tìm thông báo nhật ký sau đây:

[Firebase/InAppMessaging][I-IAM180017] Seeing test message in fetch response. Turn the current instance into a testing instance.