Các lựa chọn cài đặt Firebase trong ứng dụng Apple

Trình quản lý gói Swift

Firebase khuyên dùng Trình quản lý gói Swift cho các dự án mới.

Qua Xcode

Cần có phiên bản 14.1 trở lên để hỗ trợ Trình quản lý gói Swift.

 1. Nếu bạn di chuyển từ một dự án dựa trên CocoaPods, hãy chạy pod deintegrate để xoá CocoaPods khỏi dự án Xcode của bạn. Sau đó, bạn có thể xoá tệp .xcworkspace do CocoaPods tạo. Nếu đang thêm Firebase vào một dự án lần đầu, bạn có thể bỏ qua bước này.

 2. Trong Xcode, hãy cài đặt thư viện Firebase bằng cách chuyển đến Tệp > Thêm gói

 3. Trong lời nhắc xuất hiện, hãy chọn kho lưu trữ GitHub trên Firebase:

  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
  
 4. Chọn phiên bản Firebase bạn muốn sử dụng. Đối với các dự án mới, bạn nên sử dụng phiên bản Firebase mới nhất.

 5. Chọn các thư viện Firebase mà bạn muốn đưa vào ứng dụng của mình.

Khi bạn hoàn tất, Xcode sẽ bắt đầu phân giải các phần phụ thuộc của gói và tải các phần phụ thuộc đó xuống ở chế độ nền.

Qua Package.swift

Để tích hợp Firebase vào một gói Swift thông qua tệp kê khai Package.swift, bạn có thể thêm Firebase vào mảng dependencies của gói. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tài liệu về Trình quản lý gói Swift.

dependencies: [

 .package(name: "Firebase",
      url: "https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git",
      from: "8.0"),
 // ...

],

Sau đó, trong mọi mục tiêu phụ thuộc vào một sản phẩm Firebase, hãy thêm mục tiêu đó vào mảng dependencies của mục tiêu đó.

.target(
 name: "MyTargetName",
 dependencies: [
  .product(name: "FirebaseAuth", package: "Firebase"),
  // ...
 ]
),

Những điểm cần cân nhắc đối với từng sản phẩm

Một số sản phẩm của Firebase yêu cầu thêm một số bước tích hợp để hoạt động đúng cách.

Google Analytics

Google Analytics yêu cầu bạn thêm cờ trình liên kết -ObjC vào chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu nếu được đưa vào theo cách chuyển tiếp.

Crashlytics

Crashlytics yêu cầu bạn tải biểu tượng gỡ lỗi lên.

Bạn có thể sử dụng giai đoạn chạy tập lệnh để Xcode tự động tải biểu tượng gỡ lỗi lên sau khi tạo bản dựng. Tìm tập lệnh chạy tại đây:

${BUILD_DIR%Build/*}/SourcePackages/checkouts/firebase-ios-sdk/Crashlytics/run

Một cách khác để tải biểu tượng lên là sử dụng tập lệnh upload-symbols. Đặt tập lệnh vào một thư mục con của tệp dự án (ví dụ: scripts/upload-symbols), sau đó đảm bảo rằng tập lệnh đó có thể thực thi:

chmod +x scripts/upload-symbols

Bạn có thể dùng tập lệnh này để tải tệp dSYM lên theo cách thủ công. Để biết các ghi chú về cách sử dụng và hướng dẫn bổ sung cho tập lệnh, hãy chạy upload-symbols mà không cần bất kỳ tham số nào.

CocoaPods

Firebase hỗ trợ việc cài đặt với CocoaPods ngoài Trình quản lý gói Swift.

Việc phân phối CocoaPods của Firebase yêu cầu Xcode 14.1 và CocoaPods 1.12.0 trở lên. Dưới đây là cách cài đặt Firebase bằng CocoaPods:

 1. Tạo Podfile nếu bạn chưa có. Từ gốc của thư mục dự án, hãy chạy lệnh sau:

  pod init
 2. Trong Podfile, hãy thêm các nhóm Firebase mà bạn muốn sử dụng trong ứng dụng.

  Bạn có thể thêm bất kỳ sản phẩm Firebase được hỗ trợ nào vào ứng dụng của mình.

  Đã bật Analytics

  # Add the Firebase pod for Google Analytics
  pod 'FirebaseAnalytics'
  
  # For Analytics without IDFA collection capability, use this pod instead
  # pod ‘Firebase/AnalyticsWithoutAdIdSupport’
  
  # Add the pods for any other Firebase products you want to use in your app
  # For example, to use Firebase Authentication and Cloud Firestore
  pod 'FirebaseAuth'
  pod 'FirebaseFirestore'

  Hãy tìm hiểu thêm về IDFA (mã nhận dạng cho quảng cáo ở cấp thiết bị) trong tài liệu Quyền riêng tư của người dùng và việc sử dụng dữ liệuMinh bạch về việc theo dõi ứng dụng của Apple.

  Analytics chưa được bật

  # Add the pods for the Firebase products you want to use in your app
  # For example, to use Firebase Authentication and Cloud Firestore
  pod 'FirebaseAuth'
  pod 'FirebaseFirestore'
 3. Cài đặt các nhóm, sau đó mở tệp .xcworkspace để xem dự án bằng Xcode:

  pod install --repo-update
  open your-project.xcworkspace

Những điểm cần cân nhắc đối với từng sản phẩm

Một số sản phẩm của Firebase yêu cầu thêm một số bước tích hợp để hoạt động đúng cách.

Crashlytics

Crashlytics yêu cầu bạn tải biểu tượng gỡ lỗi lên.

Bạn có thể sử dụng giai đoạn chạy tập lệnh để Xcode tự động tải biểu tượng gỡ lỗi lên sau khi tạo bản dựng. Tìm tập lệnh chạy tại đây:

"${PODS_ROOT}/FirebaseCrashlytics/run"

Carthage

Tính năng hỗ trợ Carthage đang trong giai đoạn thử nghiệm. Xem hướng dẫn trên GitHub để biết cách đưa Firebase vào ứng dụng của bạn thông qua Carthage.

Tích hợp theo cách thủ công

Firebase cung cấp bản phân phối XCFramework nhị phân được tạo sẵn cho những người dùng muốn tích hợp Firebase mà không cần sử dụng trình quản lý phần phụ thuộc. Cách cài đặt Firebase:

 1. Tải tệp zip SDK khung xuống. Tệp này chứa các lát cấu trúc cho tất cả cấu trúc mục tiêu có sẵn cho tất cả SDK Firebase, do đó có thể mất một chút thời gian để tải xuống.

 2. Giải nén tệp, sau đó xem lại README của các khung mà bạn muốn đưa vào ứng dụng.

 3. Thêm cờ trình liên kết -ObjC vào Other Linker Settings trong phần cài đặt bản dựng của mục tiêu.