Khắc phục sự cố Phân phối ứng dụng & Câu hỏi thường gặp

Trang này cung cấp trợ giúp khắc phục sự cố và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp câu hỏi về việc phân phối và kiểm thử ứng dụng bằng tính năng Phân phối ứng dụng.

Phân phối ứng dụng

Hãy áp dụng các mẹo sau đây để khắc phục sự cố mà bạn có thể gặp phải khi phân phối ứng dụng đến người kiểm thử.

Cài đặt và kiểm thử ứng dụng

Hãy áp dụng các mẹo sau để khắc phục những vấn đề mà người kiểm thử có thể gặp phải gặp phải khi cài đặt và kiểm thử ứng dụng của bạn.

Bật cảnh báo trong ứng dụng bằng SDK iOS Phân phối ứng dụng

Hãy áp dụng các mẹo sau đây để khắc phục sự cố liên quan đến bật cảnh báo về bản dựng mới trong ứng dụng bằng cách sử dụng SDK iOS Phân phối ứng dụng.

Câu hỏi thường gặp