Bắt đầu sử dụng AdMob trong dự án iOS của bạn

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này dành cho những nhà xuất bản và nhà phát triển muốn sử dụng AdMob để kiếm tiền từ ứng dụng được tạo bằng Firebase. Nếu bạn không định đưa Firebase vào ứng dụng của mình, hãy truy cập vào AdMob độc lập .

Nếu bạn chưa tìm hiểu, hãy tìm hiểu về tất cả các lợi ích khi sử dụng AdMob, Firebase và Google Analytics.

Trước khi bắt đầu

 • Nếu bạn chưa có dự án Firebase và ứng dụng Firebase, hãy làm theo Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Firebase: Thêm Firebase vào dự án iOS của bạn.

 • Đảm bảo bạn đã bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình:

  • Nếu bạn đang tạo một dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quy trình tạo dự án.

  • Nếu bạn đang có một dự án Firebase chưa có Đã bật Google Analytics, bạn có thể bật Google Analytics từ thời gian Các công cụ tích hợp trong tab > Cài đặt dự án.

Bước 1: Thiết lập ứng dụng trong tài khoản AdMob

 1. Đăng ký ứng dụng của bạn dưới dạng ứng dụng AdMob.

  1. Đăng nhập vào hoặc đăng ký một Tài khoản AdMob.

  2. Đăng ký ứng dụng của bạn với AdMob. Chiến dịch này bước tạo một ứng dụng AdMob có một AdMob Mã ứng dụng mà bạn sẽ cần dùng sau trong hướng dẫn này.

  Bạn sẽ được yêu cầu thêm SDK quảng cáo trên thiết bị di động vào ứng dụng của mình. Tìm hướng dẫn chi tiết cho tác vụ này ở phần sau của hướng dẫn này.

 2. Liên kết ứng dụng AdMob với ứng dụng Firebase.

  Đây là bước không bắt buộc nhưng bạn nên thực hiện. Tìm hiểu thêm về chính sách lợi ích bật chỉ số người dùng và liên kết ứng dụng AdMob với Firebase.

  Hoàn tất hai bước sau trên trang tổng quan Ứng dụng của AdMob tài khoản:

  1. Bật Chỉ số người dùng cho phép AdMob xử lý và hiển thị dữ liệu phân tích chọn lọc trong Tài khoản AdMob. Đó cũng là cài đặt bắt buộc để bạn liên kết từ ứng dụng AdMob sang Firebase.

  2. Liên kết Ứng dụng AdMob với dự án Firebase và ứng dụng Firebase hiện tại của bạn.

   Hãy đảm bảo rằng bạn nhập cùng mã nhận dạng gói như đã nhập cho Ứng dụng Firebase. Tìm mã gói ứng dụng Firebase trong thẻ Ứng dụng của bạn trong > Cài đặt dự án.

Bước 2: Thêm mã ứng dụng AdMob vào tệp Info.plist

Trong tệp Info.plist của ứng dụng, hãy thêm khoá GADApplicationIdentifier kèm theo giá trị chuỗi của Mã ứng dụng AdMob.

Bạn có thể thực hiện thay đổi này theo phương thức lập trình:

<!-- Sample AdMob App ID: ca-app-pub-3940256099942544~1458002511 -->
<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>ADMOB_APP_ID</string>

Bạn cũng có thể chỉnh sửa tài sản đó trong trình chỉnh sửa danh sách thuộc tính:

Trình chỉnh sửa danh sách thuộc tính

Bước 3: Thêm và khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

 1. Thêm phần phụ thuộc cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào Tệp nhóm:

  pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'
  
 2. Trước khi tải quảng cáo, hãy gọi phương thức startWithCompletionHandler: trên GADMobileAds.sharedInstance.

  Lệnh gọi này khởi chạy SDK và gọi lại một trình xử lý hoàn thành một lần khởi chạy hoàn tất (hoặc sau thời gian chờ 30 giây). Gọi phương thức này chỉ một lần và sớm nhất có thể, tốt nhất là khi phát hành ứng dụng, nhưng sau khởi chạy Firebase.

  Dưới đây là ví dụ về cách gọi phương thức startWithCompletionHandler: trong AppDelegate của bạn:

  Swift

  import Firebase
  import GoogleMobileAds
  ...
  
  @UIApplicationMain
  class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {
  
   var window: UIWindow?
  
   func application(_ application: UIApplication,
     didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
  
    // Use Firebase library to configure APIs.
    FirebaseApp.configure()
  
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    GADMobileAds.sharedInstance().start(completionHandler: nil)
  
    return true
   }
  
  }
  

  Objective-C

  @import Firebase;
  @import GoogleMobileAds;
  ...
  
  @implementation AppDelegate
  
  - (BOOL)application:(UIApplication *)application
    didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
   // Use Firebase library to configure APIs.
   [FIRApp configure];
   // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
   [[GADMobileAds sharedInstance] startWithCompletionHandler:nil];
   return YES;
  }
  
  @end
  

Bước 4: Xem chỉ số người dùng và dữ liệu phân tích

Sau khi khởi chạy, SDK quảng cáo trên thiết bị di động sẽ tự động khởi động số liệu phân tích ghi nhật ký sự kiệnthuộc tính người dùng khỏi ứng dụng của bạn. Bạn có thể xem dữ liệu này mà không cần thêm bất kỳ mã nào khác vào ứng dụng hoặc triển khai bất kỳ quảng cáo nào. Bạn có thể xem dữ liệu phân tích này theo cách sau:

Xin lưu ý rằng để thể hiện tốt hơn ARPU và Chỉ số ARPPU, bạn có thể muốn bao gồm dữ liệu từ một sự kiện tuỳ chỉnh của Analytics được gọi là ecommerce_purchase khi tính doanh thu theo các chỉ số này (tìm hiểu cách thực hiện).

Bước 5: (Không bắt buộc) Sử dụng các tính năng khác của Google Analytics và Firebase

Tận dụng các cơ hội và tính năng khác để cải thiện khả năng kiếm tiền từ ứng dụng cũng như mức độ tương tác của người dùng:

 • Thêm và sử dụng Firebase SDK cho Google Analytics

  Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào hướng dẫn sử dụng Google Analytics và Firebase thông qua các ứng dụng AdMob.

 • Sử dụng các sản phẩm Firebase khác trong ứng dụng của bạn

  Sau khi bạn thêm Firebase SDK cho Google Analytics, hãy sử dụng Firebase khác sản phẩm để tối ưu hoá quảng cáo trong ứng dụng của bạn.

  • Cấu hình từ xa cho phép bạn thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng mà không phát hành miễn phí bản cập nhật ứng dụng cho số người dùng hoạt động hằng ngày không giới hạn.

  • Thử nghiệm A/B cho phép bạn thử nghiệm các thay đổi đối với giao diện người dùng, các tính năng hoặc chiến dịch tương tác của ứng dụng để tìm hiểu xem chúng đến các chỉ số chính (như doanh thu và tỷ lệ giữ chân người dùng) trước khi triển khai đang thay đổi rộng rãi.

 • Tối ưu hoá hoạt động kiếm tiền từ quảng cáo cho ứng dụng của bạn

  Hãy thử các định dạng hoặc cấu hình quảng cáo khác nhau với một nhóm nhỏ người dùng, rồi đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về việc triển khai quảng cáo cho tất cả người dùng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các hướng dẫn sau:

Bước 6: Chọn định dạng quảng cáo để triển khai trong ứng dụng

AdMob cung cấp một số định dạng quảng cáo khác nhau, vì vậy, bạn có thể chọn định dạng mà phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng của ứng dụng. Nhấp vào nút cho một định dạng quảng cáo để xem hướng dẫn triển khai chi tiết trong tài liệu AdMob.

Quảng cáo hình chữ nhật xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình thiết bị

Quảng cáo biểu ngữ vẫn hiển thị trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu mới sử dụng thiết bị di động quảng cáo.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo toàn màn hình che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại

Bạn nên sử dụng quảng cáo xen kẽ tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thao tác của ứng dụng quá trình thực thi, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Gốc

Quảng cáo có thể tuỳ chỉnh phù hợp với giao diện ứng dụng của bạn

Quảng cáo gốc là định dạng quảng cáo dựa trên thành phần. Bạn quyết định cách thức và vị trí đặt Quảng cáo gốc được đặt sao cho bố cục phù hợp hơn với thiết kế của ứng dụng. Theo chọn phông chữ, màu sắc và các chi tiết khác cho mình, bạn có thể tạo bản trình bày quảng cáo không phô trương có thể bổ sung vào trải nghiệm người dùng phong phú.

Triển khai quảng cáo gốc nâng cao

Có tặng thưởng

Quảng cáo tặng thưởng cho người dùng khi họ xem video ngắn và tương tác với nội dung có thể chơi quảng cáo và bản khảo sát

Quảng cáo có tặng thưởng (hoặc "dựa trên phần thưởng") có thể giúp kiếm tiền từ người dùng chơi miễn phí.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng Triển khai Quảng cáo có tặng thưởng (API mới)