ใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Google Analytics และ Firebase ด้วยแอป AdMob

หลังจากตั้งค่า AdMob พื้นฐานเสร็จแล้ว คุณยังเพิ่ม Firebase SDK ได้ด้วย สำหรับ Google Analytics ในการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะอื่นๆ Google Analytics และ Firebase ดูวิธีเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics ภายหลังในหน้านี้

ระดับฟีเจอร์การสนับสนุนการกำหนดค่าที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ สามารถช่วยคุณได้ เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้แอปและรายได้จากโฆษณา ลองดูสิ่งต่อไปนี้ ตารางของฟีเจอร์และลิงก์สำหรับเรียนรู้เพิ่มเติม

ฟีเจอร์ เพิ่ม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ +
เปิดใช้เมตริกผู้ใช้
เพิ่ม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ +
เปิดใช้เมตริกผู้ใช้และ
ลิงก์ AdMob กับ Firebase
เพิ่ม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ +
เปิดใช้เมตริกผู้ใช้และ
ลิงก์ AdMob กับ Firebase และ
เพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Analytics
ดูเมตริกผู้ใช้ในบัญชี AdMob
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ กิจกรรมและ พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้จากแอปของคุณ
ดูเมตริกผู้ใช้ที่ดูแลจัดการใน AdMob
สำรวจและทํางานกับข้อมูลการวิเคราะห์ผ่าน Firebase
ดูเมตริกหลักในคอนโซล Firebase
ทำเครื่องหมาย Conversion สำหรับแคมเปญโฆษณา
สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง
ส่งออกและวิเคราะห์ข้อมูลใน BigQuery
เข้าถึงฟีเจอร์การปรับแต่งเพิ่มเติมสําหรับข้อมูลการวิเคราะห์
บันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองสำหรับการวิเคราะห์และ รุ่น (เช่น การบันทึก เหตุการณ์ ecommerce_purchase สำหรับ ARPU และ เมตริก ARPPU)
กำหนดค่า Conversion ที่กำหนดเองสำหรับแคมเปญโฆษณา
ใช้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase
(เช่น การกำหนดค่าระยะไกลและการทดสอบ A/B)

เริ่มต้นใช้งาน Google Analytics

Google Analytics คือเครื่องมือวิเคราะห์ของ Firebase ที่ช่วยให้คุณเข้าถึง ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณได้ด้วย เริ่มใช้ Google Analytics ในแอปของคุณ โดยเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีเริ่มใช้ Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ในแอปของคุณ หลังจากเริ่มใช้ SDK โปรดไปที่ เอกสาร Analytics เพื่อดูวิธีเริ่มต้น บันทึกเหตุการณ์ในแอป

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มไฟล์การกำหนดค่าลงในแอป

หากคุณลงทะเบียนแอปกับ Firebase ก่อนที่จะสร้างลิงก์ AdMob คุณเพิ่มไฟล์การกำหนดค่า Firebase ลงในแอปแล้ว ตรวจสอบไฟล์ GoogleService-Info.plist ในรูทของโปรเจ็กต์ Xcode และตรวจสอบว่าได้เพิ่มไฟล์การกำหนดค่าลงในเป้าหมายทั้งหมดแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Analytics ลงในแอป

 1. เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับ Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ลงใน Podfile:

  pod 'FirebaseAnalytics'
  
 2. เรียกใช้ pod install แล้วเปิดไฟล์ .xcworkspace ที่สร้างไว้

 3. นำเข้าโมดูล FirebaseCore ใน UIApplicationDelegate และอื่นๆ โมดูล Firebase ที่ผู้รับมอบสิทธิ์แอปใช้ เช่น วิธีใช้ Cloud Firestore และ Authentication มีดังนี้

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 4. กําหนดค่า FirebaseApp อินสแตนซ์ที่แชร์ใน เมธอด application(_:didFinishLaunchingWithOptions:):

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 5. หากใช้ SwiftUI คุณต้องสร้างการมอบสิทธิ์แอปพลิเคชันและแนบการมอบสิทธิ์ ไปยังโครงสร้าง App ของคุณผ่าน UIApplicationDelegateAdaptor หรือ NSApplicationDelegateAdaptor คุณต้องปิดใช้ SWizzing ที่มอบสิทธิ์ของแอปด้วย สำหรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีการของ SwiftUI

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     

ใช้การบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเอง

ส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างวิธีติดตั้งเหตุการณ์ที่กำหนดเอง เข้าสู่ระบบในแอป ตัวอย่างที่เจาะจงนี้มีไว้สำหรับ เหตุการณ์ที่กำหนดเอง ecommerce_purchase ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีประโยชน์ในการบันทึกเหตุการณ์ แอปที่เชื่อมโยงกับ AdMob โดยเฉพาะการคำนวณ ARPU และ ARPPU

วิธีใช้การบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองในแอปมีดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics ของหน้านี้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าแอปเพื่อใช้ Firebase การเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics และการเริ่มต้น SDK

 2. บันทึกเหตุการณ์ ecommerce_purchase (ไวฟ์ | Obj-C) เช่น

  Swift

  Analytics.logEvent(AnalyticsEventPurchase, parameters: [
   AnalyticsParameterCoupon: "SummerPromo",
   AnalyticsParameterCurrency: "JPY",
   AnalyticsParameterValue: 10000,
   AnalyticsParameterShipping: 500,
   AnalyticsParameterTransactionID: "192803301",
  ])

  Objective-C

  [FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventPurchase
            parameters:@{
   kFIRParameterCoupon: @"SummerPromo",
   kFIRParameterCurrency: @"JPY",
   kFIRParameterValue: @10000,
   kFIRParameterShipping: @500,
   kFIRParameterTransactionID: @"192803301",
  }];

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองในแอป โปรดไปที่ข้อมูลวิเคราะห์ เอกสารประกอบ

ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase ในแอป

หลังจากเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics แล้ว คุณยังเริ่ม ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase เช่น การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase และ Firebase A/B Testing

 • การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงาน และรูปลักษณ์ของแอปโดยไม่ต้องเผยแพร่การอัปเดตแอปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวัน

 • การทดสอบ A/B ให้คุณทดสอบการเปลี่ยนแปลง UI, ฟีเจอร์ หรือแคมเปญการมีส่วนร่วมของแอปเพื่อดูว่าแคมเปญเหล่านั้นสร้าง ผลกระทบต่อเมตริกหลัก (เช่น รายได้และการรักษาลูกค้า) ก่อนเริ่มใช้งาน เปลี่ยนแปลงไปในวงกว้าง

เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้จากโฆษณาให้กับแอปของคุณ

ลองใช้รูปแบบโฆษณาหรือการกำหนดค่าต่างๆ กับผู้ใช้กลุ่มย่อย และ แล้วทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโฆษณากับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ ถึง เรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูบทแนะนำต่อไปนี้: