บทแนะนํา: เพิ่มประสิทธิภาพความถี่ของโฆษณา AdMob

ขั้นตอนที่ 5: ตัดสินใจว่าจะเริ่มใช้โฆษณารูปแบบใหม่หรือไม่


บทนำ: เพิ่มประสิทธิภาพความถี่ของโฆษณา AdMob โดยใช้ Firebase
ขั้นตอนที่ 1: ใช้ AdMob สร้างตัวแปรของหน่วยโฆษณาใหม่สำหรับการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าการทดสอบ A/B ในคอนโซล Firebase
ขั้นตอนที่ 3: จัดการ ค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลในโค้ดของแอป
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มการทดสอบ A/B และตรวจสอบผลการทดสอบในคอนโซล Firebase

ขั้นตอนที่ 5: ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวโฆษณารูปแบบใหม่หรือไม่


หลังจากปล่อยให้การทดสอบทำงานไปหลายวันหรือหลายสัปดาห์ แอปอาจมีข้อมูลเพียงพอให้ Firebase สร้างคำแนะนำ

หาก Firebase A/B Testing ระบุว่าตัวแปรใดเวอร์ชันหนึ่งที่มีความถี่สูงสุดสูงกว่าเป็นผู้ชนะ คุณก็เริ่มแสดงหน่วยโฆษณานั้นต่อผู้ใช้ทั้งหมดที่ทำการทดสอบได้ เพียงคลิกปุ่มเปิดตัวตัวแปรในหน้าการทดสอบ A/B

UI ของคอนโซล Firebase แสดงปุ่มสำหรับเปิดตัวตัวแปรแก่ผู้ใช้ที่เลือก

หรือหาก Firebase ระบุผู้ชนะ คุณสามารถจบการทดสอบ แล้วตั้งค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลเป็นค่าของตัวแปรที่ชนะ คุณสามารถกำหนดให้การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ หรือแม้กระทั่งผู้ใช้เพียงบางส่วนก็ได้

อย่างไรก็ตาม หาก Firebase ยังไม่ได้ระบุผู้ชนะที่ชัดเจน คุณสามารถดำเนินการทดสอบต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม หรือยุติการทดสอบหากได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้วและไม่มีผลสรุปแน่ชัด


เท่านี้ก็เรียบร้อย คุณดูบทแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพความถี่ของโฆษณาโดยใช้ Firebase แล้ว
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มการทดสอบ A/B และตรวจสอบผลการทดสอบ