บทช่วยสอน: เพิ่มประสิทธิภาพความถี่ของโฆษณา AdMob

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าการทดสอบ A/B ในคอนโซล Firebase


บทนำ: เพิ่มประสิทธิภาพความถี่ของโฆษณา AdMob โดยใช้ Firebase
ขั้นตอนที่ 1: ใช้ AdMob เพื่อสร้างหน่วยโฆษณารูปแบบใหม่สำหรับการทดสอบ

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าการทดสอบ A/B ในคอนโซล Firebase

ขั้นตอนที่ 3: จัดการค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลในโค้ดของแอป
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มการทดสอบ A/B และตรวจสอบผลการทดสอบในคอนโซล Firebase
ขั้นตอนที่ 5: ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวรูปแบบโฆษณาใหม่หรือไม่


ตอนนี้คุณมีหน่วยโฆษณาใหม่ในแอปของคุณแล้ว คุณต้องตั้งค่าการทดสอบ A/B ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าหน่วยโฆษณาเหล่านี้ทำงานอย่างไร คุณจะกำหนดผู้ใช้ที่จะกำหนดเป้าหมายในการทดสอบตลอดจนเป้าหมายการทดสอบของคุณ นอกจากนี้ คุณจะต้องกำหนดรูปแบบการทดสอบของคุณ (หน่วยโฆษณาต่างๆ ในแอปของคุณ) และตั้งค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลซึ่งจะควบคุมการแสดงรูปแบบต่างๆ ในแอปของคุณ

การทดสอบ A/B ของ Firebase ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้เพื่อทดสอบและวิเคราะห์ผลกระทบของการเพิ่มหน่วยโฆษณาลงในแอปของคุณ

 • การทดสอบ A/B ของ Firebase (ขั้นตอนนี้) — กำหนดเป้าหมายและพารามิเตอร์ที่กำหนดค่าได้สำหรับการทดสอบของคุณ
 • Firebase Remote Config (ขั้นตอนถัดไป) — เพิ่มตรรกะให้กับโค้ดของคุณเพื่อจัดการการกำหนดค่าพารามิเตอร์
 • Google Analytics (ทำงานอยู่เบื้องหลัง) — วัดผลกระทบของการกำหนดค่า

เริ่มต้นการทดสอบ A/B ใหม่

หากต้องการเริ่มต้นการทดสอบแบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถี่โฆษณา ให้เริ่มต้นด้วยการไปที่ส่วน การทดสอบ A/B ของคอนโซล Firebase คลิก สร้างการทดลอง จากนั้นเลือก การกำหนดค่าระยะไกล

UI คอนโซล Firebase แสดงวิธีเริ่มการทดสอบ A/B โดยใช้การกำหนดค่าระยะไกล

ตั้งค่าพื้นฐาน

ในส่วน พื้นฐาน ให้กำหนดชื่อการทดสอบและระบุคำอธิบายการทดสอบ

UI คอนโซล Firebase แสดงวิธีตั้งค่าพื้นฐานของการทดสอบ A/B

ตั้งค่าการกำหนดเป้าหมาย

 1. ในส่วน การกำหนดเป้าหมาย ให้เลือกแอป iOS หรือ Android ที่การทดสอบจะกำหนดเป้าหมาย

 2. กำหนดเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่จะได้เห็นการทดสอบ สำหรับบทแนะนำนี้ หน่วยโฆษณาใหม่จะได้รับการทดสอบกับผู้ใช้ 30% โปรดทราบว่านี่ไม่ได้หมายความว่า 30% ของผู้ใช้ทั้งหมดของคุณจะเห็นหน่วยโฆษณาใหม่ที่มีความถี่สูงสุดเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า 30% ของผู้ใช้จะได้เห็นโฆษณาคั่นระหว่างหน้าใหม่ 2 รายการพร้อมกับหน่วยโฆษณาพื้นฐาน (โฆษณาที่คุณมีอยู่)

  ปล่อยให้การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น

UI คอนโซล Firebase แสดงวิธีตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายของการทดสอบ A/B

ตั้งเป้าหมายของคุณ

การทดสอบ A/B ของ Firebase ติดตามเมตริกหลักเพื่อระบุรูปแบบที่ชนะ แต่ยังช่วยให้คุณเพิ่มเมตริกรองเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการกำหนดค่าต่างๆ ที่มีต่อปัจจัยสำคัญอื่นๆ สำหรับแอปของคุณ

 1. สำหรับบทแนะนำนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพ รายได้ AdMob โดยประมาณ คือเป้าหมายหลัก ดังนั้นให้เลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง

 2. (ไม่บังคับ) หากคุณต้องการให้การทดสอบ A/B ติดตามเมตริกเพิ่มเติม เช่น รายได้รวมโดยประมาณ หรืออัตราการรักษาลูกค้าที่แตกต่างกัน ให้เลือกเมตริกเหล่านั้นโดยคลิก เพิ่มเมตริก

UI คอนโซล Firebase แสดงวิธีตั้งค่าเป้าหมายของการทดสอบ A/B

ตั้งค่าตัวแปร

ขั้นตอนสุดท้ายของการกำหนดค่าการทดสอบ A/B คือการกำหนดพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลที่จะควบคุมหน่วยโฆษณาที่จะแสดงต่อผู้ใช้

 1. ในส่วน Variants ให้สร้างพารามิเตอร์ใหม่ชื่อ INTERSTITIAL_AD_KEY โดยพิมพ์ลงในช่อง พารามิเตอร์ ของการ์ด Baseline

 2. ตั้งค่าส่วน รูปแบบให้ เสร็จสิ้นโดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับพารามิเตอร์ INTERSTITIAL_AD_KEY :

  • รูปแบบ พื้นฐาน : ค่า ที่กำหนดเป็นรหัสหน่วยโฆษณาของหน่วยโฆษณาที่มีอยู่ด้วยการตั้งค่าความถี่สูงสุดที่ 4 การแสดงผลต่อผู้ใช้ต่อ 10 นาที
  • ตัวแปร A ตัวแปร: ค่า ที่กำหนดเป็นรหัสหน่วยโฆษณาของหน่วยโฆษณาใหม่ด้วยการตั้งค่าความถี่สูงสุดที่ 6 การแสดงผลต่อผู้ใช้ต่อ 10 นาที
  • รูปแบบ B : ค่า ที่กำหนดเป็นรหัสหน่วยโฆษณาของหน่วยโฆษณาใหม่ด้วยการตั้งค่าความถี่สูงสุดที่การแสดงผล 8 ครั้งต่อผู้ใช้ต่อ 10 นาที

  สำหรับบทแนะนำนี้ รูปแบบ พื้นฐาน จะแสดงหน่วยโฆษณาที่มีอยู่ (การแสดงผล 4 ครั้งต่อผู้ใช้ต่อ 10 นาที) รูปแบบ A และ รูปแบบ B จะแสดงหน่วยโฆษณาใหม่ (การแสดงผล 6 และ 8 ครั้งต่อผู้ใช้ต่อ 10 นาที ตามลำดับ) ให้กับผู้ใช้กลุ่มย่อยเล็กๆ ซึ่งควบคุมโดยค่าของพารามิเตอร์ซึ่งเป็นรหัสหน่วยโฆษณาที่นำมาจาก AdMob UI ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ตั้งค่าไว้ที่นี่ในการทดสอบ Firebase A/B แต่จริงๆ แล้วเป็นการกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase ที่ส่งค่าเหล่านี้ไปยังโค้ดของแอปเพื่อจัดการ คุณจะต้องตั้งค่า Remote Config ในขั้นตอนถัดไป

UI คอนโซล Firebase แสดงวิธีตั้งค่าตัวแปรของการทดสอบ A/B

คลิก ตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบของคุณได้รับการตั้งค่าตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเริ่มการทดสอบได้จริง คุณต้องกำหนดว่าโค้ดของแอปจะตอบสนองต่อค่าพารามิเตอร์ที่ได้รับจาก Firebase อย่างไร ดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อใช้วิธีที่ Remote Config จัดการกับพารามิเตอร์ INTERSTITIAL_AD_KEY
ขั้นตอนที่ 1 : ใช้ AdMob เพื่อสร้างหน่วยโฆษณารูปแบบใหม่ ขั้นตอนที่ 3 : จัดการค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกล