با Firebase Remote Config شروع کنید


شما می توانید از Firebase Remote Config برای تعریف پارامترها در برنامه خود و به روز رسانی مقادیر آنها در فضای ابری استفاده کنید و به شما امکان می دهد ظاهر و رفتار برنامه خود را بدون توزیع به روز رسانی برنامه تغییر دهید. این راهنما شما را از طریق مراحل شروع به کار راهنمایی می کند و نمونه کدی را ارائه می دهد که همگی برای شبیه سازی یا دانلود از مخزن firebase/quickstart-android GitHub در دسترس هستند.

مرحله 1: Firebase و Remote Config SDK را به برنامه خود اضافه کنید

 1. اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، Firebase را به پروژه Android خود اضافه کنید .

 2. برای Remote Config، Google Analytics برای هدف‌گیری مشروط نمونه‌های برنامه برای ویژگی‌های کاربر و مخاطبان مورد نیاز است. مطمئن شوید که Google Analytics را در پروژه خود فعال کرده اید.

 3. در فایل Gradle ماژول (سطح برنامه) خود (معمولا <project>/<app-module>/build.gradle.kts یا <project>/<app-module>/build.gradle )، وابستگی را برای Remote Config اضافه کنید. کتابخانه برای اندروید توصیه می‌کنیم از Firebase Android BoM برای کنترل نسخه‌سازی کتابخانه استفاده کنید.

  همچنین، به عنوان بخشی از تنظیم Analytics، باید Firebase SDK برای Google Analytics را به برنامه خود اضافه کنید.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:32.8.1"))
  
    // Add the dependencies for the Remote Config and Analytics libraries
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-config")
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")
  }
  

  با استفاده از Firebase Android BoM ، برنامه شما همیشه از نسخه‌های سازگار کتابخانه‌های Firebase Android استفاده می‌کند.

  (جایگزین) وابستگی های کتابخانه Firebase را بدون استفاده از BoM اضافه کنید

  اگر تصمیم گرفتید از Firebase BoM استفاده نکنید، باید هر نسخه کتابخانه Firebase را در خط وابستگی آن مشخص کنید.

  توجه داشته باشید که اگر از چندین کتابخانه Firebase در برنامه خود استفاده می کنید، ما قویاً توصیه می کنیم از BoM برای مدیریت نسخه های کتابخانه استفاده کنید، که تضمین می کند همه نسخه ها سازگار هستند.

  dependencies {
    // Add the dependencies for the Remote Config and Analytics libraries
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-config:21.6.3")
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.2")
  }
  
  به دنبال یک ماژول کتابخانه خاص کاتلین هستید؟ از اکتبر 2023 (Firebase BoM 32.5.0) ، هم توسعه دهندگان Kotlin و هم جاوا می توانند به ماژول کتابخانه اصلی وابسته باشند (برای جزئیات، به سؤالات متداول در مورد این ابتکار مراجعه کنید).

مرحله 2: شئ Remote Config singleton را دریافت کنید

یک نمونه شی Remote Config دریافت کنید و حداقل فاصله واکشی را تنظیم کنید تا امکان تازه کردن مکرر وجود داشته باشد:

Kotlin+KTX

val remoteConfig: FirebaseRemoteConfig = Firebase.remoteConfig
val configSettings = remoteConfigSettings {
  minimumFetchIntervalInSeconds = 3600
}
remoteConfig.setConfigSettingsAsync(configSettings)

Java

FirebaseRemoteConfig mFirebaseRemoteConfig = FirebaseRemoteConfig.getInstance();
FirebaseRemoteConfigSettings configSettings = new FirebaseRemoteConfigSettings.Builder()
    .setMinimumFetchIntervalInSeconds(3600)
    .build();
mFirebaseRemoteConfig.setConfigSettingsAsync(configSettings);

شی singleton برای ذخیره مقادیر پارامترهای پیش‌فرض درون برنامه، واکشی مقادیر پارامترهای به‌روزشده از باطن، و کنترل زمانی که مقادیر واکشی شده در دسترس برنامه شما قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود.

در طول توسعه، توصیه می شود حداقل فاصله واکشی نسبتاً کم را تنظیم کنید. برای اطلاعات بیشتر Throttling را ببینید.

مرحله 3: مقادیر پارامترهای پیش فرض درون برنامه را تنظیم کنید

می‌توانید مقادیر پارامترهای پیش‌فرض درون برنامه‌ای را در شی Remote Config تنظیم کنید، به طوری که برنامه شما قبل از اتصال به پشتیبان Remote Config همانطور که می‌خواهید رفتار کند، و اگر مقادیر پیش‌فرض در backend تنظیم نشده باشد، در دسترس باشند.

 1. مجموعه ای از نام پارامترها و مقادیر پارامترهای پیش فرض را با استفاده از یک شی Map یا یک فایل منبع XML ذخیره شده در پوشه res/xml برنامه خود تعریف کنید. برنامه نمونه راه‌اندازی سریع پیکربندی از راه دور از یک فایل XML برای تعریف نام‌ها و مقادیر پارامترهای پیش‌فرض استفاده می‌کند.

  اگر قبلاً مقادیر پارامتر Backend Config Remote را پیکربندی کرده‌اید، می‌توانید یک فایل XML تولید شده را دانلود کنید که شامل تمام مقادیر پیش‌فرض است و آن را در فهرست res/xml برنامه خود ذخیره کنید:

  باقی مانده

  curl --compressed -D headers -H "Authorization: Bearer token" -X GET https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/my-project-id/remoteConfig:downloadDefaults?format=XML -o remote_config_defaults.xml
  

  کنسول Firebase

  1. در برگه پارامترها ، منوی را باز کنید و مقادیر پیش‌فرض را دانلود کنید.

  2. وقتی از شما خواسته شد، xml. را برای Android فعال کنید، سپس روی دانلود فایل کلیک کنید.

 2. این مقادیر را با استفاده از setDefaultsAsync(int) به شی Remote Config اضافه کنید، همانطور که نشان داده شده است:

  Kotlin+KTX

  remoteConfig.setDefaultsAsync(R.xml.remote_config_defaults)

  Java

  mFirebaseRemoteConfig.setDefaultsAsync(R.xml.remote_config_defaults);

مرحله 4: مقادیر پارامتر را برای استفاده در برنامه خود دریافت کنید

اکنون می توانید مقادیر پارامتر را از شی Remote Config دریافت کنید. اگر مقادیری را در backend تنظیم کنید، آنها را واکشی کنید و سپس آنها را فعال کنید، این مقادیر برای برنامه شما در دسترس هستند. در غیر این صورت، مقادیر پارامتر درون برنامه را با استفاده از setDefaultsAsync(int) پیکربندی می‌کنید. برای دریافت این مقادیر، روش فهرست شده در زیر را فراخوانی کنید که با نوع داده مورد انتظار برنامه شما مطابقت دارد و کلید پارامتر را به عنوان آرگومان ارائه می دهد:

مرحله 5: مقادیر پارامتر را در باطن Remote Config تنظیم کنید

با استفاده از کنسول Firebase یا Remote Config Backend API ، می‌توانید مقادیر پیش‌فرض سمت سرور جدیدی ایجاد کنید که مقادیر درون‌برنامه را مطابق با منطق شرطی دلخواه یا هدف‌گذاری کاربر لغو می‌کند. این بخش مراحل کنسول Firebase برای ایجاد این مقادیر را توضیح می دهد.

 1. در کنسول Firebase ، پروژه خود را باز کنید.
 2. Remote Config را از منو انتخاب کنید تا داشبورد Remote Config را مشاهده کنید.
 3. پارامترهایی را با همان نام پارامترهایی که در برنامه خود تعریف کرده اید تعریف کنید. برای هر پارامتر، می‌توانید یک مقدار پیش‌فرض تنظیم کنید (که در نهایت مقدار پیش‌فرض درون برنامه مربوطه را لغو می‌کند)، و همچنین می‌توانید مقادیر شرطی را تنظیم کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پارامترها و شرایط پیکربندی از راه دور را ببینید.

مرحله 6: مقادیر را واکشی و فعال کنید

 1. برای واکشی مقادیر پارامتر از باطن Remote Config، متد fetch() را فراخوانی کنید. هر مقداری که در backend تنظیم می کنید در شی Remote Config واکشی و ذخیره می شود.
 2. برای در دسترس قرار دادن مقادیر پارامترهای واکشی شده برای برنامه خود، متد activate() را فراخوانی کنید.

  برای مواردی که می‌خواهید مقادیر را در یک تماس واکشی و فعال کنید، می‌توانید از یک درخواست fetchAndActivate() برای واکشی مقادیر از Remote Config استفاده کنید و آنها را در دسترس برنامه قرار دهید:

  Kotlin+KTX

  remoteConfig.fetchAndActivate()
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        val updated = task.result
        Log.d(TAG, "Config params updated: $updated")
        Toast.makeText(
          this,
          "Fetch and activate succeeded",
          Toast.LENGTH_SHORT,
        ).show()
      } else {
        Toast.makeText(
          this,
          "Fetch failed",
          Toast.LENGTH_SHORT,
        ).show()
      }
      displayWelcomeMessage()
    }

  Java

  mFirebaseRemoteConfig.fetchAndActivate()
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<Boolean>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<Boolean> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            boolean updated = task.getResult();
            Log.d(TAG, "Config params updated: " + updated);
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Fetch and activate succeeded",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
  
          } else {
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Fetch failed",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
          displayWelcomeMessage();
        }
      });

از آنجایی که این مقادیر پارامتر به روز شده بر رفتار و ظاهر برنامه شما تأثیر می گذارد، باید مقادیر واکشی شده را در زمانی فعال کنید که تجربه یکنواختی را برای کاربر شما تضمین کند، مانند دفعه بعد که کاربر برنامه شما را باز می کند. برای اطلاعات بیشتر و مثال‌ها، به استراتژی‌های بارگیری Remote Config مراجعه کنید.

مرحله ۷: به‌روزرسانی‌ها را در زمان واقعی گوش دهید

پس از واکشی مقادیر پارامتر، می‌توانید از Remote Config بی‌درنگ برای گوش دادن به به‌روزرسانی‌های Remote Config استفاده کنید. زمانی که به‌روزرسانی‌ها در دسترس هستند، پیکربندی از راه دور به دستگاه‌های متصل سیگنال می‌دهد و پس از انتشار نسخه پیکربندی از راه دور جدید، به‌طور خودکار تغییرات را واکشی می‌کند.

به‌روزرسانی‌های بی‌درنگ توسط Firebase SDK برای Android نسخه 21.3.0+ (Firebase BoM v31.2.4+) پشتیبانی می‌شوند.

 1. در برنامه خود، از addOnConfigUpdateListener() برای شروع گوش دادن به به‌روزرسانی‌ها و دریافت خودکار مقادیر پارامترهای جدید استفاده کنید. برای فعال کردن پیکربندی به روز شده، فراخوانی onUpdate() را اجرا کنید.

  Kotlin+KTX

  remoteConfig.addOnConfigUpdateListener(object : ConfigUpdateListener {
    override fun onUpdate(configUpdate : ConfigUpdate) {
      Log.d(TAG, "Updated keys: " + configUpdate.updatedKeys);
  
      if (configUpdate.updatedKeys.contains("welcome_message")) {
        remoteConfig.activate().addOnCompleteListener {
          displayWelcomeMessage()
        }
      }
    }
  
    override fun onError(error : FirebaseRemoteConfigException) {
      Log.w(TAG, "Config update error with code: " + error.code, error)
    }
  })
  

  Java

  mFirebaseRemoteConfig.addOnConfigUpdateListener(new ConfigUpdateListener() {
    @Override
    public void onUpdate(ConfigUpdate configUpdate) {
      Log.d(TAG, "Updated keys: " + configUpdate.getUpdatedKeys());
  
      mFirebaseRemoteConfig.activate().addOnCompleteListener(new OnCompleteListener() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task task) {
          displayWelcomeMessage();
        }
      });
    }
  
    @Override
    public void onError(FirebaseRemoteConfigException error) {
      Log.w(TAG, "Config update error with code: " + error.getCode(), error);
    }
  });
  
 2. دفعه بعد که نسخه جدیدی از Remote Config خود را منتشر می کنید، دستگاه هایی که برنامه شما را اجرا می کنند و به تغییرات گوش می دهند ConfigUpdateListener صدا می کنند.

گاز دادن

اگر یک برنامه در مدت زمان کوتاهی بارها واکشی شود، تماس‌های واکشی قطع می‌شوند و SDK FirebaseRemoteConfigFetchThrottledException را برمی‌گرداند. قبل از SDK نسخه 17.0.0، حد مجاز 5 درخواست واکشی در یک پنجره 60 دقیقه ای بود (نسخه های جدید محدودیت های مجاز بیشتری دارند).

در طول توسعه برنامه، ممکن است بخواهید پیکربندی‌ها را به طور مکرر واکشی و فعال کنید (در هر ساعت بارها) تا به شما اجازه دهند در حین توسعه و آزمایش برنامه خود، به سرعت تکرار کنید. هنگامی که پیکربندی در سرور به روز می شود، به روز رسانی های پیکربندی از راه دور به طور خودکار از حافظه پنهان عبور می کنند. برای تطبیق تکرار سریع در پروژه‌ای با حداکثر 10 توسعه‌دهنده، می‌توانید به طور موقت یک شی FirebaseRemoteConfigSettings را با حداقل فاصله واکشی کم ( setMinimumFetchIntervalInSeconds ) در برنامه خود تنظیم کنید.

حداقل فاصله واکشی پیش‌فرض برای Remote Config 12 ساعت است، به این معنی که پیکربندی‌ها بیش از یک بار در یک پنجره 12 ساعته از پشتیبان دریافت نمی‌شوند، صرف نظر از اینکه واقعاً چند تماس واکشی انجام شده است. به طور خاص، حداقل فاصله واکشی به ترتیب زیر تعیین می شود:

 1. پارامتر در fetch(long)
 2. پارامتر در FirebaseRemoteConfigSettings.setMinimumFetchIntervalInSeconds(long)
 3. مقدار پیش فرض 12 ساعت

برای تنظیم حداقل فاصله واکشی روی یک مقدار سفارشی، از FirebaseRemoteConfigSettings.Builder.setMinimumFetchIntervalInSeconds(long) استفاده کنید.

مراحل بعدی

اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، موارد استفاده از راه دور از پیکربندی را کاوش کنید و به برخی از مفاهیم کلیدی و مستندات استراتژی های پیشرفته ، از جمله: