سفارشی کردن تجمیع داده های درخواست شبکه

نظارت بر عملکرد Firebase به طور خودکار داده‌ها را برای درخواست‌های شبکه مشابه جمع‌آوری می‌کند تا به شما کمک کند روند عملکرد درخواست شبکه خود را درک کنید.

با این حال، گاهی اوقات باید نحوه جمع‌آوری داده‌های درخواست شبکه خاص Firebase را برای پشتیبانی بهتر از موارد استفاده برنامه خود سفارشی کنید. ما دو روش برای سفارشی‌سازی تجمیع داده‌ها برای درخواست‌های شبکه ارائه می‌کنیم: جمع‌آوری داده‌ها تحت الگوهای URL سفارشی و سفارشی کردن نحوه محاسبه میزان موفقیت .

داده ها را تحت الگوهای URL سفارشی جمع آوری کنید

برای هر درخواست، Firebase بررسی می‌کند که آیا URL درخواست شبکه با الگوی URL مطابقت دارد یا خیر. اگر URL درخواست با یک الگوی URL مطابقت داشته باشد، Firebase به طور خودکار داده های درخواست را در الگوی URL جمع می کند.

می‌توانید الگوهای URL سفارشی ایجاد کنید تا الگوهای URL خاصی را که Firebase با تطبیق الگوی URL خودکار مشتق شده‌اش نمی‌گیرد، نظارت کنید. برای مثال، می‌توانید از یک الگوی URL سفارشی برای عیب‌یابی یک URL خاص یا نظارت بر مجموعه خاصی از URLها در طول زمان استفاده کنید.

Firebase همه الگوهای URL (از جمله الگوهای URL سفارشی) و داده‌های جمع‌آوری شده آنها را در زیربرگه درخواست‌های شبکه در جدول ردیابی، که در پایین داشبورد عملکرد کنسول Firebase قرار دارد، نمایش می‌دهد.

تطبیق الگوی URL سفارشی چگونه کار می کند؟

Firebase قبل از بازگشت به تطابق خودکار الگوی URL، سعی می کند URL های درخواست را با هر الگوی URL سفارشی پیکربندی شده مطابقت دهد. برای هر درخواست تطبیق با یک الگوی URL سفارشی، Firebase داده‌های درخواست‌ها را تحت الگوی URL سفارشی جمع‌آوری می‌کند.

اگر URL درخواستی با بیش از یک الگوی URL سفارشی مطابقت داشته باشد، Firebase درخواست را فقط به خاص ترین الگوی URL سفارشی، مطابق با ترتیب ویژگی زیر نگاشت می کند: متن ساده > * > ** از چپ به راست در مسیر . برای مثال، درخواستی به example.com/books/dog با دو الگوی URL سفارشی مطابقت دارد:

 • example.com/books/*
 • example.com/*/dog

با این حال، الگوی example.com/books/* خاص‌ترین الگوی URL منطبق است، زیرا books قسمت سمت چپ در example.com/books/* بر سمت چپ‌ترین بخش * در example.com/*/dog اولویت دارند.

هنگامی که یک الگوی URL سفارشی جدید ایجاد می کنید، به موارد زیر توجه داشته باشید:

 • منطبق‌ها و داده‌های انبوه از درخواست‌های قبلی با ایجاد یک الگوی URL سفارشی جدید تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. Firebase داده‌های درخواستی را مجدداً جمع‌آوری نمی‌کند.

 • فقط درخواست‌های آینده با ایجاد یک الگوی URL سفارشی جدید تحت تأثیر قرار می‌گیرند. برای جمع‌آوری و جمع‌آوری داده‌ها تحت یک الگوی URL سفارشی جدید، ممکن است لازم باشد تا 12 ساعت منتظر بمانید تا نظارت بر عملکرد.

یک الگوی URL سفارشی ایجاد کنید

می‌توانید یک الگوی URL سفارشی از زیربرگه درخواست‌های شبکه در جدول ردیابی، که در پایین داشبورد عملکرد کنسول Firebase است، ایجاد کنید.

یک عضو پروژه باید مالک یا ویرایشگر باشد تا یک الگوی URL سفارشی جدید ایجاد کند. با این حال، همه اعضای پروژه می توانند الگوهای URL سفارشی و داده های انبوه آنها را مشاهده کنند.

شما می توانید تا 400 الگوی URL سفارشی در هر برنامه و حداکثر 100 الگوی URL سفارشی در هر دامنه برای آن برنامه ایجاد کنید.

برای ایجاد یک الگوی URL سفارشی، با نام میزبان شروع کنید و سپس بخش های مسیر را دنبال کنید. نام میزبان باید شامل یک دامنه معتبر باشد و می تواند به صورت اختیاری شامل زیر دامنه باشد. از دستور بخش مسیر زیر برای ایجاد الگویی که بتواند URL ها را مطابقت دهد استفاده کنید.

 • متن ساده - دقیقاً با یک رشته مطابقت دارد
 • * — با اولین بخش زیر دامنه یا هر رشته ای در یک بخش مسیر منطبق است
 • ** - با پسوند مسیر دلخواه مطابقت دارد

جدول زیر برخی از تطابق الگوی URL سفارشی بالقوه را توضیح می دهد.

برای مطابقت ... ایجاد یک الگوی URL سفارشی مانند... نمونه با این الگوی URL مطابقت دارد
یک URL دقیق example.com/foo/baz example.com/foo/baz
هر قطعه مسیر منفرد ( * ) example.com/*/baz example.com/foo/baz
example.com/bar/baz
example.com/*/*/baz example.com/foo/bar/baz
example.com/bah/qux/baz
example.com/foo/* example.com/foo/baz
example.com/foo/bar

توجه: این الگو با example.com/foo مطابقت ندارد.

پسوند مسیر دلخواه ( ** ) example.com/foo/** example.com/foo
example.com/foo/baz
example.com/foo/baz/more/segments
subdomain.example.com/foo.bar/** subdomain.example.com/foo.bar
subdomain.example.com/foo.bar/baz
subdomain.example.com/foo.bar/baz/more/segments
اولین بخش زیر دامنه ( * ) *.example.com/foo bar.example.com/foo
baz.example.com/foo

الگوهای URL سفارشی و داده های آنها را مشاهده کنید

Firebase همه الگوهای URL (از جمله الگوهای URL سفارشی) و داده‌های جمع‌آوری شده آنها را در زیربرگه درخواست‌های شبکه در جدول ردیابی، که در پایین داشبورد عملکرد کنسول Firebase قرار دارد، نمایش می‌دهد.

برای مشاهده فقط الگوهای URL سفارشی، الگوهای سفارشی را از منوی کشویی در زیربرگه درخواست‌های شبکه در جدول ردیابی انتخاب کنید. توجه داشته باشید که اگر یک الگوی URL سفارشی هیچ داده انبوهی نداشته باشد، فقط در این لیست ظاهر می شود.

هنگامی که دوره نگهداری داده ها برای داده های جمع آوری شده تحت یک الگوی URL به پایان می رسد، Firebase آن داده ها را از الگوی URL حذف می کند. اگر تمام داده‌های جمع‌آوری‌شده تحت یک الگوی URL سفارشی منقضی شود، Firebase الگوی URL سفارشی را از کنسول Firebase حذف نمی‌کند . در عوض، Firebase به فهرست کردن الگوهای URL سفارشی «خالی» در فهرست الگوهای سفارشی زیربرگه درخواست‌های شبکه در جدول ردیابی ادامه می‌دهد.

یک الگوی URL سفارشی را حذف کنید

می توانید الگوهای URL سفارشی را از پروژه خود حذف کنید. توجه داشته باشید که نمی توانید یک الگوی URL خودکار را حذف کنید.

 1. از داشبورد عملکرد ، به جدول ردیابی به پایین بروید، سپس زیربرگه درخواست‌های شبکه را انتخاب کنید.

 2. الگوهای سفارشی را از منوی بازشو در زیربرگه درخواست‌های شبکه انتخاب کنید.

 3. نشانگر را روی ردیف الگوی URL سفارشی که می‌خواهید حذف کنید، نگه دارید.

 4. روی در سمت راست انتهای ردیف کلیک کنید، حذف الگوی سفارشی را انتخاب کنید، سپس حذف را در کادر گفتگو تأیید کنید.

هنگامی که یک الگوی URL سفارشی را حذف می کنید، به موارد زیر توجه داشته باشید:

 • هر درخواست آتی با خاص ترین الگوی URL سفارشی منطبق نگاشت می شود. اگر Firebase الگوهای URL سفارشی منطبقی را پیدا نکرد، به تطابق الگوی URL خودکار بازمی گردد.

 • منطبق‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده از درخواست‌های قبلی تحت تأثیر حذف الگوی URL سفارشی قرار نمی‌گیرند.

  همچنان می‌توانید به الگوی URL سفارشی حذف شده و داده‌های انبوه آن در زیربرگه درخواست‌های شبکه (با انتخاب همه درخواست‌های شبکه ) تا پایان دوره نگهداری داده‌های قابل اجرا دسترسی داشته باشید. وقتی تمام داده‌های انباشته شده تحت الگوی URL سفارشی حذف شده منقضی می‌شود، Firebase الگوی URL سفارشی را حذف می‌کند.

 • زیربرگه درخواست‌های شبکه (با الگوهای سفارشی انتخاب شده) هیچ الگوی URL سفارشی حذف شده را فهرست نمی‌کند.

مراحل بعدی

نحوه محاسبه میزان موفقیت را سفارشی کنید

یکی از معیارهایی که Firebase برای هر درخواست شبکه نظارت می کند، میزان موفقیت درخواست است. میزان موفقیت درصد پاسخ های موفق در مقایسه با کل پاسخ ها است. این معیار به شما کمک می کند تا خرابی های شبکه و سرور را اندازه گیری کنید.

به طور خاص، Firebase به طور خودکار درخواست های شبکه را با کد پاسخ در محدوده 100 - 399 به عنوان پاسخ های موفق شمارش می کند.

می‌توانید محاسبه میزان موفقیت را با شمارش کدهای خطای خاص به‌عنوان «پاسخ‌های موفق» به‌علاوه کدهای پاسخی که Firebase به‌طور خودکار به‌عنوان موفق حساب می‌کند، سفارشی کنید.

به عنوان مثال، اگر برنامه شما دارای یک API نقطه پایانی جستجو است، می توانید 404 پاسخ را به عنوان "موفق" بشمارید زیرا برای یک نقطه پایانی جستجو 404 پاسخ انتظار می رود. فرض کنید هر ساعت 100 نمونه برای این نقطه پایانی جستجو وجود دارد که 60 مورد از آنها 200 پاسخ و 40 مورد از آنها 404 پاسخ هستند. قبل از اینکه میزان موفقیت را پیکربندی کنید، میزان موفقیت 60٪ خواهد بود. پس از اینکه محاسبه میزان موفقیت را برای شمارش 404 پاسخ به عنوان موفقیت آمیز پیکربندی کردید، میزان موفقیت 100٪ خواهد بود.

پیکربندی محاسبه میزان موفقیت

برای پیکربندی محاسبه میزان موفقیت برای الگوی URL شبکه، باید مجوز firebaseperformance.config.update را داشته باشید. نقش‌های زیر به‌طور پیش‌فرض شامل این مجوز لازم می‌شوند: Firebase Performance Admin ، Firebase Quality Admin ، Firebase Admin ، و Project Owner یا Editor .

 1. به برگه داشبورد نظارت بر عملکرد در کنسول Firebase بروید، سپس برنامه‌ای را که می‌خواهید محاسبه میزان موفقیت را برای آن پیکربندی کنید، انتخاب کنید.
 2. به جدول ردیابی در پایین صفحه بروید و برگه درخواست شبکه را انتخاب کنید.
 3. الگوی URL را که می‌خواهید محاسبه میزان موفقیت را برای آن پیکربندی کنید، پیدا کنید.
 4. در سمت راست انتهای ردیف، منوی سرریز ( ) را باز کنید و پیکربندی میزان موفقیت را انتخاب کنید.
 5. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا کدهای پاسخی را که می خواهید به عنوان کدهای پاسخ موفق حساب شوند انتخاب کنید.