با REST API پیوندهای پویا ایجاد کنید

با Firebase Dynamic Links REST API می توانید پیوندهای پویا کوتاه ایجاد کنید. این API یا یک پیوند پویا طولانی یا یک شی حاوی پارامترهای پیوند پویا را می‌پذیرد و یک URL مانند مثال زیر برمی‌گرداند:

https://example.page.link/WXYZ

پیوندهای پویا کوتاه ایجاد شده با API و سرویس گیرنده (Android/Apple) SDK در کنسول Firebase نشان داده نمی شوند. چنین پیوندهای پویا برای اشتراک گذاری کاربر به کاربر در نظر گرفته شده است. برای موارد استفاده بازاریابی، به ایجاد پیوندهای خود مستقیماً از طریق صفحه پیوندهای پویا کنسول Firebase ادامه دهید.

قبل از اینکه شروع کنی

 1. کلید API خود را دریافت کنید. برای احراز هویت درخواست های خود به API به یک کلید API نیاز دارید. برای پیدا کردن کلید API خود:
  1. صفحه تنظیمات کنسول Firebase را باز کنید. اگر از شما خواسته شد پروژه ای را انتخاب کنید، پروژه Firebase خود را از منو انتخاب کنید.
  2. به مقدار فیلد Web API Key توجه کنید.
 2. در کنسول Firebase، بخش Dynamic Links را باز کنید.
 3. اگر قبلاً شرایط خدمات را نپذیرفته اید و دامنه ای را برای پیوندهای پویا خود تنظیم نکرده اید، زمانی که از شما خواسته شد این کار را انجام دهید.

  اگر قبلاً دامنه پیوندهای پویا دارید، به آن توجه داشته باشید. زمانی که لینک های پویا را به صورت برنامه نویسی ایجاد می کنید، باید یک دامنه پیوندهای پویا ارائه دهید.

شما می توانید از Firebase Dynamic Links API برای کوتاه کردن یک پیوند داینامیک طولانی استفاده کنید. برای انجام این کار، یک درخواست HTTP POST به نقطه پایانی shortLinks ارسال کنید، و پیوند پویا طولانی را در پارامتر longDynamicLink مشخص کنید. مثلا:

POST https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/shortLinks?key=api_key
Content-Type: application/json

{
  "longDynamicLink": "https://example.page.link/?link=https://www.example.com/&apn=com.example.android&ibi=com.example.ios"
}

برای یادگیری نحوه ایجاد پیوندهای پویا طولانی، به ساخت دستی URL مراجعه کنید.

همچنین می توانید با تعیین مستقیم پارامترهای Dynamic Link یک پیوند پویا ایجاد کنید. برای انجام این کار، یک درخواست HTTP POST به نقطه پایانی shortLinks ارسال کنید و پارامترهای Dynamic Link را در پارامتر dynamicLinkInfo مشخص کنید. مثلا:

POST https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/shortLinks?key=api_key
Content-Type: application/json

{
 "dynamicLinkInfo": {
  "domainUriPrefix": "https://example.page.link",
  "link": "https://www.example.com/",
  "androidInfo": {
   "androidPackageName": "com.example.android"
  },
  "iosInfo": {
   "iosBundleId": "com.example.ios"
  }
 }
}

برای مشخصات کامل شی dynamicLinkInfo ، به مرجع API مراجعه کنید.

طول یک پیوند پویا کوتاه را تنظیم کنید

همچنین می‌توانید پارامتر suffix را برای تعیین نحوه تولید مولفه مسیر پیوند پویا کوتاه تنظیم کنید.

به‌طور پیش‌فرض، یا اگر پارامتر را روی "UNGUESSABLE" تنظیم کنید، جزء مسیر یک رشته 17 نویسه‌ای خواهد بود، مانند مثال زیر:

https://example.page.link/UVWXYZuvwxyz12345

چنین رشته هایی با کدگذاری پایه 62 به صورت تصادفی اعداد 96 بیتی ایجاد می شوند. از این تنظیم برای جلوگیری از حدس زدن و خزیدن URL های پیوندهای پویا خود استفاده کنید، که به طور بالقوه می تواند اطلاعات حساس را در معرض دریافت کنندگان ناخواسته قرار دهد.

اگر پارامتر را روی "SHORT" تنظیم کنید، مؤلفه مسیر یک رشته خواهد بود که تنها تا زمانی که لازم است یکتا باشد، با حداقل طول 4 کاراکتر.

https://example.page.link/WXYZ

اگر در صورت حدس زدن URL کوتاه پویا لینک، اطلاعات حساس در معرض دید قرار نگرفت از این روش استفاده کنید.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توانید پارامتر suffix را تنظیم کنید:

POST https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/shortLinks?key=api_key
Content-Type: application/json

{
  "longDynamicLink": "https://example.page.link/?link=http://www.example.com/&apn=com.example.android&ibi=com.example.ios",
  "suffix": {
   "option": "UNGUESSABLE"
  }
}

حداقل، مقدار پیوند عمیق ارائه شده باید با طرح‌های http:// یا https:// شروع شود. همچنین باید با هر لیست سفید الگوهای URL وارد شده در کنسول مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت، API ایجاد با کد خطای HTTP 400 ناموفق خواهد بود.

مراحل بعدی

اکنون که پیوندهای پویا را ایجاد کرده اید، باید برنامه خود را طوری تنظیم کنید که پیوندهای پویا را دریافت کند و پس از باز کردن کاربر، کاربران را به مکان مناسب در برنامه خود بفرستید.

برای دریافت پیوندهای پویا در برنامه خود، به اسناد iOS ، Android ، C++ و Unity مراجعه کنید.

درخواست ها به 5 درخواست/آدرس IP/ثانیه و 200000 درخواست در روز محدود می شوند. در صورت تجاوز، پاسخ کد خطای HTTP 429 را برمی گرداند. برای درخواست سهمیه بیشتر، این فرم را پر کنید.