ساخت دستی URL لینک پویا

می توانید با ساخت دستی URL با فرم زیر یک پیوند پویا ایجاد کنید:

https://your_subdomain.page.link/?link=your_deep_link&apn=package_name[&amv=minimum_version][&afl=fallback_link]

پارامترهای پیوند پویا

پارامتر پیوند عمیق (پارامتر Payload)
ارتباط دادن

پیوندی که برنامه شما باز خواهد شد. نشانی اینترنتی را مشخص کنید که برنامه شما بتواند آن را مدیریت کند، معمولاً محتوای برنامه یا بارگذاری بار، که منطق خاص برنامه را آغاز می کند (مانند اعتبار دادن به کاربر با یک کوپن یا نمایش صفحه خوش آمدگویی). این پیوند باید یک URL با قالب بندی مناسب باشد، به درستی کدگذاری URL داشته باشد، از HTTP یا HTTPS استفاده کند و نمی تواند پیوند پویا دیگری باشد.

پارامترهای اندروید
apn نام بسته برنامه Android برای استفاده برای باز کردن پیوند. برنامه باید از صفحه نمای کلی کنسول Firebase به پروژه شما متصل شود. برای باز کردن یک برنامه اندروید، پیوند پویا لازم است.
afl پیوندی که وقتی برنامه نصب نیست باز شود. این را برای انجام کاری غیر از نصب برنامه خود از فروشگاه Play در زمانی که برنامه نصب نشده است مشخص کنید، مانند باز کردن نسخه وب تلفن همراه محتوا، یا نمایش یک صفحه تبلیغاتی برای برنامه شما.
amv versionCode حداقل نسخه برنامه شما که می تواند پیوند را باز کند. اگر برنامه نصب‌شده نسخه قدیمی‌تر باشد، کاربر برای ارتقای برنامه به فروشگاه Play منتقل می‌شود.
پارامترهای iOS
ibi شناسه بسته برنامه iOS برای استفاده برای باز کردن پیوند. برنامه باید از صفحه نمای کلی کنسول Firebase به پروژه شما متصل شود. برای باز کردن یک برنامه iOS برای Dynamic Link مورد نیاز است.
اگر پیوندی که وقتی برنامه نصب نیست باز شود. این را برای انجام کاری غیر از نصب برنامه از App Store در زمانی که برنامه نصب نشده است مشخص کنید، مانند باز کردن نسخه وب موبایل محتوا یا نمایش صفحه تبلیغاتی برای برنامه خود.
ius طرح URL سفارشی برنامه شما، اگر چیزی غیر از شناسه بسته برنامه شما تعریف شده باشد
ipfl پیوندی که وقتی برنامه نصب نشده باشد در iPad باز می شود. برای انجام کاری غیر از نصب برنامه از App Store زمانی که برنامه نصب نشده است، این مورد را مشخص کنید، مانند باز کردن نسخه وب محتوا یا نمایش یک صفحه تبلیغاتی برای برنامه خود.
ipbi شناسه بسته برنامه iOS برای استفاده در iPad برای باز کردن پیوند. برنامه باید از صفحه نمای کلی کنسول Firebase به پروژه شما متصل شود.
isi شناسه App Store برنامه شما، برای ارسال کاربران به App Store زمانی که برنامه نصب نشده باشد استفاده می‌شود
imv شماره نسخه حداقل نسخه برنامه شما که می تواند پیوند را باز کند. این پرچم پس از باز شدن به برنامه شما منتقل می شود و برنامه شما باید تصمیم بگیرد که با آن چه کاری انجام دهد.
efr اگر روی «1» تنظیم شده است، وقتی پیوند پویا باز شد، از صفحه پیش‌نمایش برنامه رد شوید و در عوض به برنامه یا فروشگاه هدایت شوید. صفحه پیش‌نمایش برنامه (به طور پیش‌فرض فعال است) می‌تواند کاربران را با باز کردن پیوندهای پویا در برنامه‌ها با اطمینان بیشتری به مناسب‌ترین مقصد بفرستد. با این حال، اگر انتظار دارید پیوند پویا فقط در برنامه‌هایی باز شود که می‌توانند لینک‌های پویا را بدون این صفحه به طور قابل اعتماد باز کنند، می‌توانید با این پارامتر آن را غیرفعال کنید. این پارامتر فقط روی رفتار Dynamic Link در iOS تأثیر می گذارد.
سایر پارامترهای پلت فرم
از پیوندی برای باز شدن در پلتفرم های کنار اندروید و iOS. این برای تعیین یک رفتار متفاوت در دسک‌تاپ مفید است، مانند نمایش یک صفحه وب کامل از محتوای برنامه / بار (همانطور که توسط پیوند param مشخص شده است) با پیوند پویا دیگری برای نصب برنامه.
پارامترهای متا تگ اجتماعی
خیابان عنوانی که هنگام اشتراک گذاری پیوند پویا در یک پست اجتماعی استفاده می شود.
SD توضیحاتی که باید هنگام اشتراک گذاری پیوند پویا در یک پست اجتماعی استفاده شود.
سی نشانی وب یک تصویر مربوط به این پیوند. تصویر باید حداقل 300x200 پیکسل و کمتر از 300 کیلوبایت باشد.
پارامترهای تجزیه و تحلیل
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_term
utm_content
پارامترهای تجزیه و تحلیل گوگل پلی
در
ct
mt
pt
پارامترهای تجزیه و تحلیل iTunes Connect.

اشکال زدایی یک URL

با گرفتن یک URL طولانی یا کوتاه و پیوست کردن یک پارامتر اشکال زدایی می توانید یک پیوند پویا را اشکال زدایی کنید.

https://example.page.link/?link=https://www.example.com&d=1
https://example.page.link/WXYZ?d=1
پارامتر اشکال زدایی
د به جای بارگیری پیوند پویا، فلوچارتی ایجاد کنید که می توانید از آن برای پیش نمایش رفتار پیوندهای پویا در پلتفرم ها و پیکربندی های مختلف استفاده کنید.

مراحل بعدی

پس از ایجاد پیوند پویا، باید برنامه خود را طوری تنظیم کنید که پیوندهای پویا را دریافت کند و پس از باز کردن کاربران، آنها را به مکان مناسب در برنامه خود بفرستید.

برای دریافت پیوندهای پویا در برنامه خود، به اسناد iOS ، Android ، C++ و Unity مراجعه کنید.