Ręczne tworzenie adresu URL linku dynamicznego

Link dynamiczny możesz utworzyć, ręcznie tworząc URL w tym formularzu:

https://your_subdomain.page.link/?link=your_deep_link&apn=package_name[&amv=minimum_version][&afl=fallback_link]

Parametry linku dynamicznego

Parametr precyzyjnego linku (parametr ładunku)
link

Link, który otworzy się Twoja aplikacja. Określ adres URL, który może obsługiwać aplikacja – zwykle zawartość lub ładunek aplikacji – który inicjuje logikę związaną z daną aplikacją (np. przyznanie użytkownikowi kuponu lub wyświetlenie ekranu powitalnego). Ten link musi być prawidłowo sformatowanym adresem URL, mieć prawidłowo zakodowany adres URL, używać protokołu HTTP lub HTTPS i nie może być kolejnym linkiem dynamicznym.

Parametry Androida
apn Nazwa pakietu aplikacji na Androida, której chcesz użyć do otwarcia linku. Aplikację należy połączyć z projektem na stronie Przegląd w konsoli Firebase. Wymagane do otwierania aplikacji na Androida przez link dynamiczny.
Afl Link do otwarcia, gdy aplikacja nie jest zainstalowana. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, by aplikacja nie była zainstalowana ze Sklepu Play. Może to być na przykład otwarcie mobilnej wersji treści lub wyświetlenie strony promocyjnej aplikacji.
amv versionCode minimalnej wersji aplikacji, w której można otworzyć link. Jeśli zainstalowana jest starsza wersja aplikacji, użytkownik zostanie przekierowany do Sklepu Play, aby ją uaktualnić.
Parametry iOS
ibi Identyfikator pakietu aplikacji na iOS, która ma zostać użyta do otwarcia linku. Aplikację należy połączyć z projektem na stronie Przegląd w konsoli Firebase. Wymagane do otwierania aplikacji na iOS przez link dynamiczny.
Ifl Link do otwarcia, gdy aplikacja nie jest zainstalowana. Wybierz to ustawienie, jeśli chcesz, by aplikacja nie była zainstalowana z App Store. Może to być na przykład otwarcie mobilnej wersji treści lub wyświetlanie strony promocyjnej aplikacji.
ius Schemat niestandardowego adresu URL aplikacji, jeśli został zdefiniowany jako inny niż identyfikator pakietu aplikacji
ipfl Link do otwierania się na iPadzie, gdy aplikacja nie jest zainstalowana. Wybierz to ustawienie, jeśli aplikacja nie jest zainstalowana z App Store. Może to być na przykład otwarcie internetowej wersji treści lub wyświetlanie strony promocyjnej aplikacji.
ipbi Identyfikator pakietu aplikacji na iOS, którego chcesz użyć na iPadzie do otwarcia linku. Aplikację należy połączyć z projektem na stronie Przegląd w konsoli Firebase.
Isi Identyfikator App Store Twojej aplikacji używany do kierowania użytkowników do App Store, gdy aplikacja nie jest zainstalowana
wyświetl Numer wersji minimalnej wersji aplikacji, w której można otworzyć link. Ta flaga jest przekazywana do aplikacji po otwarciu, która musi zdecydować, co z nią zrobić.
efr Jeśli ustawisz wartość „1”, pomiń stronę podglądu aplikacji po otwarciu linku dynamicznego i przekieruj ją do aplikacji lub sklepu. Strona podglądu aplikacji (domyślnie włączona) może bardziej skuteczniej kierować użytkowników do najbardziej odpowiednich miejsc docelowych, gdy otwierają linki dynamiczne w aplikacjach. Jeśli jednak oczekujesz, że link dynamiczny będzie się otwierał tylko w aplikacjach, które mogą prawidłowo otwierać linki dynamiczne bez tej strony, możesz go wyłączyć za pomocą tego parametru. Ten parametr będzie miał wpływ na działanie linku dynamicznego tylko w systemie iOS.
Inne parametry platformy
z L Link do otwarcia na platformach innych niż Android i iOS. Jest to przydatne, gdy chcesz określić inny sposób działania aplikacji na komputerze, na przykład wyświetlić pełną stronę internetową z zawartością lub ładunkiem aplikacji (zgodnie z parametrem link param link) i dodać do niej inny link dynamiczny do zainstalowania aplikacji.
Parametry metatagów społecznościowych
kam. Tytuł używany, gdy link dynamiczny jest udostępniany w poście w mediach społecznościowych.
SD Opis używany, gdy link dynamiczny jest udostępniany w poście w mediach społecznościowych.
si Adres URL obrazu powiązanego z tym linkiem. Obraz powinien mieć wymiary przynajmniej 300 × 200 pikseli i rozmiar mniejszy niż 300 KB.
Parametry Analytics
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_term
utm_content
Parametry analityczne Google Play.
przy
szt.
mt
pkt.
Parametry analityczne iTunes Connect.

Debugowanie adresu URL

Aby debugować link dynamiczny, wpisz długi lub krótki URL i dołącz parametr debugowania.

https://example.page.link/?link=https://www.example.com&d=1
https://example.page.link/WXYZ?d=1
Parametr debugowania
d Zamiast wczytywać link dynamiczny, wygeneruj schemat blokowy, którego możesz użyć do sprawdzenia działania linków dynamicznych na różnych platformach i w różnych konfiguracjach.

Dalsze kroki

Po utworzeniu linku dynamicznego musisz skonfigurować aplikację tak, aby otrzymywać linki dynamiczne i kierować użytkowników do właściwego miejsca w aplikacji po ich otwarciu.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z linków dynamicznych w swojej aplikacji, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą iOS, Androida, C++ i Unity.