Firebase Crashlytics

Nhận thông tin chi tiết rõ ràng, hữu ích về các vấn đề liên quan đến ứng dụng nhờ giải pháp báo cáo sự cố mạnh mẽ này dành cho Apple, Android, Flutter và Unity.

Firebase Crashlytics là một trình báo cáo sự cố theo thời gian thực, gọn nhẹ, giúp bạn theo dõi, ưu tiên và khắc phục các vấn đề về độ ổn định làm mòn chất lượng ứng dụng của bạn. Crashlytics giúp bạn tiết kiệm thời gian khắc phục sự cố bằng cách phân nhóm các sự cố một cách thông minh và làm nổi bật những trường hợp gây ra các sự cố đó.

Tìm hiểu xem một sự cố cụ thể có ảnh hưởng đến nhiều người dùng hay không. Nhận cảnh báo khi một vấn đề đột ngột tăng mức độ nghiêm trọng. Chỉ ra dòng mã nào đang gây ra sự cố.

Cài đặt Crashlytics

Các khả năng chính

Báo cáo sự cố được chọn lọc Crashlytics tổng hợp vô vàn sự cố thành một danh sách vấn đề dễ quản lý, cung cấp thông tin theo ngữ cảnh và nêu bật mức độ nghiêm trọng cũng như mức độ phổ biến của sự cố để bạn có thể xác định nguyên nhân gốc rễ nhanh hơn.
Phương pháp khắc phục cho sự cố thường gặp Crashlytics cung cấp Crash Insights (Thông tin chi tiết về sự cố), các mẹo hữu ích làm nổi bật các vấn đề thường gặp về độ ổn định, đồng thời cung cấp tài nguyên giúp bạn dễ dàng khắc phục sự cố, phân loại và giải quyết vấn đề.
Tích hợp với Analytics Crashlytics có thể ghi lại các lỗi của ứng dụng dưới dạng các sự kiện app_exception trong Analytics. Các sự kiện này giúp đơn giản hoá quá trình gỡ lỗi bằng cách cho phép bạn truy cập vào danh sách các sự kiện khác dẫn đến từng sự cố, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng bằng cách cho phép bạn lấy báo cáo Analytics về những người dùng gặp sự cố.
Cảnh báo theo thời gian thực Nhận thông báo theo thời gian thực về các vấn đề mới, vấn đề xuất hiện và vấn đề đang gia tăng có thể cần chú ý ngay.

Lộ trình triển khai

Kết nối ứng dụng của bạn Bắt đầu bằng cách thêm Firebase vào ứng dụng của bạn trong bảng điều khiển của Firebase.
Tích hợp SDK Hãy thêm SDK Crashlytics thông qua CocoaPods, Gradle hoặc Pub, và Crashlytics bắt đầu thu thập báo cáo.
Kiểm tra báo cáo trong bảng điều khiển của Firebase Truy cập vào bảng điều khiển của Firebase để theo dõi, ưu tiên và khắc phục các vấn đề trong ứng dụng của bạn.

Crashlytics phân tích sự cố của bạn như thế nào để gỡ lỗi dễ dàng hơn?

Để cung cấp các chỉ số và báo cáo về ứng dụng của bạn, Crashlytics thu thập và phân tích sự cố, ngoại lệ không nghiêm trọng và các loại sự kiện khác từ ứng dụng của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin ánh xạ cho bản dựng của ứng dụng để tạo báo cáo sự cố mà con người có thể đọc được nhằm giúp bạn tìm hiểu các sự kiện (ví dụ: chúng tôi sử dụng tệp biểu tượng gỡ lỗi (dSYM) cho các ứng dụng nền tảng của Apple).

Khi nhận được các sự kiện, Crashlytics sẽ sử dụng một công cụ phân tích để nhóm các sự kiện liên quan thành các vấn đề. Công cụ phân tích xem xét các khung trong dấu vết ngăn xếp, thông báo ngoại lệ, mã lỗi và các đặc điểm khác của nền tảng hoặc loại lỗi để nhóm các sự kiện vào các vấn đề. Trong một vấn đề nào đó, mọi sự kiện đều có một điểm chung là lỗi. Khi có thêm nhiều sự kiện sắp tới khớp với một vấn đề, vấn đề sẽ xuất hiện ở đầu bảng Vấn đề của ứng dụng trong trang tổng quan Crashlytics. Cách phân nhóm và xếp hạng này giúp bạn xác định cũng như khắc phục các vấn đề có ảnh hưởng lớn nhất nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, ngay cả trong nhóm sự kiện này, dấu vết ngăn xếp dẫn đến điểm không thành công có thể khác nhau. Và một dấu vết ngăn xếp khác có thể mang đến nguyên nhân gốc khác. Để thể hiện sự khác biệt có thể có này trong một vấn đề, Crashlytics sẽ tạo biến thể trong các vấn đề – mỗi biến thể là một nhóm con gồm các sự kiện trong một vấn đề có cùng điểm lỗi một dấu vết ngăn xếp tương tự. Với các biến thể, bạn có thể gỡ lỗi các dấu vết ngăn xếp phổ biến nhất trong một vấn đề và xác định xem các nguyên nhân gốc khác có gây ra lỗi hay không.

Các bước tiếp theo