Tuỳ chỉnh cảnh báo tốc độ

Bạn có thể sử dụng cảnh báo về tốc độ để thông báo cho nhóm của bạn khi có bất kỳ vấn đề riêng lẻ nào đang gây ra một vấn đề khẩn cấp trong ứng dụng. Đối với Crashlytics, vấn đề là một nhóm các sự cố tương tự nhau.

Yếu tố nào kích hoạt cảnh báo?

Cảnh báo về tốc độ sẽ được kích hoạt khi một vấn đề trong ứng dụng của bạn vượt quá ngưỡng mà bạn xác định trong bảng điều khiển của Firebase.

Bạn xác định ngưỡng cảnh báo tốc độ theo tỷ lệ phần trăm số phiên của người dùng bị ảnh hưởng bởi một sự cố. Bạn có thể đặt giá trị ngưỡng trong khoảng từ 0,1% đến 1% số phiên. Theo mặc định, ngưỡng cảnh báo tốc độ được đặt ở 1% số phiên.

Cụ thể, một cảnh báo sẽ được kích hoạt nếu trong khoảng thời gian một giờ, những điều sau là đúng:

 • Một vấn đề trong một ứng dụng vượt quá ngưỡng quy định cho ứng dụng đó.
 • Ứng dụng này có 250 phiên hoạt động trong khoảng thời gian đó.
 • Không có cảnh báo nào được đưa ra trước đó về vấn đề này trong ứng dụng.

Cập nhật ngưỡng cảnh báo

Để cập nhật cảnh báo về tốc độ, bạn phải có quyền firebasecrashlytics.config.update. Các vai trò sau đây có quyền cần thiết này theo mặc định: Quản trị viên Firebase Crashlytics, Quản trị viên chất lượng Firebase, Quản trị viên Firebase hoặc Chủ sở hữu hoặc Người chỉnh sửa dự án.

Định cấu hình ngưỡng cảnh báo về tốc độ cho từng ứng dụng đã đăng ký. Mỗi ứng dụng có thể có một ngưỡng cảnh báo khác nhau.

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến trang tổng quan Crashlytics.
 2. Ở đầu trang, hãy chọn một ứng dụng trong danh sách thả xuống của ứng dụng.
 3. Trong thanh trên cùng của ngăn Vấn đề, hãy mở trình đơn mục bổ sung (), sau đó chọn Cài đặt cảnh báo Velocity.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để định cấu hình ngưỡng cảnh báo cho ứng dụng.

Nhận thông báo

Nhận cảnh báo mặc định

Theo mặc định, Firebase có thể gửi thông báo cho Crashlytics qua email. Đối với cảnh báo về tốc độ và tính năng hồi quy, Firebase cũng có thể hiển thị các cảnh báo này trong bảng điều khiển của Firebase.

Để nhận cảnh báo của Crashlytics bằng cơ chế mặc định này, bạn phải có quyền firebase.projects.update. Các vai trò sau đây bao gồm quyền cần thiết này theo mặc định: Quản trị viên Firebase hoặc Chủ sở hữu hoặc Người chỉnh sửa dự án.

Theo mặc định, mọi thành viên trong dự án (có các quyền cần thiết để nhận cảnh báo) sẽ nhận được email khi một cảnh báo từ Crashlytics được kích hoạt.

Bật/tắt cảnh báo cho tài khoản của riêng bạn

Đối với tài khoản của riêng mình, bạn có thể bật/tắt cảnh báo của Crashlytics mà không ảnh hưởng đến các thành viên khác trong dự án. Xin lưu ý rằng bạn vẫn cần có các quyền cần thiết để nhận cảnh báo.

Để bật hoặc tắt cảnh báo của Crashlytics, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, ở góc trên cùng bên phải, hãy chuyển đến phần Cảnh báo của Firebase.
 2. Sau đó, hãy chuyển đến phần Cài đặt rồi đặt lựa chọn ưu tiên về tài khoản cho cảnh báo của Crashlytics.

Thiết lập cảnh báo cơ bản cho các dịch vụ của bên thứ ba

Đối với thông báo trên Crashlytics, Firebase cung cấp cơ chế gửi thông báo đến các dịch vụ sau đây của bên thứ ba: Slack, Jira hoặc PagerDuty. Thiết lập các lựa chọn cảnh báo cơ bản này bằng quy trình công việc được nhắc trong thẻ Tích hợp trong phần Cài đặt dự án.

Xin lưu ý rằng nếu bạn muốn có nhiều quyền kiểm soát và tuỳ chỉnh hơn để gửi cảnh báo đến bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào (không chỉ giới hạn ở Slack, Jira hoặc PagerDuty), hãy xem phần Thiết lập cảnh báo nâng cao cho các dịch vụ bên thứ ba trong đó mô tả các tuỳ chọn cảnh báo nâng cao.

Thiết lập cảnh báo nâng cao cho các dịch vụ của bên thứ ba

Bạn có thể gửi thông báo của Crashlytics tới kênh thông báo ưu tiên của nhóm bằng cách sử dụng Chức năng đám mây cho Firebase. Ví dụ: bạn có thể viết một hàm ghi lại một sự kiện cảnh báo cho cảnh báo về tốc độ và đăng thông tin cảnh báo lên một dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Discord, Slack hoặc Jira. Với cơ chế cảnh báo nâng cao này, bạn có thể tuỳ chỉnh toàn bộ thông tin được gửi đến dịch vụ bên thứ ba; ví dụ: bạn có thể đưa các đường liên kết sâu hữu ích vào bảng điều khiển của Firebase hoặc thêm thông tin khắc phục sự cố dành riêng cho công ty.

Để thiết lập khả năng cảnh báo nâng cao bằng Cloud Functions cho Firebase, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thiết lập Chức năng đám mây cho Firebase, bao gồm các công việc sau:

  1. Thiết lập môi trường phát triển cho Node.js hoặc Python.
  2. Cài đặt và đăng nhập vào Firebase CLI.
  3. Khởi chạy Cloud Functions cho Firebase bằng Firebase CLI.
 2. Viết và triển khai một hàm thu thập sự kiện cảnh báo từ Crashlytics và xử lý tải trọng sự kiện (ví dụ: đăng thông tin cảnh báo trong một thông báo trên Discord).

Để tìm hiểu về mọi sự kiện cảnh báo trong Crashlytics mà bạn có thể ghi lại, hãy truy cập tài liệu tham khảo về cảnh báo của Crashlytics.