محیط سرور و FCM شما

سمت سرور Firebase Cloud Messaging از دو جزء تشکیل شده است:

  • پشتیبان FCM ارائه شده توسط Google.
  • سرور برنامه شما یا سایر محیط های سرور قابل اعتمادی که منطق سرور شما در آن اجرا می شود، مانند Cloud Functions برای Firebase یا سایر محیط های ابری تحت مدیریت Google.

سرور برنامه یا محیط سرور مورد اعتماد شما درخواست‌های پیام را به پشتیبان FCM می‌فرستد، که سپس پیام‌ها را به برنامه‌های مشتری در حال اجرا در دستگاه‌های کاربران هدایت می‌کند.

الزامات برای محیط سرور قابل اعتماد

محیط سرور برنامه شما باید معیارهای زیر را داشته باشد:

  • قادر به ارسال درخواست های پیام با فرمت مناسب به باطن FCM.
  • قادر به رسیدگی به درخواست ها و ارسال مجدد آنها با استفاده از پشتوانه نمایی.
  • قادر به ذخیره ایمن اعتبار مجوز سرور و نشانه های ثبت مشتری.

انتخاب گزینه سرور

شما باید در مورد راهی برای تعامل با سرورهای FCM تصمیم بگیرید: یا با استفاده از Firebase Admin SDK یا پروتکل خام. Firebase Admin SDK به دلیل پشتیبانی از زبان‌های برنامه‌نویسی محبوب و روش‌های راحت آن برای مدیریت احراز هویت و مجوز، روش پیشنهادی است.

گزینه های تعامل با سرورهای FCM شامل موارد زیر است:

Firebase Admin SDK برای FCM

Admin FCM API احراز هویت با باطن را انجام می دهد و ارسال پیام و مدیریت اشتراک موضوع را تسهیل می کند. با Firebase Admin SDK، می توانید:

  • ارسال پیام به هر دستگاه
  • برای موضوعات و عبارات شرطی که با یک یا چند موضوع مطابقت دارند، پیام ارسال کنید.
  • اشتراک و لغو اشتراک دستگاه‌ها در موضوعات و موضوعات
  • بارهای پیام را متناسب با پلتفرم های هدف مختلف بسازید

Admin Node.js SDK روش هایی را برای ارسال پیام به گروه های دستگاه ارائه می دهد.

برای تنظیم Firebase Admin SDK، به افزودن Firebase Admin SDK به سرور خود مراجعه کنید. اگر قبلاً یک پروژه Firebase دارید، با افزودن SDK شروع کنید. همچنین، مطمئن شوید که Cloud Messaging API را در صفحه تنظیمات Cloud Messaging برای پروژه خود فعال کنید. سپس، هنگامی که Firebase Admin SDK نصب شد، می توانید شروع به نوشتن منطق برای ایجاد درخواست های ارسال کنید .

پروتکل سرور FCM

FCM API FCM HTTP v1 را برای توسعه دهندگانی که پروتکل سرور خام را ترجیح می دهند ارائه می دهد.

برای ارسال پیام، سرور برنامه یک درخواست POST با یک سربرگ HTTP و یک بدنه HTTP متشکل از جفت‌های مقدار کلید JSON صادر می‌کند. برای جزئیات بیشتر در مورد گزینه‌های سرصفحه و بدنه، به ساخت درخواست‌های ارسال سرور برنامه مراجعه کنید