آموزش: آزمایش فرمت‌های تبلیغات AdMob جدید

مرحله 5: تصمیم بگیرید که آیا قالب تبلیغات جدید را منتشر کنید یا خیر


مقدمه: پذیرش قالب تبلیغات جدید AdMob را با استفاده از Firebase آزمایش کنید
مرحله 1: از AdMob برای ایجاد یک نوع واحد تبلیغاتی جدید برای آزمایش استفاده کنید
مرحله 2: تست A/B را در کنسول Firebase تنظیم کنید
مرحله 3: مقادیر پارامتر Remote Config را در کد برنامه خود مدیریت کنید
مرحله 4: تست A/B را شروع کنید و نتایج تست را در کنسول Firebase بررسی کنید

مرحله 5: تصمیم بگیرید که آیا قالب تبلیغات جدید را منتشر کنید یا خیر


پس از اجازه دادن به آزمایش برای چند روز یا هفته، برنامه شما احتمالاً داده‌های کافی برای Firebase برای ایجاد توصیه‌ها ارائه کرده است.

اگر Firebase A/B Testing تشخیص دهد که گونه‌ای که قالب آگهی جدید را نشان می‌دهد برنده است، می‌توانید قالب آگهی را به همه کاربرانی که در معرض آزمایش قرار گرفته‌اند نشان دهید - فقط روی دکمه Roll out variant در صفحه آزمایش A/B کلیک کنید.

دکمه نمایش رابط کاربری کنسول Firebase برای ارائه یک نسخه برای کاربران انتخاب شده

از طرف دیگر، اگر Firebase یک برنده را تعیین کرد، می‌توانید آزمایش را پایان دهید، سپس مقدار پارامتر Remote Config را روی مقدار متغیر برنده تنظیم کنید. شما می توانید این تنظیمات را برای همه کاربران خود یا حتی زیر مجموعه ای از کاربران خود قرار دهید.

با این حال، اگر Firebase هنوز برنده مشخصی را مشخص نکرده است، می‌توانید آزمایش را برای جمع‌آوری داده‌های بیشتر ادامه دهید یا اگر آزمایش برای مدت طولانی و با نتایج غیرقابل قطعی اجرا شده است، آزمایش را پایان دهید.


و بس! شما آموزش آزمایش پذیرش قالب‌های تبلیغاتی جدید با استفاده از Firebase را تکمیل کرده‌اید.
مرحله 4 : تست A/B را شروع کنید و نتایج آزمون را مرور کنید