Samouczek: Testowanie wdrożenia nowych formatów reklam AdMob

Krok 1: Użyj AdMob, aby utworzyć nowy wariant jednostki reklamowej do testów


Wprowadzenie: przetestuj przyjęcie nowego formatu reklam AdMob za pomocą Firebase

Krok 1: Użyj AdMob, aby utworzyć nowy wariant jednostki reklamowej do testów

Krok 2: Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase
Krok 3: Obsługuj wartości parametrów Remote Config w kodzie aplikacji
Krok 4: Rozpocznij test A/B i przejrzyj wyniki testu w konsoli Firebase
Krok 5: Zdecyduj, czy wdrożyć nowy format reklamy


Aby rozpocząć, musisz najpierw utworzyć nową jednostkę reklamową, a następnie zaimplementować reklamę w kodzie aplikacji.

W tym samouczku nowy format reklamy pełnoekranowej z nagrodą jest testowany pod kątem wdrożenia. Czytając ten samouczek, pamiętaj jednak, że możesz wykonać podobne kroki, aby wdrożyć i przetestować dowolny inny format reklamy.

Utwórz jednostkę reklamową

Na koncie AdMob utwórz jednostkę reklamową, którą chcesz przetestować z użytkownikami.

Na potrzeby tego samouczka utwórz pojedynczą nową pełnoekranową jednostkę reklamową z nagrodą. Inne ustawienia jednostki reklamowej nie są ważne w tym konkretnym samouczku, więc wybierz ustawienia odpowiednie dla Twojej aplikacji.

Interfejs AdMob pokazujący, jak utworzyć nową pełnoekranową jednostkę reklamową z nagrodąInterfejs AdMob pokazujący, jak ustawić kwotę nagrody dla nowej jednostki reklamowej

Zaimplementuj jednostkę reklamową

Interfejs AdMob wyświetlający nowy identyfikator jednostki reklamowej i instrukcje dotyczące integracji pakietu SDK

Po utworzeniu jednostki reklamowej AdMob podaje unikalny identyfikator jednostki reklamowej . Pamiętaj, gdzie znaleźć ten identyfikator jednostki reklamowej na koncie AdMob, ponieważ będziesz go potrzebować do zaimplementowania reklamy w swojej aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zintegrować pakiet SDK do reklam mobilnych Google (AdMob) i zaimplementować nową jednostkę reklamową w swojej aplikacji.

Po utworzeniu nowej jednostki reklamy pełnoekranowej z nagrodą na koncie AdMob powinny znajdować się teraz dwie jednostki reklamowe dla tej konkretnej aplikacji. W kolejnych krokach tego samouczka skonfigurujesz Firebase tak, aby używał każdej z tych jednostek reklamowych w teście A/B przy użyciu tego samego miejsca docelowego reklamy .
Wprowadzenie Krok 2 : Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase