آموزش: آزمایش فرمت‌های تبلیغات AdMob جدید

مرحله 1: از AdMob برای ایجاد یک نوع واحد تبلیغاتی جدید برای آزمایش استفاده کنید


مقدمه: پذیرش قالب آگهی جدید AdMob را با استفاده از Firebase آزمایش کنید

مرحله 1: از AdMob برای ایجاد یک نوع واحد تبلیغاتی جدید برای آزمایش استفاده کنید

مرحله 2: تست A/B را در کنسول Firebase تنظیم کنید
مرحله 3: مقادیر پارامتر Remote Config را در کد برنامه خود مدیریت کنید
مرحله 4: تست A/B را شروع کنید و نتایج تست را در کنسول Firebase بررسی کنید
مرحله 5: تصمیم بگیرید که آیا قالب تبلیغاتی جدید را منتشر کنید یا خیر


برای شروع، ابتدا باید یک واحد تبلیغاتی جدید ایجاد کنید و سپس تبلیغ را در کد برنامه خود پیاده سازی کنید.

این آموزش از فرمت تبلیغات بینابینی پاداش دار به عنوان قالب جدید در حال آزمایش برای پذیرش استفاده می کند. با این حال، هنگام خواندن این آموزش، به خاطر داشته باشید که می توانید مراحل مشابهی را برای پیاده سازی و آزمایش هر قالب تبلیغات دیگری دنبال کنید.

یک واحد تبلیغاتی ایجاد کنید

در حساب AdMob خود، واحد تبلیغاتی را ایجاد کنید که می‌خواهید با کاربران خود آزمایش کنید.

برای این آموزش، یک واحد تبلیغاتی جدید با پاداش ایجاد کنید. سایر تنظیمات واحد تبلیغات برای این آموزش خاص مهم نیستند، بنابراین تنظیماتی را انتخاب کنید که برای برنامه شما مناسب است.

رابط کاربری AdMob نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک واحد تبلیغات بین‌بینی پاداش جدید ایجاد کردرابط کاربری AdMob نحوه تنظیم مقدار پاداش برای واحد تبلیغات جدید را نشان می‌دهد

واحد تبلیغات را پیاده سازی کنید

رابط کاربری AdMob شناسه واحد آگهی جدید و دستورالعمل‌های یکپارچه‌سازی SDK را نشان می‌دهد

پس از ایجاد واحد تبلیغات، AdMob شناسه واحد آگهی منحصر به فرد آن را در اختیار شما قرار می دهد. به خاطر داشته باشید که این شناسه واحد تبلیغات را در حساب AdMob خود کجا می‌توانید پیدا کنید، زیرا برای پیاده‌سازی آگهی در برنامه خود به آن نیاز دارید.

دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا SDK تبلیغات موبایلی Google (AdMob) را ادغام کنید و واحد تبلیغات جدید را در برنامه خود پیاده سازی کنید.

پس از ایجاد یک واحد تبلیغاتی بینابینی پاداش جدید، اکنون باید دو واحد تبلیغاتی را در حساب AdMob خود برای این برنامه خاص فهرست کنید. در مراحل بعدی این آموزش، Firebase را به گونه‌ای پیکربندی می‌کنید که از هر یک از این واحدهای تبلیغاتی در یک آزمون A/B با استفاده از مکان‌گذاری یکسان آگهی استفاده کند.
مقدمه مرحله 2 : یک تست A/B را در کنسول Firebase