พารามิเตอร์และเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล

เมื่อใช้คอนโซล Firebase หรือ API แบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกล คุณจะต้องกำหนดพารามิเตอร์อย่างน้อย 1 รายการ (คู่คีย์-ค่า) และระบุค่าเริ่มต้นในแอปสำหรับพารามิเตอร์เหล่านั้น คุณสามารถลบล้างค่าเริ่มต้นในแอปได้โดยการกำหนดค่าพารามิเตอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คีย์พารามิเตอร์และค่าพารามิเตอร์เป็นสตริง แต่ค่าพารามิเตอร์สามารถแปลงเป็นข้อมูลประเภทอื่นได้เมื่อคุณใช้ค่าเหล่านี้ในแอปของคุณ

เมื่อใช้คอนโซล Firebase, Admin SDK หรือ Remote Config REST API คุณสามารถสร้างค่าเริ่มต้นใหม่สำหรับพารามิเตอร์ของคุณ รวมถึงค่าตามเงื่อนไขที่ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มของอินสแตนซ์ของแอป แต่ละครั้งที่คุณอัปเดตการกำหนดค่าในคอนโซล Firebase Firebase จะสร้างและเผยแพร่เทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลเวอร์ชันใหม่ เวอร์ชันก่อนหน้าจะถูกจัดเก็บไว้ ทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลหรือย้อนกลับได้ตามต้องการ การดำเนินการเหล่านี้พร้อมให้คุณใช้งานผ่านคอนโซล Firebase, Firebase Admin SDK และ REST API และมีการอธิบายไว้อย่างละเอียดมากขึ้นใน เวอร์ชันเทมเพลต Manage Remote Config

คู่มือนี้จะอธิบายพารามิเตอร์ เงื่อนไข กฎ ค่าตามเงื่อนไข และวิธีจัดลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าระยะไกลและในแอปของคุณ และยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของกฎที่ใช้ในการสร้างเงื่อนไขอีกด้วย

เงื่อนไข กฎ และค่าเงื่อนไข

เงื่อนไขใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มอินสแตนซ์ของแอป เงื่อนไขประกอบด้วยกฎอย่างน้อย 1 กฎที่ต้องประเมินว่าเป็น true ทั้งหมดเพื่อให้เงื่อนไขประเมินเป็น true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่กำหนด หากไม่ได้กำหนดค่าสำหรับกฎ (เช่น เมื่อไม่มีค่า) กฎนั้นจะประเมินเป็น false

ตัวอย่างเช่น พารามิเตอร์ที่กำหนดหน้าสแปลชของแอปสามารถแสดงรูปภาพที่แตกต่างกันตามประเภทของระบบปฏิบัติการโดยใช้กฎง่ายๆ if device_os = Android :

การจับภาพหน้าจอของพารามิเตอร์ 'splash_page' ในคอนโซล Firebase ที่แสดงค่าเริ่มต้นสำหรับ iOS และค่าตามเงื่อนไขสำหรับ Android

หรืออาจใช้ เงื่อนไขเวลา เพื่อควบคุมว่าแอปของคุณจะแสดงรายการส่งเสริมการขายพิเศษเมื่อใด

พารามิเตอร์สามารถมีค่าเงื่อนไขหลายค่าที่ใช้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน และพารามิเตอร์สามารถใช้เงื่อนไขร่วมกันภายในโปรเจ็กต์ได้ ใน แท็บพารามิเตอร์ ของคอนโซล Firebase คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์การดึงข้อมูลสำหรับค่าตามเงื่อนไขของพารามิเตอร์แต่ละรายการได้ ตัวชี้วัดนี้ระบุเปอร์เซ็นต์ของคำขอใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ได้รับแต่ละค่า

ลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์อาจมีค่าเงื่อนไขหลายค่าที่เกี่ยวข้องกัน กฎต่อไปนี้จะกำหนดว่าค่าใดที่จะดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าระยะไกล และค่าใดที่จะใช้ในอินสแตนซ์ของแอปที่กำหนด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง:

ค่าพารามิเตอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะถูกดึงมาตามรายการลำดับความสำคัญต่อไปนี้

 1. ขั้นแรก ระบบจะใช้ค่าตามเงื่อนไข หากมีเงื่อนไขที่ประเมินว่า true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่ระบุ หากมีเงื่อนไขหลายข้อประเมินเป็น true เงื่อนไขแรก (บนสุด) ที่แสดงใน UI คอนโซล Firebase จะมีความสำคัญกว่า และจะมีการระบุค่าเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนั้นเมื่อแอปดึงค่าจากแบ็กเอนด์ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญของเงื่อนไขได้โดยการลากและวางเงื่อนไขในแท็บ เงื่อนไข

 2. หากไม่มีค่าตามเงื่อนไขที่มีเงื่อนไขที่ประเมินเป็น true ค่าเริ่มต้นฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะถูกระบุเมื่อแอปดึงค่าจากแบ็กเอนด์ หากไม่มีพารามิเตอร์อยู่ในแบ็กเอนด์ หรือหากค่าเริ่มต้นตั้งค่าเป็น Use in-app default ก็จะไม่ระบุค่าสำหรับพารามิเตอร์นั้นเมื่อแอปดึงค่า

ในแอปของคุณ ค่าพารามิเตอร์จะถูกส่งกลับโดยวิธี get ตามรายการลำดับความสำคัญต่อไปนี้

 1. หากมีการดึงค่าจากแบ็กเอนด์แล้วเปิดใช้งาน แอปจะใช้ค่าที่ดึงมา ค่าพารามิเตอร์ที่เปิดใช้งานเป็นแบบถาวร
 2. หากไม่มีการดึงค่าจากแบ็กเอนด์ หรือหากไม่ได้เปิดใช้งานค่าที่ดึงมาจากแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกล แอปจะใช้ค่าเริ่มต้นในแอป

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับและการตั้งค่าเริ่มต้น โปรดดู ที่ ดาวน์โหลดค่าเริ่มต้นเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล

 3. หากไม่มีการตั้งค่าเริ่มต้นในแอป แอปจะใช้ค่าประเภทคงที่ (เช่น 0 สำหรับ int และ false สำหรับ boolean )

กราฟิกนี้สรุปวิธีจัดลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ในแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกลและในแอปของคุณ:

แผนภาพแสดงขั้นตอนที่อธิบายโดยรายการเรียงลำดับด้านบน

ชนิดข้อมูลค่าพารามิเตอร์

การกำหนดค่าระยะไกลทำให้คุณสามารถเลือกประเภทข้อมูลสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ และตรวจสอบค่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดกับประเภทนั้นก่อนการอัปเดตเทมเพลต ชนิดข้อมูลจะถูกจัดเก็บและส่งคืนในคำขอ getRemoteConfig

ประเภทที่รองรับในปัจจุบันคือ:

 • String
 • Boolean
 • Number
 • JSON

ใน UI คอนโซล Firebase คุณสามารถเลือกประเภทข้อมูลได้จากเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากคีย์พารามิเตอร์ ในประเภท REST API สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ฟิลด์ value_type ภายในวัตถุพารามิเตอร์

กลุ่มพารามิเตอร์

การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มพารามิเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อให้ UI และแบบจำลองทางจิตมีระเบียบมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องเปิดหรือปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์สามประเภทที่แตกต่างกันในขณะที่เปิดตัวคุณลักษณะการเข้าสู่ระบบใหม่ ด้วยการกำหนดค่าระยะไกล คุณสามารถสร้างพารามิเตอร์ทั้งสามเพื่อเปิดใช้งานประเภทต่างๆ ได้ตามต้องการ จากนั้นจัดระเบียบให้อยู่ในกลุ่มชื่อ "การเข้าสู่ระบบใหม่" โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มคำนำหน้าหรือการจัดเรียงแบบพิเศษ

คุณสามารถสร้างกลุ่มพารามิเตอร์ได้โดยใช้คอนโซล Firebase หรือ Remote Config REST API กลุ่มพารามิเตอร์แต่ละกลุ่มที่คุณสร้างจะมีชื่อเฉพาะในเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล เมื่อสร้างกลุ่มพารามิเตอร์ โปรดทราบว่า:

 • คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ไว้ในกลุ่มเดียวเท่านั้นได้ตลอดเวลา และคีย์พารามิเตอร์จะต้องไม่ซ้ำกันในพารามิเตอร์ทั้งหมด
 • ชื่อกลุ่มพารามิเตอร์จำกัดอยู่ที่ 256 อักขระ
 • หากคุณใช้ทั้ง REST API และคอนโซล Firebase ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรรกะ REST API ได้รับการอัปเดตเพื่อจัดการกลุ่มพารามิเตอร์ในการเผยแพร่

สร้างหรือแก้ไขกลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คอนโซล Firebase

คุณสามารถจัดกลุ่มพารามิเตอร์ได้ในแท็บ พารามิเตอร์ ของคอนโซล Firebase หากต้องการสร้างหรือแก้ไขกลุ่ม:

 1. เลือก จัดการกลุ่ม
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม และเลือก ย้ายไปยังกลุ่ม
 3. เลือกกลุ่มที่มีอยู่หรือสร้างกลุ่มใหม่โดยป้อนชื่อและคำอธิบาย และเลือก สร้างกลุ่มใหม่ หลังจากที่คุณบันทึกกลุ่ม คุณจะพร้อมสำหรับการเผยแพร่โดยใช้ปุ่ม เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

สร้างกลุ่มโดยทางโปรแกรม

Remote Config REST API มีวิธีอัตโนมัติในการสร้างและเผยแพร่กลุ่มพารามิเตอร์ สมมติว่าคุณคุ้นเคยกับ REST และตั้งค่าให้อนุญาตคำขอไปยัง API คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจัดการกลุ่มโดยทางโปรแกรม:

 1. ดึงข้อมูลเทมเพลตปัจจุบัน
 2. เพิ่มออบเจ็กต์ JSON เพื่อแสดงกลุ่มพารามิเตอร์ของคุณ
 3. เผยแพร่กลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คำขอ HTTP PUT

อ็อบเจ็กต์ parameterGroups มีคีย์กลุ่ม พร้อมด้วยคำอธิบายแบบซ้อนและรายการพารามิเตอร์ที่จัดกลุ่ม โปรดทราบว่าแต่ละคีย์กลุ่มจะต้องไม่ซ้ำกันทั่วโลก

ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้เป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากการแก้ไขเทมเพลตที่เพิ่มกลุ่มพารามิเตอร์ "เมนูใหม่" ด้วยพารามิเตอร์เดียว pumpkin_spice_season :

{
 "parameters": {},
 "version": {
  "versionNumber": "1",

  …


 },
 "parameterGroups": {
  "new menu": {
   "description": "New Menu",
   "parameters": {
    "pumpkin_spice_season": {
     "defaultValue": {
      "value": "true"
     },
     "description": "Whether it's currently pumpkin spice season."
    }
   }
  }
 }
}

ประเภทกฎเงื่อนไข

ประเภทกฎต่อไปนี้ได้รับการรองรับในคอนโซล Firebase ฟังก์ชันการทำงานที่เทียบเท่ามีอยู่ใน Remote Config REST API ตามรายละเอียดใน การอ้างอิงนิพจน์แบบมีเงื่อนไข

ประเภทกฎ ผู้ดำเนินการ มูลค่า บันทึก
แอป == เลือกจากรายการรหัสแอปสำหรับแอปที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ เมื่อคุณเพิ่มแอปลงใน Firebase คุณจะต้องป้อนรหัสบันเดิลหรือชื่อแพ็กเกจ Android ที่กำหนดแอตทริบิวต์ที่แสดงเป็น รหัสแอป ในกฎการกำหนดค่าระยะไกล

ใช้แอตทริบิวต์นี้ดังต่อไปนี้:
 • สำหรับแพลตฟอร์ม Apple: ใช้ CFBundleIdentifier ของแอป คุณสามารถค้นหา Bundle Identifier ได้ในแท็บ ทั่วไป สำหรับเป้าหมายหลักของแอปของคุณใน Xcode
 • สำหรับ Android: ใช้ applicationId ของแอป คุณสามารถค้นหา applicationId ในไฟล์ build.gradle ระดับแอป
เวอร์ชันของแอป สำหรับค่าสตริง:
ตรงทุกประการ
ประกอบด้วย,
ไม่มี
การแสดงออกปกติ

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

ระบุเวอร์ชันของแอปที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือกแอป Android/Apple ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ

สำหรับแพลตฟอร์ม Apple: ใช้ CFBundleShortVersionString ของแอป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป Apple ของคุณใช้ Firebase Apple แพลตฟอร์ม SDK เวอร์ชัน 6.24.0 ขึ้นไป เนื่องจาก CFBundleShortVersionString ไม่ได้ถูกส่งไปในเวอร์ชันก่อนหน้า (ดู บันทึกประจำรุ่น )

สำหรับ Android: ใช้ versionName ของแอป

การเปรียบเทียบสตริงสำหรับกฎนี้จะคำนึงถึงขนาดตัวพิมพ์ เมื่อใช้ ตัวดำเนินการที่ตรงกันทุกประการ , มี , ไม่มี , หรือโอเปอเรเตอร์ นิพจน์ทั่วไป คุณสามารถเลือกค่าได้หลายค่า

เมื่อใช้ตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปของคุณสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น สิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมายได้

หมายเลขการสร้าง สำหรับค่าสตริง:
ตรงทุกประการ
ประกอบด้วย,
ไม่มี
การแสดงออกปกติ

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

ระบุบิลด์ของแอปของคุณที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือกแอป Apple หรือ Android ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ

โอเปอเรเตอร์นี้ใช้ได้กับแอป Apple และ Android เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ CFBundleVersion ของแอปสำหรับ Apple และ versionCode สำหรับ Android การเปรียบเทียบสตริงสำหรับกฎนี้จะคำนึงถึงขนาดตัวพิมพ์

เมื่อใช้ ตัวดำเนินการที่ตรงกันทุกประการ , มี , ไม่มี , หรือโอเปอเรเตอร์ นิพจน์ทั่วไป คุณสามารถเลือกค่าได้หลายค่า

เมื่อใช้ตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปของคุณสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น สิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมายได้

แพลตฟอร์ม == ไอโอเอส
หุ่นยนต์
เว็บ
ระบบปฏิบัติการ ==

ระบุระบบปฏิบัติการที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือก เว็บแอป ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ

กฎนี้จะประเมินเป็น true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปพลิเคชันเว็บที่กำหนด หากระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันตรงกับค่าเป้าหมายในรายการที่ระบุ
เบราว์เซอร์ ==

ระบุเบราว์เซอร์ที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือก เว็บแอป ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ

กฎนี้จะประเมินเป็น true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปพลิเคชันเว็บที่กำหนด หากเบราว์เซอร์และเวอร์ชันตรงกับค่าเป้าหมายในรายการที่ระบุ
หมวดหมู่อุปกรณ์ คือไม่ใช่ มือถือ กฎนี้จะประเมินว่าอุปกรณ์ที่เข้าถึงเว็บแอปของคุณเป็นแบบมือถือหรือไม่เคลื่อนที่ (เดสก์ท็อปหรือคอนโซล) กฎประเภทนี้ใช้ได้กับเว็บแอปเท่านั้น
ภาษา อยู่ใน เลือกอย่างน้อยหนึ่งภาษา กฎนี้จะประเมินว่าเป็น true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่กำหนด หากมีการติดตั้งอินสแตนซ์ของแอปนั้นบนอุปกรณ์ที่ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่ระบุไว้
ประเทศ/ภูมิภาค อยู่ใน เลือกหนึ่งภูมิภาคหรือหลายประเทศ กฎนี้จะประเมินว่าเป็น true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่กำหนด หากอินสแตนซ์นั้นอยู่ในภูมิภาคหรือประเทศใด ๆ ที่ระบุไว้ รหัสประเทศของอุปกรณ์ถูกกำหนดโดยใช้ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ในคำขอหรือรหัสประเทศที่กำหนดโดย Firebase Analytics (หากแชร์ข้อมูล Analytics กับ Firebase)
ผู้ชมของผู้ใช้ รวมอย่างน้อยหนึ่งรายการ เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการจากรายการผู้ชม Google Analytics ที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ

กฎนี้ต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ

หมายเหตุ: เนื่องจากผู้ชม Analytics จำนวนมากถูกกำหนดโดยเหตุการณ์หรือพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ ซึ่งอาจอิงตามการกระทำของผู้ใช้แอป จึงอาจต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่กฎ ผู้ใช้ในผู้ชม จะมีผลกับอินสแตนซ์ของแอปที่ระบุ

คุณสมบัติผู้ใช้ สำหรับค่าสตริง:
ประกอบด้วย,
ไม่มี
ตรงทุกประการ
การแสดงออกปกติ

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

หมายเหตุ: บนไคลเอนต์ คุณสามารถตั้งค่าสตริงสำหรับคุณสมบัติผู้ใช้เท่านั้น สำหรับเงื่อนไขที่ใช้ตัวดำเนินการตัวเลข Remote Config จะแปลงค่าของคุณสมบัติผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นจำนวนเต็ม/ทศนิยม
เลือกจากรายการคุณสมบัติผู้ใช้ Google Analytics ที่มีอยู่ หากต้องการเรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติผู้ใช้เพื่อปรับแต่งแอปของคุณสำหรับกลุ่มฐานผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง โปรดดู การกำหนดค่าระยะไกลและคุณสมบัติผู้ใช้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ใช้ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้

เมื่อใช้ ตัวดำเนินการที่ตรงกันทุกประการ , มี , ไม่มี หรือโอเปอเรเตอร์ นิพจน์ทั่วไป คุณสามารถเลือกค่าได้หลายค่า

เมื่อใช้ตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปของคุณสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น สิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมายได้

หมายเหตุ: ขณะนี้ คุณสมบัติผู้ใช้ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล
ผู้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบสุ่ม Slider (ในคอนโซล Firebase REST API ใช้ <= , > และ between ตัวดำเนินการ) 0-100

ใช้ช่องนี้เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงกับตัวอย่างสุ่มของอินสแตนซ์ของแอป (ที่มีขนาดตัวอย่างเล็กเพียง .0001%) โดยใช้วิดเจ็ตตัวเลื่อนเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้ที่สับแบบสุ่ม (อินสแตนซ์ของแอป) ออกเป็นกลุ่มๆ

แต่ละอินสแตนซ์ของแอปจะถูกแมปอย่างต่อเนื่องกับจำนวนเต็มหรือเศษส่วนแบบสุ่ม ตาม ค่าเริ่มต้น ที่กำหนดไว้ในโปรเจ็กต์นั้น

กฎจะใช้คีย์เริ่มต้น (แสดงเป็น แก้ไขเริ่มต้น ในคอนโซล Firebase) เว้นแต่คุณจะแก้ไขค่าเริ่มต้น คุณสามารถคืนกฎให้ใช้คีย์เริ่มต้นได้โดยการล้างฟิลด์ เริ่มต้น

หากต้องการจัดการกับอินสแตนซ์ของแอปเดียวกันอย่างสม่ำเสมอภายในช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ให้ใช้ค่าเริ่มต้นเดียวกันในทุกเงื่อนไข หรือเลือกกลุ่มอินสแตนซ์แอปที่ได้รับการสุ่มใหม่สำหรับช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดโดยการระบุเริ่มต้นใหม่

ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 2 เงื่อนไขซึ่งแต่ละเงื่อนไขใช้กับผู้ใช้แอป 5% ที่ไม่ทับซ้อนกัน คุณสามารถกำหนดค่าเงื่อนไขหนึ่งให้ตรงกับเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0% ถึง 5% และกำหนดค่าเงื่อนไขอื่นให้ตรงกับช่วงระหว่าง 5% ถึง 10%. หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้บางรายสุ่มปรากฏในทั้งสองกลุ่ม ให้ใช้ค่าเริ่มต้นที่แตกต่างกันสำหรับกฎในแต่ละเงื่อนไข

ส่วนที่นำเข้า อยู่ใน เลือกส่วนที่นำเข้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ กฎนี้กำหนดให้ต้องตั้งค่า กลุ่มที่นำเข้า แบบกำหนดเอง
วันเวลา ก่อนหลัง วันที่และเวลาที่ระบุ ในเขตเวลาของอุปกรณ์หรือเขตเวลาที่ระบุ เช่น "(GMT+11) เวลาซิดนีย์" เปรียบเทียบเวลาปัจจุบันกับเวลาดึงอุปกรณ์
เปิดครั้งแรก ก่อนหลัง วันที่และเวลาที่ระบุ ในเขตเวลาที่ระบุ

จับคู่ผู้ใช้ที่เปิดแอปเป้าหมายเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาที่ระบุ

ต้องใช้ SDK ต่อไปนี้:

 • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
 • Apple แพลตฟอร์ม SDK v9.0.0+ หรือ Android SDK v21.1.1+ (Firebase BoM v30.3.0+)

รหัสการติดตั้ง อยู่ใน ระบุรหัสการติดตั้งตั้งแต่หนึ่งรหัสขึ้นไป (สูงสุด 50) ที่จะกำหนดเป้าหมาย กฎนี้จะประเมินเป็น true สำหรับการติดตั้งที่กำหนด หาก ID ของการติดตั้งนั้นอยู่ในรายการค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

หากต้องการเรียนรู้วิธีรับ ID การติดตั้ง โปรดดู ที่ เรียกข้อมูลตัวระบุไคลเอ็นต์
มีผู้ใช้อยู่ (ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน) กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ทั้งหมดของแอปทั้งหมดภายในโปรเจ็กต์ปัจจุบัน

ใช้กฎเงื่อนไขนี้เพื่อจับคู่ผู้ใช้ทั้งหมดภายในโปรเจ็กต์ โดยไม่คำนึงถึงแอปหรือแพลตฟอร์ม

การค้นหาพารามิเตอร์และเงื่อนไข

คุณสามารถค้นหาคีย์พารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ และเงื่อนไขของโปรเจ็กต์ได้จาก คอนโซล Firebase โดยใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของ แท็บพารามิเตอร์ การกำหนดค่าระยะไกล

ข้อจำกัดเกี่ยวกับพารามิเตอร์และเงื่อนไข

ภายในโปรเจ็กต์ Firebase คุณสามารถมีพารามิเตอร์ได้สูงสุด 2,000 รายการ และเงื่อนไขได้สูงสุด 500 รายการ คีย์พารามิเตอร์มีความยาวได้สูงสุด 256 อักขระ โดยต้องขึ้นต้นด้วยขีดล่างหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ (AZ, az) และอาจรวมตัวเลขด้วย ความยาวรวมของสตริงค่าพารามิเตอร์ภายในโปรเจ็กต์ต้องไม่เกิน 1,000,000 อักขระ

การดูการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์และเงื่อนไข

คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลได้จาก คอนโซล Firebase สำหรับพารามิเตอร์และเงื่อนไขแต่ละรายการ คุณสามารถ:

 • ดูชื่อผู้ใช้ที่แก้ไขพารามิเตอร์หรือเงื่อนไขครั้งล่าสุด

 • หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน ให้ดูจำนวนนาทีหรือชั่วโมงที่ผ่านไปนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงถูกเผยแพร่ไปยังเทมเพลต Remote Config ที่ใช้งานอยู่

 • หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหนึ่งวันหรือมากกว่าที่ผ่านมา ให้ดูวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงถูกเผยแพร่ไปยังเทมเพลต Remote Config ที่ใช้งานอยู่

อัพเดตพารามิเตอร์

ในหน้า พารามิเตอร์ การกำหนดค่าระยะไกล คอลัมน์ เผยแพร่ล่าสุด จะแสดงผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขแต่ละพารามิเตอร์ และวันที่เผยแพร่ล่าสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลง:

 • หากต้องการดูข้อมูลเมตาการเปลี่ยนแปลงสำหรับพารามิเตอร์ที่จัดกลุ่ม ให้ขยายกลุ่มพารามิเตอร์

 • หากต้องการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปน้อยตามวันที่เผยแพร่ ให้คลิกป้ายชื่อคอลัมน์ ที่เผยแพร่ล่าสุด

อัพเดตสภาพ

ในหน้า เงื่อนไข การกำหนดค่าระยะไกล คุณสามารถดูผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขเงื่อนไขและวันที่ที่พวกเขาแก้ไขถัดจาก แก้ไขล่าสุด ภายใต้แต่ละเงื่อนไข

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการเริ่มต้นกำหนดค่าโปรเจ็กต์ Firebase โปรดดู ที่ตั้งค่าโปรเจ็กต์การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase