Firebase Remote Config'i kullanmaya başlayın


Uygulamanızda parametreleri tanımlamak ve değerlerini bulutta güncellemek için Firebase Remote Config'i kullanabilirsiniz. Böylece, uygulama güncellemesi dağıtmadan uygulamanızın görünümünü ve davranışını değiştirebilirsiniz.

Remote Config kitaplığı, uygulama içi varsayılan parametre değerlerini depolamak, Remote Config arka ucundan güncellenmiş parametre değerlerini getirmek ve getirilen değerlerin uygulamanıza ne zaman sunulacağını kontrol etmek için kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek için Remote Config yükleme stratejileri bölümüne bakın.

1. Adım: Firebase'i uygulamanıza ekleyin

Remote Config'i kullanabilmek için şunları yapmanız gerekir:

 • C++ projenizi kaydedin ve Firebase kullanacak şekilde yapılandırın.

  C++ projeniz zaten Firebase kullanıyorsa Firebase için kaydedilmiş ve yapılandırılmıştır.

 • Firebase C++ SDK'sını C++ projenize ekleyin.

Firebase'i C++ projenize eklemenin hem Firebase konsolundaki hem de açık C++ projenizdeki görevleri içerdiğini unutmayın (örneğin, Firebase yapılandırma dosyalarını konsoldan indirir ve ardından C++ projenize taşırsınız).

2. Adım: Uygulamanıza Remote Config'i ekleyin

Android

Firebase'i uygulamanıza ekledikten sonra:

 1. JNI ortamını ve Etkinliği geçerek bir Firebase uygulaması oluşturun:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

 2. Remote Config kitaplığını aşağıdaki şekilde başlatın:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

iOS ve üzeri

Firebase'i uygulamanıza ekledikten sonra:

 1. Bir Firebase uygulaması oluşturun:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

 2. Remote Config kitaplığını aşağıdaki şekilde başlatın:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

3. Adım: Uygulama içi varsayılan parametre değerlerini ayarlayın

Uygulama içi varsayılan parametre değerlerini Remote Config nesnesinde ayarlayabilirsiniz. Böylece uygulamanız Remote Config arka ucuna bağlanmadan önce amaçlandığı gibi davranır. Böylece arka uçta hiçbir değer ayarlanmamışsa varsayılan değerler kullanılabilir.

 1. Bir std::map<const char*, const char*> veya std::map<const char*, firebase::Variant> nesnesi kullanarak parametre adları ve varsayılan parametre değerleri tanımlayın.

  Remote Config arka uç parametre değerlerini zaten yapılandırdıysanız bu anahtar/değer çiftlerini içeren bir dosya indirebilir ve map nesnenizi oluşturmak için bu dosyayı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Remote Config şablonu varsayılanlarını indirme bölümüne bakın.

 2. Bu değerleri, SetDefaults() kullanarak Remote Config nesnesine ekleyin.

4. Adım: Uygulamanızda kullanılacak parametre değerlerini alın

Artık parametre değerlerini Remote Config nesnesinden alabilirsiniz. Remote Config arka ucunda değerler ayarlar, bunları getirir ve daha sonra etkinleştirirseniz uygulamanız bu değerleri kullanabilir. Aksi takdirde, SetDefaults() kullanılarak yapılandırılan uygulama içi parametre değerleri alırsınız.

Bu değerleri almak için aşağıda listelenen ve uygulamanızın beklediği veri türüyle eşleşen yöntemi çağırın ve parametre anahtarını bağımsız değişken olarak sağlayın:

5. Adım: Parametre değerlerini ayarlayın

 1. Firebase konsolunda projenizi açın.
 2. Remote Config kontrol panelini görmek için menüden Remote Config'i seçin.
 3. Uygulamanızda tanımladığınız parametrelerle aynı adlara sahip parametreleri tanımlayın. Her bir parametre için varsayılan değer (bu işlem sonucunda uygulama içi varsayılan değeri geçersiz kılar) ve koşullu değerler belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Remote Config parametreleri ve koşulları bölümüne bakın.

6. Adım: Değerleri getirin ve etkinleştirin

 1. Parametre değerlerini Remote Config arka ucundan getirmek için Fetch() yöntemini çağırın. Arka uçta ayarladığınız değerler Remote Config nesnesinde getirilir ve önbelleğe alınır.
 2. Getirilen parametre değerlerini uygulamanızda kullanılabilir hale getirmek için ActivateFetched() çağrısı yapın

7. Adım: Güncellemeleri gerçek zamanlı olarak dinleyin

Parametre değerlerini getirdikten sonra, Remote Config arka ucundan gelen güncellemeleri dinlemek için gerçek zamanlı Remote Config'i kullanabilirsiniz. Gerçek zamanlı Remote Config, güncellemeler mevcut olduğunda bağlı cihazlara sinyal gönderir ve yeni bir Remote Config sürümü yayınladığınızda değişiklikleri otomatik olarak getirir.

Gerçek zamanlı güncellemeler, Android ve Apple platformları için Firebase C++ SDK v11.0.0+ ve sonraki sürümleri tarafından desteklenir.

 1. Uygulamanızda güncellemeleri dinlemeye başlamak için AddOnConfigUpdateListener numaralı telefonu arayın ve yeni veya güncellenmiş parametre değerlerini otomatik olarak getirin. Aşağıdaki örnek, güncellemeleri dinler ve Activate çağrıldığında, güncellenmiş bir karşılama mesajı göstermek için yeni getirilen değerleri kullanır.
remote_config->AddOnConfigUpdateListener(
  [](firebase::remote_config::ConfigUpdate&& config_update,
    firebase::remote_config::RemoteConfigError remote_config_error) {
   if (remote_config_error != firebase::remote_config::kRemoteConfigErrorNone) {
    printf("Error listening for config updates: %d", remote_config_error);
   }
   // Search the `updated_keys` set for the key "welcome_message."
   // `updated_keys` represents the keys that have changed since the last
   // fetch.
   if (std::find(config_update.updated_keys.begin(),
          config_update.updated_keys.end(),
          "welcome_message") != config_update.updated_keys.end()) {
    remote_config->Activate().OnCompletion(
      [&](const firebase::Future& completed_future,
        void* user_data) {
       // The key "welcome_message" was found within `updated_keys` and
       // can be activated.
       if (completed_future.error() == 0) {
        DisplayWelcomeMessage();
       } else {
        printf("Error activating config: %d", completed_future.error());
       }
      },
      nullptr);
   }
  });

Remote Config'inizin yeni bir sürümünü yayınladığınızda, uygulamanızı çalıştıran ve değişiklikleri dinleyen cihazlar yapılandırma güncelleme işleyicisini çağırır.

Sonraki adımlar

Henüz yapmadıysanız Remote Config kullanım alanlarını inceleyin ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı temel kavramlara ve gelişmiş stratejiler belgelerine göz atın: