Firebase Performance Monitoring

Uygulamanızın performans sorunlarına ilişkin bilgi edinin.

Firebase Performance Monitoring; Apple, Android ve web uygulamalarınızın performans özellikleriyle ilgili bilgi edinmenize yardımcı olan bir hizmettir.

Performance Monitoring SDK'sını kullanarak uygulamanızdan performans verileri toplayabilir, ardından bu verileri Firebase konsolunda inceleyip analiz edebilirsiniz. Performance Monitoring, uygulamanızın performansının nerelerde iyileştirilebileceğini gerçek zamanlı olarak anlamanıza yardımcı olur. Böylece bu bilgileri performans sorunlarını gidermek için kullanabilirsiniz.

Apple platformları Android Web

Flutter

Temel özellikler

Uygulama başlatma süresini, HTTP ağ isteklerini ve daha fazlasını otomatik olarak ölçün Performance Monitoring SDK'sını uygulamanıza entegre ettiğinizde, uygulamanızın performansın bazı kritik yönlerini otomatik olarak izlemeye başlaması için kod yazmanız gerekmez.
SDK, yerel uygulamalarda başlatma süresini, verileri ekrana göre oluşturma ve ön plandaki veya arka plandaki etkinliği günlüğe kaydeder. SDK, web uygulamaları için ilk zengin içerikli boyama, kullanıcıların uygulamanızla etkileşim kurabilmesi gibi özellikleri günlüğe kaydeder.
Uygulama performansının iyileştirilebileceği durumlar hakkında detaylı bilgi edinin Uygulamanızın performansını optimize etmek, kullanıcı beklentilerinin tam olarak neden geride kaldığını bilmediğinizde zorlayıcı olabilir. Bu nedenle Performance Monitoring, performans metriklerini ülke, cihaz, uygulama sürümü ve OS düzeyi gibi özelliklere göre ayrılmış şekilde görmenize olanak tanır.
Uygulamanız için izlemeyi özelleştirin Yeni bir ekran yükleme veya yeni bir etkileşimli özellik görüntüleme gibi belirli durumlarda uygulamanızın performansını yakalamak için özel kod izlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca bu izler sırasında tanımladığınız etkinlikleri (önbellek isabetleri gibi) saymak için bu özel kod izlerinde özel metrikler oluşturabilirsiniz.
Uygulama performansındaki önemli değişiklikleri belirleme Ağ kesintileri gibi uygulama performansı ile ilgili büyük sorunların tanımlanması ve çözülmesi uygulamanızın başarısı için hayati önem taşır. Performans İzleme, uygulamanızın en önemli kısımları için uyarılar oluşturup özelleştirmenizi sağlar. Böylece performans sorunlarını kullanıcılarınızı etkilemeden önce görüp yanıtlayabilirsiniz.

Nasıl çalışır?

Performance Monitoring SDK'sını eklediğinizde Firebase, uygulamanızdaki bazı yaygın işlemler için veri toplamaya otomatik olarak başlar. Örneğin:

Performance Monitoring, bu süreçlerle ilgili veri toplamak için izleri kullanır. İz, uygulamanızdaki iki zaman noktasından toplanan verileri içeren bir rapordur.

Her iz için toplanan performans verilerine metrik adı verilir ve iz türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin, uygulamanızın bir örneği bir ağ isteği yayınladığında iz, ağ isteğinin izlenmesi için önemli olan yanıt süresi ve yük boyutu gibi metrikleri toplar.

Uygulamanızın bir örneği izlenen bir işlemi her çalıştırdığında, ilişkili iz bu uygulama örneği için özellik verilerini de otomatik olarak toplar. Örneğin, bir Android uygulaması bir ağ isteği gönderirse iz, söz konusu uygulama örneği için cihazı, uygulama sürümünü ve diğer özellikleri toplar. Performans verilerinizi filtrelemek ve belirli kullanıcı segmentlerinde sorun yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için bu özellikleri kullanabilirsiniz.

Performance Monitoring'deki kullanıma hazır izler, uygulamanızı izlemeye başlamanızı sağlar. Ancak belirli görevlerin veya akışların performansı hakkında bilgi edinmek için uygulamanızda kendi özel kod izlerinizi enstrümantasyonlandırmayı deneyin.

Uygulama yolu

Performance Monitoring SDK'sını uygulamanıza ekleyin Performance Monitoring SDK'sını, uygulamanızda kullanmak istediğiniz diğer tüm Firebase ürünleriyle birlikte ekleyebilirsiniz.
Apple platformları | Android | Web | Flutter
(İsteğe bağlı)
Uygulamanızda özel kod izlerini ve özel metrikleri kullanın
Performance Monitoring SDK'sını kullanarak uygulamanızın performansının belirli yönlerini ölçmek için özel kod izlerini ve özel metrikleri kullanabilirsiniz.
Performans verilerini konsolda gerçek zamanlı olarak izleyin Uygulamanızın performansının iyileştirilebileceği belirli durumları öğrenmek için Firebase konsolunda kullanıcılarınızın performans verilerini izleyebilirsiniz. Performans verilerinin uygulama sürümü, ülke, cihaz veya işletim sistemi gibi özelliklere göre dökümünü alabilirsiniz.

Kullanıcı verileri

Performance Monitoring, kimliği tanımlayabilecek bilgileri (ör. adlar, e-posta adresleri veya telefon numaraları) kalıcı olarak depolamaz. Performance Monitoring, HTTP ağ isteklerini izlerken, nihai olarak Firebase konsolunda kalıcı olacak ve gösterilen toplu ve anonim URL kalıpları oluşturmak için URL'leri (URL parametreleri hariç) kullanır.

Daha fazla bilgi için Performance Monitoring tarafından toplanan bilgi örnekleri bölümüne bakın.

Sonraki adımlar