Android için Performance Monitoring'i kullanmaya başlayın

Başlamadan önce

Henüz yapmadıysanız Firebase'i Android projenize ekleyin.

1. Adım: Performance Monitoring SDK'sını uygulamanıza ekleyin

Performance Monitoring SDK'sını eklediğinizde Firebase, uygulamanızın ekran oluşturma süreci için verileri ve uygulamanızın yaşam döngüsüyle ilgili verileri (ör. uygulama başlangıç zamanı) otomatik olarak toplamaya başlar. Firebase'in ağ isteklerini izlemesini sağlamak için Performance Monitoring Gradle eklentisini de eklemeniz gerekir (sonraki adım).

 1. Modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanıza (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle), Android için Performance Monitoring kitaplığına bağımlılığı ekleyin. Kitaplık sürümünü kontrol etmek için Firebase Android BoM'u kullanmanızı öneririz.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.1"))
  
    // Add the dependency for the Performance Monitoring library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-perf")
  }
  

  Firebase Android BoM kullanıldığında uygulamanız Firebase Android kitaplıklarının her zaman uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM'u kullanmadan Firebase kitaplığı bağımlılıklarını ekleme

  Firebase BoM'yi kullanmamayı seçerseniz her Firebase kitaplığı sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM kullanmanızı önemle tavsiye ederiz. Böylece tüm sürümlerin uyumlu olması sağlanır.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Performance Monitoring library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-perf:21.0.1")
  }
  
  Kotlin'e özel bir kitaplık modülü mü arıyorsunuz? Ekim 2023'ten (Firebase BoM 32.5.0) itibaren, hem Kotlin hem de Java geliştiricileri ana kitaplık modülüne bağlı olabilir (ayrıntılar için Bu girişimle ilgili SSS bölümüne bakın).

 2. Uygulamanızı yeniden derleyin.

2. Adım: Performance Monitoring Gradle eklentisini uygulamanıza ekleyin

Performance Monitoring Gradle eklentisini eklediğinizde Firebase, HTTP/S ağ istekleri için otomatik olarak veri toplamaya başlar. Eklenti, @AddTrace ek açıklamasını kullanarak özel kod izlerini de kullanabilmenizi sağlar.

 1. Kök düzeyindeki (proje düzeyinde) Gradle dosyanıza (<project>/build.gradle.kts veya <project>/build.gradle) Performance Monitoring Gradle eklentisini ekleyin:

  Kotlin

  plugins {
    // To benefit from the latest Performance Monitoring plugin features,
    // update your Android Gradle plugin dependency to at least v3.4.0
    id("com.android.application") version "7.3.0" apply false
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
  
    // Add the dependency for the Performance Monitoring Gradle plugin
    id("com.google.firebase.firebase-perf") version "1.4.2" apply false
  }
  

  Groovy

  plugins {
    // To benefit from the latest Performance Monitoring plugin features,
    // update your Android Gradle plugin dependency to at least v3.4.0
    id 'com.android.application' version '7.3.0' apply false
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.2' apply false
  
    // Add the dependency for the Performance Monitoring Gradle plugin
    id 'com.google.firebase.firebase-perf' version '1.4.2' apply false
  }
  
 2. Modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanıza (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle), Performance Monitoring Gradle eklentisini ekleyin:

  Kotlin

  plugins {
    id("com.android.application")
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
    id("com.google.gms.google-services")
  
    // Add the Performance Monitoring Gradle plugin
    id("com.google.firebase.firebase-perf")
    ...
  }
  

  Groovy

  plugins {
    id 'com.android.application'
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services'
  
    // Add the Performance Monitoring Gradle plugin
    id 'com.google.firebase.firebase-perf'
    ...
  }
  
 3. Uygulamanızı yeniden derleyin.

3. Adım: Verilerin ilk gösterilmesi için performans etkinlikleri oluşturun

SDK'yı uygulamanıza başarılı bir şekilde eklediğinizde Firebase, etkinlikleri işlemeye başlar. Hâlâ yerel olarak geliştirme yapıyorsanız ilk veri toplama ve işleme için etkinlikler oluşturmak üzere uygulamanızla etkileşime geçin.

 1. Uygulamanızı birkaç kez arka plan ve ön plan arasında değiştirerek, ekranlar arasında gezinerek uygulamanızla etkileşimde bulunarak ve/veya ağ isteklerini tetikleyerek etkinlik oluşturun.

 2. Firebase konsolunun Performans kontrol paneline gidin. İlk verilerinizin birkaç dakika içinde görünmesi gerekir.

  İlk verileriniz gösteriliyorsa sorun giderme ipuçlarını inceleyin.

4. Adım: (İsteğe bağlı) Performans etkinliklerine ait günlük mesajlarını görüntüleyin

 1. Derleme sırasında uygulamanızın AndroidManifest.xml dosyasına aşağıdaki şekilde bir <meta-data> öğesi ekleyerek Performance Monitoring için hata ayıklama günlüğünü etkinleştirin:

  <application>
    <meta-data
     android:name="firebase_performance_logcat_enabled"
     android:value="true" />
  </application>
  
 2. Hata mesajı olup olmadığını görmek için günlük mesajlarınızı kontrol edin.

 3. Performance Monitoring, günlük mesajlarını FirebasePerformance ile etiketler. Logcat filtrelemesini kullanarak, aşağıdaki komutu çalıştırarak özel olarak süre izleme ve HTTP/S ağ isteği günlük kaydını görüntüleyebilirsiniz:

  adb logcat -s FirebasePerformance
 4. Performance Monitoring'in performans etkinliklerini günlüğe kaydettiğini gösteren aşağıdaki günlük türlerini kontrol edin:

  • Logging trace metric: TRACE_NAME, FIREBASE_PERFORMANCE_CONSOLE_URL
  • Logging network request trace: URL
 5. Verilerinizi Firebase konsolunda görüntülemek için URL'yi tıklayın. Verilerin kontrol panelinde güncellenmesi birkaç dakika sürebilir.

Uygulamanız performans etkinliklerini günlüğe kaydetmiyorsa sorun giderme ipuçlarını inceleyin.

5. Adım: (İsteğe bağlı) Belirli bir kod için özel izleme ekleyin

Uygulamanızdaki belirli bir kodla ilişkilendirilmiş performans verilerini izlemek için özel kod izlerini kullanabilirsiniz.

Özel kod izlemeyle, uygulamanızın belirli bir görevi veya görev kümesini (ör. bir dizi resim yüklemek ya da veritabanınızı sorgulamak) tamamlamasının ne kadar sürdüğünü ölçebilirsiniz. Özel kod izleme için varsayılan metrik süresidir ancak önbellek isabetleri ve bellek uyarıları gibi özel metrikler de ekleyebilirsiniz.

Kodunuzda, Performance Monitoring SDK'sı tarafından sağlanan API'yi kullanarak özel bir kod izlemenin başlangıcını ve sonunu tanımlar (ve istediğiniz özel metrikleri eklersiniz). Android uygulamalarında, @AddTrace ek açıklamasını kullanarak belirli yöntemlerin süresini de izleyebilirsiniz.

Bu özellikler ve bunları uygulamanıza nasıl ekleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Belirli bir kod için izleme ekleme bölümünü ziyaret edin.

6. Adım: Uygulamanızı dağıtıp sonuçları inceleyin

Bir veya daha fazla test cihazı kullanarak Performance Monitoring'i doğruladıktan sonra uygulamanızın güncellenmiş sürümünü kullanıcılarınıza dağıtabilirsiniz.

Performans verilerini Firebase konsolunun Performans kontrol panelinden izleyebilirsiniz.

Bilinen sorunlar

 • Performance Monitoring Gradle eklentisi v1.1.0, Guava bağımlılıklarında uyuşmazlığa neden olarak aşağıdaki hataya neden olabilir:

  Error:Execution failed for task ':app:packageInstantRunResourcesDebug'.
  > com.google.common.util.concurrent.MoreExecutors.directExecutor()Ljava/util/concurrent/Executor;

  Bu hatayı görüyorsanız şunlardan birini yapabilirsiniz:

  • Performance Monitoring eklentisini v1.1.1 veya sonraki bir sürüme yükseltin (en son sürüm 1.4.2'dir).

  • Kök düzeyinde (proje düzeyinde) Gradle dosyanızda (<project>/build.gradle.kts veya <project>/build.gradle) Performance Monitoring eklentisi bağımlılık satırını aşağıdaki gibi değiştirin:

   Kotlin

   buildscript {
    // ...
   
    dependencies {
     // ...
   
     // Replace the standard Performance Monitoring plugin dependency line, as follows:
     classpath("com.google.firebase:perf-plugin:1.1.0") {
       exclude(group = "com.google.guava", module = "guava-jdk5")
     }
    }
   }
   

   Groovy

   buildscript {
    // ...
   
    dependencies {
     // ...
   
     // Replace the standard Performance Monitoring plugin dependency line, as follows:
     classpath('com.google.firebase:perf-plugin:1.1.0') {
       exclude group: 'com.google.guava', module: 'guava-jdk5'
     }
    }
   }
   
 • Performance Monitoring, HTTP içerik uzunluğu başlığında ayarlanan değere göre HTTP ağ istekleri için toplam yük boyutunu raporlar. Bu değer her zaman doğru olmayabilir.

 • Performance Monitoring yalnızca çok işlemli Android uygulamalarında ana işlemi destekler.

Sonraki adımlar