Firebase Performans İzlemeyi Devre Dışı Bırak

Performans verilerinin günlüğe kaydedilmesini SDK'nın başlatılmasından önce veya başlatılmasından sonra kontrol edebilirsiniz.

  • Başlatmadan önce — SDK'nın başlatılmasını koşullu hale getirebilirsiniz.

  • Başlatma işleminden sonra — Uygulamanızın performans verileri gönderip göndermeyeceğini kontrol etmek için aşağıdaki boole işaretlerini kullanabilirsiniz:

    • performance.instrumentationEnabled — tüm otomatik (kullanıma hazır) izleme için günlüğe kaydetmeyi kontrol eder

    • performance.dataCollectionEnabled — özel kod izlemeleri için günlüğe kaydetmeyi kontrol eder