Wyłącz monitorowanie wydajności Firebase

Możesz kontrolować rejestrowanie danych dotyczących wydajności przed inicjalizacją zestawu SDK lub po jego inicjalizacji.

  • Przed inicjalizacją — możesz uzależnić inicjalizację zestawu SDK.

  • Po inicjalizacji — Możesz użyć następujących flag boolowskich, aby kontrolować, czy Twoja aplikacja wysyła dane dotyczące wydajności:

    • performance.instrumentationEnabled — kontroluje rejestrowanie wszystkich automatycznych (gotowych do użycia) monitorowania

    • performance.dataCollectionEnabled — kontroluje rejestrowanie niestandardowych śladów kodu