Wyłącz monitorowanie wydajności Firebase

Rejestrowanie danych dotyczących wydajności można kontrolować przed inicjalizacją pakietu SDK lub po jego inicjalizacji.

  • Przed inicjalizacją — możesz uzależnić inicjalizację zestawu SDK.

  • Po inicjalizacji — możesz użyć następujących flag boolowskich, aby kontrolować, czy aplikacja wysyła dane dotyczące wydajności:

    • performance.instrumentationEnabled — kontroluje rejestrowanie wszystkich automatycznych (od razu po wyjęciu z pudełka) monitorowania

    • performance.dataCollectionEnabled — kontroluje rejestrowanie niestandardowych śladów kodu