Performans İzleme verilerini BigQuery'ye aktarın

Daha fazla analiz için Performans İzleme verilerini Apple ve Android uygulamalarından BigQuery'ye aktarabilirsiniz. BigQuery, verileri BigQuery SQL kullanarak analiz etmenize, başka bir bulut sağlayıcıya aktarmanıza ve hatta verileri özel makine öğrenimi modelleriniz için kullanmanıza olanak tanır.

BigQuery dışa aktarmayı etkinleştir

 1. Firebase konsolundaki Entegrasyonlar sayfasına gidin, ardından BigQuery kartında Bağlantı'yı tıklayın.

 2. BigQuery'yi etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

  Performance Monitoring için BigQuery dışa aktarmayı etkinleştirdiğinizde aşağıdakiler gerçekleşir:

BigQuery dışa aktarmayı devre dışı bırakmak için Firebase konsolunda projenizin bağlantısını kaldırın .

BigQuery'ye hangi veriler aktarılır?

Projedeki her uygulama için dışa aktarma, yakalanan tüm performans olaylarını içeren bir tablo oluşturur. Tablodaki her satır, aşağıdakilerden biri olabilen tek bir performans olayıdır:

 • Süre izleme — varsayılan olarak, uygulama başlatma, ön planda uygulama ve arka planda uygulama gibi "süre" metriğini ve ayrıca geliştirici tarafından sağlanan tüm özel kod izlerini toplayan izler

  • event_type DURATION_TRACE
  • event_name , izleme adıyla aynı
 • İz metriği — geliştirici tarafından sağlanan özel kod izlemeleriyle ilişkili özel metrikler

  • event_type : TRACE_METRIC
  • event_name metriğin adıdır
  • parent_trace_name , bu metriği içeren izleme adıdır
 • Ekran izleme — bir ekranın kullanım ömrünü kapsayan izler (ekran oluşturma izleri)

  • event_type SCREEN_TRACE
  • event_name , _st_ ön eki artı gerçek ekran adıdır
 • Ağ isteği — bir ağ isteğinin ömrünü kapsayan izler (HTTP ağ isteği izleri)

  • event_type şu: NETWORK_REQUEST
  • event_name , ağ isteği URL'sinin kategorize edilmiş kalıbıdır

Her performans olayı, olayın özelliklerini (istemci cihazın ülkesi ve taşıyıcısı gibi) ve ayrıca olaya özgü bilgileri içerir:

 • Süre izlemeleri, izleme metrikleri ve ekran izlemeleri trace_info içerir
 • İzleme metrikleri trace_info.metric_info içerir
 • Ekran izleri trace_info.screen_info içerir
 • Ağ izleri network_info içerir

Ayrıntılı veri şeması

Alan adı Tip Tanım
event_timestamp zaman damgası İstemci cihazda olayın başladığı Epoch'tan bu yana zaman damgası (izleme başlangıcı, ağ başlangıcı vb.)
app_display_version sicim Uygulamanın görüntü sürümü (örneğin, "4.1.7")
 • Android için — VersionName
 • iOS için — CFBundleShortVersionString
app_build_version sicim Uygulamanın derleme sürümü (örneğin, "1523456")
 • Android için — VersionCode
 • iOS için — CFBundleVersion
OS sürümü sicim İstemci aygıtın işletim sistemi sürümü
 • Android için — Android API düzeyi (örneğin "26")
 • iOS için — iOS sürümü (örneğin "11.4")
cihaz adı sicim İstemci cihazın adı (örneğin, "Google Pixel")
ülke sicim Olayın gerçekleştiği ülkenin iki harfli ülke kodu (örneğin, bilinmeyen ülke için "ABD" veya "ZZ")
taşıyıcı sicim İstemci cihazın taşıyıcısı
radyo_türü sicim Olay gerçekleştiğinde aktif radyo türü (örneğin, "WIFI")
özel_öznitelikler DİZİ<KAYIT> Bu etkinliğe eklenen tüm özel özellikler
custom_attributes.key sicim Özel özelliğin anahtarı
custom_attributes.value sicim Özel özelliğin değeri
etkinlik tipi sicim Olayın türü; olası değerler:
 • DURATION_TRACE — varsayılan olarak "süre" metriğini toplayan izler; uygulama başlatma, ön planda uygulama ve arka planda uygulama ile geliştirici tarafından sağlanan tüm özel kod izlemelerini içerir
 • SCREEN_TRACE — bir ekranın kullanım ömrünü kapsayan izler (ekran işleme izleri)
 • TRACE_METRIC — geliştirici tarafından sağlanan özel kod izlemeleriyle ilişkili özel metrikler
 • NETWORK_REQUEST — bir ağ isteğinin yaşam süresini kapsayan izler (HTTP ağ isteği izleri)
etkinlik adı sicim etkinliğin adı
 • DURATION_TRACE için — iz adı
 • TRACE_METRIC için — özel metrik adı
 • SCREEN_TRACE için — _st_ ve ardından izleme adı
 • NETWORK_REQUEST için — ağ isteği URL kalıbı
ebeveyn_izleme_adı sicim İzleme metriğini taşıyan üst izlemenin adı
Yalnızca TRACE_METRIC için mevcut
trace_info KAYIT Yalnızca DURATION_TRACE , SCREEN_TRACE ve TRACE_METRIC için mevcut
trace_info.duration_us int64
 • DURATION_TRACE ve SCREEN_TRACE için — İzlemenin başından sonuna kadar geçen süre ("süre")
 • TRACE_METRIC için — ana izlemenin başından sonuna kadar geçen süre ("süre")
Birim: mikrosaniye
trace_info.screen_info KAYIT Yalnızca SCREEN_TRACE için mevcut
trace_info.screen_info.slow_frame_ratio şamandıra64 Bu ekran izinin yavaş kare oranı, 0 ile 1 arasındadır (örneğin, 0,05 değeri, bu ekran örneği için karelerin %5'inin işlenmesinin 16 ms'den uzun sürdüğü anlamına gelir)
trace_info.screen_info.frozen_frame_ratio şamandıra64 Bu ekran izi için donmuş karelerin oranı, 0 ile 1 arasındadır (örneğin, 0,05 değeri, bu ekran örneği için karelerin %5'inin işlenmesinin 700ms'den uzun sürdüğü anlamına gelir)
trace_info.metric_info KAYIT Yalnızca TRACE_METRIC için mevcut
trace_info.metric_info.metric_value int64 İzleme metriğinin değeri
Ağ bilgisi KAYIT Yalnızca NETWORK_REQUEST için mevcut
network_info.response_code int64 Ağ yanıtı için HTTP yanıt kodu (örneğin, 200, 404)
network_info.response_mime_type sicim Ağ yanıtının MIME türü (örneğin, "text/html")
network_info.request_http_method sicim Ağ isteğinin HTTP yöntemi (örneğin, "GET" veya "POST")
network_info.request_payload_bytes int64 Ağ isteği yükünün boyutu
birim: bayt
network_info.response_payload_bytes int64 Ağ yanıtı yükünün boyutu
birim: bayt
network_info.request_completed_time_us int64 Ağ isteği gönderimi tamamlandığında event_timestamp sonrasındaki mikrosaniyeler
Birim: mikrosaniye
network_info.response_initiated_time_us int64 Ağ yanıtı başlatıldığında event_timestamp sonrasındaki mikrosaniyeler
Birim: mikrosaniye
network_info.response_completed_time_us int64 Ağ yanıtı tamamlandığında event_timestamp sonrasındaki mikrosaniyeler
Birim: mikrosaniye

Dışa aktarılan verilerle ne yapabilirsiniz?

Aşağıdaki bölümlerde, dışa aktarılan Performance Monitoring verilerinize karşı BigQuery'de çalıştırabileceğiniz sorgu örnekleri sunulmaktadır.

Ülkeye göre ortalama uygulama başlatma gecikmesi dökümünü görüntüleyin

SELECT AVG(trace_info.duration_us), country
FROM `TABLE_NAME`
WHERE _PARTITIONTIME > TIMESTAMP("YYYY-MM-DD")
AND event_type = "DURATION_TRACE"
AND event_name = "_app_start"
GROUP BY 2;

Dondurulmuş çerçevelerin oranını çeşitli koşullara göre kontrol edin

Örneğin, farklı radyo türlerinde (WiFi, 4G vb.) kullanıcıların uygulamanızın her bir ekranında geçirdikleri sürenin yanı sıra donmuş karelerin oranını da kontrol edebilirsiniz.

SELECT
 AVG(trace_info.duration_us / 1000000) AS seconds_on_screen,
 AVG(trace_info.screen_info.frozen_frame_ratio) AS frozen_frame_ratio,
 event_name,
 radio_type
FROM `TABLE_NAME`
WHERE _PARTITIONTIME > TIMESTAMP("YYYY-MM-DD")
AND event_type = "SCREEN_TRACE"
GROUP BY event_name, radio_type
ORDER BY event_name, radio_type;

Belirli dosya türlerini diskten yüklemek için önbellek isabet oranını hesaplayın

Bu analiz file-extension adlı özel bir öznitelik ve önbellek isabeti durumunda 1 ve önbellek isabetsizse 0 olarak ayarlanan cache-hit adlı özel bir ölçü (bir TRACE_METRIC ) ile diskten yüklemek için özel bir kod izleme aracı kullandığınızı varsayar.

Örneğin, PNG dosyalarını diskten yüklemek için önbellek isabet oranını hesaplayabilirsiniz:

SELECT AVG(trace_info.metric_info.metric_value) AS cache_hit_rate
FROM `TABLE_NAME`
WHERE _PARTITIONTIME > TIMESTAMP("YYYY-MM-DD")
AND event_type = "TRACE_METRIC"
AND event_name = "cache-hit"
AND parent_trace_name = "loadFromDisk"
AND STRUCT("file-extension", "png") IN UNNEST(custom_attributes);

Kullanıcıların ağ istekleri yayınladığı günün saatini kontrol edin

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların günün hangi saatinde uygulamanızdan ağ istekleri gönderdiğini kontrol edebilirsiniz:

SELECT
 count(1) AS hourly_count,
 EXTRACT(HOUR FROM event_timestamp) AS hour_of_day
FROM `TABLE_NAME`
WHERE _PARTITIONTIME > TIMESTAMP("YYYY-MM-DD")
AND event_type = "NETWORK_REQUEST"
AND country = "US"
GROUP BY 2 ORDER BY 2;

Performans İzleme verilerinizi istediğiniz yere götürün

Bazen Performance Monitoring verilerinize sunucu tarafında erişmek veya onu başka bir üçüncü taraf çözümüne aktarmak isteyebilirsiniz. Verileri dışa aktarmak için şu anda herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Verilerinizi şu şekilde dışa aktarabilirsiniz:

 • BigQuery web kullanıcı arayüzünü kullanma

 • CLI komutunu çalıştırma bq extract

 • API veya istemci kitaplıkları aracılığıyla bir ayıklama işi gönderme.

Fiyatlandırma

Performance Monitoring'den dışa aktarılan veriler için herhangi bir ücret alınmaz ve BigQuery, cömert ve ücretsiz kullanım limitleri sağlar. Ayrıntılı bilgi için BigQuery fiyatlandırmasına veya BigQuery korumalı alanına bakın.