获取我们在 Firebase 峰会上发布的所有信息,了解 Firebase 可如何帮助您加快应用开发速度并满怀信心地运行应用。了解详情

Tạo liên kết động

Có bốn cách bạn có thể tạo Liên kết động:

  • Sử dụng bảng điều khiển Firebase . Điều này rất hữu ích nếu bạn đang tạo liên kết quảng cáo để chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội. Bằng cách này, bạn có thể chọn hậu tố tùy chỉnh và tên cho liên kết trong bảng điều khiển Firebase . Bạn có thể theo dõi hiệu suất của các Liên kết động này trong bảng điều khiển Firebase hoặc qua API REST của Analytics .
  • Sử dụng API trình tạo liên kết động trên iOS , AndroidFlutter . Đây là cách ưa thích để tạo động liên kết trong ứng dụng của bạn để chia sẻ giữa người dùng với người dùng hoặc trong bất kỳ tình huống nào yêu cầu nhiều liên kết. Bạn có thể theo dõi hiệu suất của Liên kết động được tạo bằng API trình tạo bằng API phân tích liên kết động.
  • Sử dụng API REST . Đây là cách ưa thích để tạo động liên kết trên các nền tảng không có API Builder. API REST của Analytics có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo được tạo trong bảng điều khiển.
  • Một cách thủ công . Nếu bạn không cần theo dõi dữ liệu nhấp chuột và bạn không quan tâm xem các liên kết có dài hay không, bạn có thể tạo Liên kết động theo cách thủ công bằng cách sử dụng các tham số URL và bằng cách làm như vậy, bạn sẽ tránh được tình trạng mạng thêm vòng.

Bước tiếp theo

Sau khi tạo Liên kết động, bạn cần thiết lập ứng dụng của mình để nhận Liên kết động và đưa người dùng đến đúng vị trí trong ứng dụng của bạn sau khi người dùng mở chúng.

Để nhận Liên kết động trong ứng dụng của bạn, hãy xem tài liệu dành cho iOS , Android , Flutter , C ++Unity .