هشدارهای سرعت را سفارشی کنید

از هشدارهای سرعت استفاده کنید تا تیم خود را در صورت ایجاد مشکلی فوری در برنامه شما به تیم خود اطلاع دهید. برای Crashlytics، یک مشکل گروه‌بندی خرابی‌های مشابه است.

چه چیزی باعث ایجاد هشدار می شود؟

هشدارهای سرعت زمانی فعال می شوند که مشکلی در برنامه شما از آستانه ای که در کنسول Firebase تعریف کرده اید عبور کند.

شما آستانه هشدارهای سرعت را بر حسب درصدی از جلسات کاربر که تحت تأثیر خرابی قرار گرفته اند، تعریف می کنید. می توانید مقدار آستانه را بین 0.1٪ و 1٪ از جلسات تنظیم کنید. به طور پیش فرض، آستانه هشدار سرعت در 1٪ از جلسات تنظیم شده است.

به طور خاص، اگر در یک بازه زمانی یک ساعته موارد زیر درست باشد، یک هشدار فعال می شود:

 • یک مشکل در یک برنامه از آستانه تعریف شده برای آن برنامه بیشتر است.
 • این برنامه در آن بازه زمانی 250 جلسه دارد.
 • قبلاً هیچ هشداری برای این مشکل در برنامه ارائه نشده بود.

آستانه هشدار را به روز کنید

برای به‌روزرسانی هشدارهای سرعت، باید مجوز firebasecrashlytics.config.update را داشته باشید. نقش‌های زیر به‌طور پیش‌فرض شامل این مجوز لازم می‌شوند: Firebase Crashlytics Admin ، Firebase Quality Admin ، Firebase Admin ، یا Project Owner یا Editor .

یک آستانه هشدار سرعت برای هر یک از برنامه های ثبت شده خود پیکربندی کنید. هر برنامه می تواند آستانه هشدار متفاوتی داشته باشد.

 1. در کنسول Firebase ، به داشبورد Crashlytics خود بروید.
 2. در بالای صفحه، یک برنامه را از لیست کشویی برنامه انتخاب کنید.
 3. در نوار بالای پنجره Issues ، منوی سرریز را باز کنید ( )، سپس تنظیمات هشدار سرعت را انتخاب کنید.
 4. دستورالعمل های روی صفحه را برای پیکربندی آستانه هشدار برای برنامه دنبال کنید.

دریافت هشدار

دریافت هشدارهای پیش فرض

به طور پیش فرض، Firebase می تواند هشدارهای Crashlytics را از طریق ایمیل ارسال کند. برای هشدارهای سرعت و رگرسیون، Firebase همچنین می‌تواند این هشدارها را در کنسول Firebase نشان دهد.

برای دریافت هشدارهای Crashlytics با استفاده از این مکانیسم پیش‌فرض، باید مجوز firebase.projects.update را داشته باشید. نقش‌های زیر به‌طور پیش‌فرض شامل این مجوز مورد نیاز است: مدیر Firebase یا مالک پروژه یا ویرایشگر .

به‌طور پیش‌فرض، هر عضو پروژه (که مجوزهای لازم برای دریافت هشدارها را دارد) زمانی که یک هشدار از Crashlytics فعال می‌شود، ایمیلی دریافت می‌کند.

هشدارها را برای حساب شخصی خود روشن/خاموش کنید

برای حساب شخصی خود، می‌توانید هشدارهای Crashlytics را بدون تأثیرگذاری بر دیگر اعضای پروژه روشن/خاموش کنید. توجه داشته باشید که برای دریافت هشدارها همچنان به مجوزهای لازم نیاز دارید.

برای روشن یا خاموش کردن هشدارهای Crashlytics، این مراحل را دنبال کنید:

 1. در کنسول Firebase، در گوشه بالا سمت راست، به هشدارهای Firebase .
 2. سپس برو به تنظیمات و اولویت حساب خود را برای هشدارهای Crashlytics تنظیم کنید.

هشدار اولیه را برای خدمات شخص ثالث تنظیم کنید

برای هشدارهای Crashlytics، Firebase مکانیزمی برای ارسال هشدار به سرویس‌های شخص ثالث زیر ارائه می‌کند: Slack ، Jira ، یا PagerDuty . این گزینه‌های هشدار اولیه را با استفاده از جریان‌های کاری درخواست شده در برگه ادغام در خود تنظیم کنید تنظیمات پروژه .

توجه داشته باشید که اگر کنترل و سفارشی‌سازی بیشتری برای ارسال هشدارها به هر سرویس شخص ثالث می‌خواهید (فقط به Slack، Jira یا PagerDuty محدود نمی‌شود)، بخش تنظیم هشدار پیشرفته برای خدمات شخص ثالث را بررسی کنید که گزینه‌های هشدار پیشرفته را توضیح می‌دهد.

هشدار پیشرفته را برای خدمات شخص ثالث تنظیم کنید

می‌توانید با استفاده از Cloud Functions برای Firebase، هشدارهای Crashlytics را به کانال اعلان ترجیحی تیمتان ارسال کنید. برای مثال، می‌توانید تابعی بنویسید که یک رویداد هشدار را برای هشدارهای سرعت ثبت می‌کند و اطلاعات هشدار را به یک سرویس شخص ثالث، مانند Discord، Slack یا Jira ارسال می‌کند. با استفاده از این مکانیسم هشدار پیشرفته، می توانید اطلاعات ارسال شده به سرویس شخص ثالث را به طور کامل سفارشی کنید. برای مثال، می‌توانید پیوندهای عمیق مفیدی را به کنسول Firebase اضافه کنید یا اطلاعات مربوط به عیب‌یابی شرکت را اضافه کنید.

برای راه‌اندازی قابلیت‌های هشدار پیشرفته با استفاده از Cloud Functions برای Firebase، این مراحل را دنبال کنید:

 1. Cloud Functions را برای Firebase تنظیم کنید که شامل وظایف زیر است:

  1. یک محیط توسعه برای Node.js یا Python تنظیم کنید.
  2. Firebase CLI را نصب کرده و وارد آن شوید.
  3. با استفاده از Firebase CLI، توابع Cloud را برای Firebase راه اندازی کنید.
 2. تابعی را بنویسید و مستقر کنید که یک رویداد هشدار را از Crashlytics می گیرد و بار رویداد را مدیریت می کند (به عنوان مثال، اطلاعات هشدار را در پیامی در Discord پست می کند).

برای اطلاع از همه رویدادهای هشدار Crashlytics که می‌توانید ثبت کنید، به مستندات مرجع هشدارهای Crashlytics بروید.