了解 2023 年 Google I/O 大会上介绍的 Firebase 亮点。了解详情

Firebase Crashlytics'i kullanmaya başlayın

Bu hızlı başlangıç, Firebase konsolunda kapsamlı kilitlenme raporları alabilmeniz için uygulamanızda Firebase Crashlytics SDK ile Firebase Crashlytics'i nasıl kuracağınızı açıklar.Android için Crashlytics ile çökmeler, önemli olmayan hatalar ve "Uygulama Yanıt Vermiyor" (ANR) hataları için raporlar alırsınız.

Crashlytics'i kurmak, hem Firebase konsolunda hem de IDE'nizde görevler gerektirir (bir Firebase yapılandırma dosyası ve Crashlytics SDK eklemek gibi). Kurulumu tamamlamak için, ilk kilitlenme raporunuzu Firebase'e göndermek üzere bir test çökmesini zorlamanız gerekir.

Sen başlamadan önce

 1. Henüz yapmadıysanız, Firebase'i Android projenize ekleyin . Android uygulamanız yoksa örnek bir uygulama indirebilirsiniz.

 2. Önerilen : Kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcılar, içerik haritası günlükleri ve hız uyarıları gibi özellikleri almak için Firebase projenizde Google Analytics'i etkinleştirmeniz gerekir.

  • Mevcut Firebase projenizde Google Analytics etkin değilse, Google Analytics'i Firebase konsolundaki Entegrasyonlar > Proje ayarları sekmesinden etkinleştirebilirsiniz.

  • Yeni bir Firebase projesi oluşturuyorsanız, proje oluşturma iş akışı sırasında Google Analytics'i etkinleştirin.

1. Adım : Crashlytics SDK'yı uygulamanıza ekleyin

Modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanıza (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle ), Crashlytics Android kitaplığı için bağımlılığı ekleyin. Kitaplık sürüm oluşturmayı kontrol etmek için Firebase Android BoM'yi kullanmanızı öneririz.

En iyi Crashlytics deneyimi için Firebase projenizde Google Analytics'i etkinleştirmenizi ve Google Analytics için Firebase SDK'yı uygulamanıza eklemenizi öneririz.

Kotlin+KTX

dependencies {
  // Import the BoM for the Firebase platform
  implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0')

  // Add the dependencies for the Crashlytics and Analytics libraries
  // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  implementation 'com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics-ktx'
}

Firebase Android BoM'yi kullandığınızda, uygulamanız her zaman Firebase Android kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kullanır.

(Alternatif) BoM kullanmadan Firebase kitaplığı bağımlılıkları ekleyin

Firebase BoM'yi kullanmamayı seçerseniz, her bir Firebase kitaplığı sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

Uygulamanızda birden çok Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlayan BoM'yi kullanmanızı kesinlikle öneririz.

dependencies {
  // Add the dependencies for the Crashlytics and Analytics libraries
  // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
  implementation 'com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0'
}

Java

dependencies {
  // Import the BoM for the Firebase platform
  implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0')

  // Add the dependencies for the Crashlytics and Analytics libraries
  // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  implementation 'com.google.firebase:firebase-crashlytics'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics'
}

Firebase Android BoM'yi kullandığınızda, uygulamanız her zaman Firebase Android kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kullanır.

(Alternatif) BoM kullanmadan Firebase kitaplığı bağımlılıkları ekleyin

Firebase BoM'yi kullanmamayı seçerseniz, her bir Firebase kitaplığı sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

Uygulamanızda birden çok Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlayan BoM'yi kullanmanızı kesinlikle öneririz.

dependencies {
  // Add the dependencies for the Crashlytics and Analytics libraries
  // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
  implementation 'com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0'
}

2. Adım : Crashlytics Gradle eklentisini uygulamanıza ekleyin

 1. Kök düzeyinde (proje düzeyinde) Gradle dosyanıza ( <project>/build.gradle ), Crashlytics Gradle eklentisini bir buildscript bağımlılığı olarak ekleyin:

  buildscript {
    repositories {
     // Make sure that you have the following two repositories
     google() // Google's Maven repository
     mavenCentral() // Maven Central repository
    }
  
    dependencies {
      ...
      classpath 'com.android.tools.build:gradle:7.2.0'
  
      // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
      classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.15'
  
      // Add the dependency for the Crashlytics Gradle plugin
      classpath 'com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5'
    }
  }
 2. Modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanıza (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle ), Crashlytics Gradle eklentisini ekleyin:

  plugins {
    id 'com.android.application'
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services'
  
    // Add the Crashlytics Gradle plugin
    id 'com.google.firebase.crashlytics'
    ...
  }

3. Adım : Kurulumu bitirmek için bir test çökmesine zorlayın

Crashlytics kurulumunu tamamlamak ve Firebase konsolunun Crashlytics kontrol panelinde ilk verileri görmek için bir test kilitlenmesini zorlamanız gerekir.

 1. Uygulamanıza, bir test kilitlenmesini zorlamak için kullanabileceğiniz kod ekleyin.

  Uygulamanıza, basıldığında çökmeye neden olan bir düğme eklemek için uygulamanızın MainActivity aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Düğme "Çökmeyi Test Et" olarak etiketlenmiştir.

  Kotlin+KTX

  val crashButton = Button(this)
  crashButton.text = "Test Crash"
  crashButton.setOnClickListener {
    throw RuntimeException("Test Crash") // Force a crash
  }
  
  addContentView(crashButton, ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT))
  

  Java

  Button crashButton = new Button(this);
  crashButton.setText("Test Crash");
  crashButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
      throw new RuntimeException("Test Crash"); // Force a crash
    }
  });
  
  addContentView(crashButton, new ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT));
  
 2. Uygulamanızı oluşturun ve çalıştırın.

 3. Uygulamanızın ilk kilitlenme raporunu göndermek için test çökmesini zorunlu kılın:

  1. Uygulamanızı test cihazınızdan veya öykünücünüzden açın.

  2. Uygulamanızda, yukarıdaki kodu kullanarak eklediğiniz "Test Crash" düğmesine basın.

  3. Uygulamanız kilitlendikten sonra, uygulamanızın kilitlenme raporunu Firebase'e gönderebilmesi için yeniden başlatın.

 4. Test kilitlenmenizi görmek için Firebase konsolunun Crashlytics kontrol paneline gidin.

  Konsolu yenilediyseniz ve beş dakika geçmesine rağmen test kilitlenmesini hala görmüyorsanız, uygulamanızın kilitlenme raporları gönderip göndermediğini görmek için hata ayıklama günlüğünü etkinleştirin .


Ve bu kadar! Crashlytics artık uygulamanızı kilitlenmeler, önemli olmayan hatalar ve ANR'ler açısından izliyor. Tüm raporlarınızı ve istatistiklerinizi görüntülemek ve araştırmak için Crashlytics kontrol panelini ziyaret edin.

Sonraki adımlar

 • Google Play ile entegre edin, böylece Android uygulamanızın kilitlenme raporlarını doğrudan Crashlytics kontrol panelinde Google Play izine göre filtreleyebilirsiniz. Bu, kontrol panelinizi belirli yapılara daha iyi odaklamanızı sağlar.
 • Android Studio'da Crashlytics verilerini görüntüleyin ve filtreleyin.