عیب یابی توزیع برنامه & سوالات متداول

این صفحه راهنمایی عیب‌یابی و پاسخ‌هایی به سؤالات متداول درباره توزیع و آزمایش برنامه‌ها با توزیع برنامه ارائه می‌دهد.

توزیع برنامه ها

از نکات زیر برای عیب یابی مشکلاتی که ممکن است هنگام توزیع برنامه ها بین آزمایش کنندگان خود با آن مواجه شوید، استفاده کنید.

توزیع بسته‌های برنامه Android (AAB)

نصب و تست اپلیکیشن ها

از نکات زیر برای عیب یابی مشکلاتی که آزمایش کنندگان شما ممکن است هنگام نصب و آزمایش برنامه های شما با آن مواجه شوند، استفاده کنید.

فعال کردن ویژگی‌های آزمایش‌کننده با App Distribution Android SDK

از نکات زیر برای عیب‌یابی مشکلاتی که شامل فعال کردن هشدارهای ساخت جدید درون برنامه یا ارسال بازخورد درون‌برنامه با استفاده از توزیع برنامه Android SDK است، استفاده کنید.

سوالات متداول